20 év után – a könyvsorozat zárókonferenciája

A Politikatörténeti Alapítvány és a Napvilág Kiadó 2011. május 31-én értékelő és elemző konferenciát rendezett a 20 év után könyvsorozat lezárása alkalmából.

Tekintse meg a rendezvényről készült VIDEÓKAT, melyekből megtudhatja: a szerzők és a neves előadók miként értékelték a rendszerváltás óta eltelt 20+1 évet.

Az alábbiakban megnézheti a konferencia rövid összefoglalóját. Ha az egyes blokkok teljes előadásaira is kíváncsi, legördítve megtalálja azokat a programban.

Húsz év után zárókonferencia – rövid összefoglaló

Értékelő és elemző konferencia a Politikatörténeti Alapítvány és a Napvilág Kiadó 20 év után című könyvsorozatának lezárása alkalmából.

Koncepció

A 20 év után könyvsorozat tematikája mentén zajló beszélgetés és vita a kiadott tanulmányokból kiindulva, de azokon némileg túlmutatva két új kérdést is tárgyal: az elmúlt 20 év társadalmi, gazdasági és politikai folyamatai hogyan vezettek, vezethettek el az utóbbi egy év eseményeihez, valamint mi várható az elkövetkező években?

PROGRAM

09.00   POLITIKAI FOLYAMATOK
MODERÁTOR: KÁLMÁN OLGA (ATV)

09.00   Bevezető előadás
TAMÁS PÁL szociológus
09.20   Hozzászólások és vita
KRÉMER FERENC szociológus
LAKNER ZOLTÁN politológus
RIPP ZOLTÁN történész
SIPOS BALÁZS történész
WÉBER ATTILA szociológus

Az érintett kötetek:

KRÉMER FERENC: Rossz döntések kora. Rendészetpolitikai tévelygések a rendszerváltás első húsz évében
LAKNER ZOLTÁN: Utak és útvesztők. Az MSZP húsz éve
RIPP ZOLTÁN: Eltékozolt esélyek? A rendszerváltás értelme és értelmezései
SIPOS BALÁZS: Média és demokrácia Magyarországon. A politikai média jelenkortörténete
WÉBER ATTILA: Metamorfózisok. A magyar jobboldal két évtizede

Húsz év után zárókonferencia – I/1. rész
A felvételen Tamás Pál, Ripp Zoltán és Wéber Attila megszólalása látható.

Húsz év után zárókonferencia – I/2. rész
A felvételen Wéber Attila, Lakner Zoltán, Krémer Ferenc, Sipos Balázs megszólalása látható.

Húsz év után zárókonferencia – I/3. rész
A felvételen Tamás Pál megszólalása és a szerzők közötti beszélgetés második fele látható.

10.25   SZÜNET

10.45   TÁRSADALOM ÉS IGAZSÁGOSSÁG
MODERÁTOR: RANGOS KATALIN (KLUBRÁDIÓ)

10.45    Bevezető előadás
FLECK ZOLTÁN jogszociológus
11.05    Hozzászólások és vita
HÉTHY LAJOS közgazdász és szociológus
HUNYADY GYÖRGY szociálpszichológus
LAKI LÁSZLÓ szociológus

Az érintett kötetek:

FERGE ZSUZSA: Társadalmi áramlatok és egyéni szerepek. Adalékok a rendszerstruktúra és a társadalmi struktúra átalakulásának dinamikájához
FLECK ZOLTÁN: Változások és változatlanságok. A magyar jogrendszer a rendszerváltás után
HÉTHY LAJOS: Civil beszéd vagy „párt-beszéd”? Az érdekegyeztetés ma
HUNYADY GYÖRGY: A társadalmi közérzet hullámverése
LAKI LÁSZLÓ: A rendszerváltás, avagy a „nagy átalakulás”

Húsz év után zárókonferencia – II/1. rész
A felvételen Fleck Zoltán és Laki László megszólalása látható.

Húsz év után zárókonferencia – II/2. rész
A felvételen Laki László, Hunyady György, Héthy Lajos, Fleck Zoltán megszólalása látható.

Húsz év után zárókonferencia – II/3. rész
A felvételen Fleck Zoltán megszólalása látható.

12.10   SZÜNET

12.30   MAGYARORSZÁG ÉS EURÓPA
MODERÁTOR: BARÁT JÓZSEF (168 ÓRA)

12.30    Bevezető előadás
LENGYEL LÁSZLÓ politológus
12.50    Hozzászólások és vita
BALÁZS PÉTER közgazdász
EGRY GÁBOR történész
GALLÓ BÉLA politológus
PITTI ZOLTÁN közgazdász

Az érintett kötetek:

ANDOR LÁSZLÓ: Eltévedt éllovas. Siker és kudarc a rendszerváltó gazdaságpolitikában
BALÁZS PÉTER: Magyarország és Európa
EGRY GÁBOR: Otthonosság és idegenség. Identitáspolitika és nemzetfelfogás Magyarországon a rendszerváltás óta
GALLÓ BÉLA: Az újkapitalizmus régi világa. Biztonság, geopolitika, nemzeti mozgástér a globalizáció korában
PITTI ZOLTÁN: Gazdasági  teljesítmények kontra társadalmi elvárások

14.00   ZÁRSZÓ

FÖLDES GYÖRGY sorozatszerkesztő

Húsz év után zárókonferencia – III/1. rész
A felvételen Lengyel László és Balázs Péter megszólalása látható.

Húsz év után zárókonferencia – III/2. rész
A felvételen Balázs Péter, Galló Béla, Pitti Zoltán és Egry Gábor megszólalása látható.

Húsz év után zárókonferencia – III/3. rész
A felvételen a blokk szerzői közötti beszélgetés vége, valamint Földes György sorozatszerkesztő zárszava látható.