Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

1954 – Több mint desztalinizáció

2024. május 23. 10:00 - 17:00

Esemény kategória:
Kategória:

 

A Politikatörténeti Intézet és a CEU Demokrácia Intézet közös konferenciát szervez 2024. május 23-án, csütörtökön 10 órától.

 

VÁLTOZÁS!

A konferenciára a CEU Nádor utca. 15. szám alatti épületének 101-es termében kerül sor (“Quantum” terem), amelyet vendégeink látogatói kártya NÉLKÜL, szabadon közelíthetnek meg.

Pontos cím: 1051 Budapest, Nádor utca 15.

Facebook esemény

 

1954. október 20-án jelent meg a Szabad Népben Nagy Imre írása a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének október 1–3-i üléséről, melyet a miniszterelnök így minősített: „nagyszerű megnyilvánulása volt a pártvezetés elvi-politikai egységének. Egyértelmű, határozott állásfoglalás volt az új szakasz politikája, a júniusi határozatok mellett”. Kétségtelen, hogy akkor és ott Nagy aratott sikert, de a két dátum közt eltelt két és fél hét nem a pártegységről tanúskodik.

A konferencia azt az évet vizsgálja meg tüzetesebben, amikor a Sztálin halála után megindult folyamatok – amit a történettudomány szűkebb (az eufémisztikus „törvénysértések” megszüntetéseként és orvoslásaként) és tágabb (átfogó gazdasági, társadalmi változások a sztálini struktúrák lebontása, meghaladása érdekében) értelemben desztalinizációnak nevez – immár jól látható változásokat eredményeztek a gazdaságpolitikától a kultúrpolitikáig. És az első látványos – spontán – tömegtiltakozást Rákosi rendszere ellen az elvesztett futball VB-döntő után; illetve az újságírók akkor pártnyilvánosságon belül maradó „lázadását” Nagy Imre politikája mellett. Túl azon, hogy elhagyhatta a börtönt többek között Kádár János, Aczél György, sőt Kéthly Anna is.

1954 azonban csak a konferencia elrugaszkodási pontja, az előadások ugyanis nemcsak arra kérdeznek rá, mennyiben, illetve miképp volt határvonal Sztálin halála a létező szocialista világ (és nem csupán Magyarország) fejlődésében, hanem gazdaságtörténeti, ideológiai, energiapolitikai, egészségpolitikai, környezettörténeti aspektusból arra is rákérdeznek, hogyan érvényesültek a kontinuitások és diszkontinuitások ezekben az években, s milyen más – akár hosszabb távú – folyamatok tapinthatók ki.

 

PROGRAM:

 

1. panel – 10:00

Boldog Dalma: „Az atomenergia az ember boldogságát szolgálja”. Atomenergia-narratívák Magyarországon az 1950-es években

Pinkasz András: A „gazdasági mechanizmus” mint a politikamentes szakértői ambíció megjelenése Magyarországon

Standeisky Éva: A megrepedt diktatúra törésvonalai. Az 1953–1954-es politikai változások írói fogadtatása

Takács Tibor: Új szakasz, vagy csak egy korszak vége? Futball és politika 1954-ben

Vita

 

12:00–13:00 Ebédszünet

 

2. panel – 13:00 (angol nyelven)

Róbert Balogh: After an Organizational Anarchy, during a National Afforestation Program: Forest Landscapes, Forestry Research and the Policy of the Imre Nagy Government (Szervezeti anarchia után, országos fásítási program közben: erdei tájak, erdészeti kutatás és a Nagy Imre-kormány politikája)

Liana Blikharska: Ivan Krypiakevych and the Thaw in the Ukrainian SSR (Ivan Kripjakevics és az olvadás az Ukrán SZSZK-ban)

Uladzimir Valodzin: 1954 at the the Belarusian State University (1954 a Belorusz Állami Egyetemen)

Viola Lászlófi: How to Discipline without being Punished? Doctors as Tools and Targets of Social Control in the First Decade of State Socialism in Hungary (Fegyelmezés büntetés nélkül? Orvosok mint a társadalom feletti ellenőrzés eszközei és célcsoportja az államszocializmus első évtizedében Magyarországon)

Vita

 

14:45–15:00 Kávészünet

 

3. panel – 15:00

Kalmár Melinda: A Szovjetunió változó viszonya a szovjet blokk országaihoz

Takács Róbert: 1954 – desztalinizáció, mi más?

Vita, zárszó

 

 

Kiemelt képek forrása: Fortepan

 

Részletek

Dátum:
2024. május 23.
Időpont:
10:00 - 17:00
Esemény kategória: