Archívum

Tisztelt látogatóink!

 

A levéltárat és a könyvtárat felkeresni kizárólag előzetes bejelentkezés és időpontfoglalás alapján lehet: .  Kérjük, minden esetben várja meg kutatótermi kollégánk visszaigazolását bejelentkezésével kapcsolatban! Ha nem tud eljönni a korábban foglalt időpontjára, kérjük, a kutatótermi felügyelőnél írásban jelezze azt! Kérjük, vegye figyelembe, hogy kutatótermünk korlátozott befogadóképességgel rendelkezik.

Lázas, köhögéses megbetegedésre utaló tünetekkel szolgáltatásaink nem vehetőek igénybe, az épületbe nem lehet belépni!

A bejáratnál elhelyezett alkoholos kézfertőtlenítő használata az intézménybe történő minden belépéskor kötelező.

A távolságtartási szabályok a Politikatörténeti Intézet egész területén, minden helyiségében betartandóak.

A levéltár és könyvtár területén (a kutatóteremben és az ügyfélszolgálaton) tartózkodó látogatóknak kötelező száj- és orrnyílásukat – textil vagy papír maszkkal – teljes egészében és folyamatosan eltakarniuk.

A kutatóteremben helyet foglalni csak a kijelölt helyeken lehet. Egy asztalnál egy kutató dolgozhat, csoportos kutatásra nincs lehetőség.

A kutatók a kijelölt ruhatári szekrényeket használhatják.

A kutatóterem ügyfélszolgálatán egyidejűleg egy kutató tartózkodhat.

A levéltári kutatás megkezdéséhez minden esetben támogatói nyilatkozat és témavázlat előzetes benyújtása szükséges. A kutató regisztrálása előzetesen történik, az ehhez szükséges adatokat a kutatótermi felügyelőnek kell elküldeni.

Intézményünk nem tud papírt, íróeszközt, nagyítót biztosítani, így kérjük, azt minden esetben hozzon magával. A levéltárban csak a saját számítógép használata engedélyezett.

Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy az épület, amelyben könyvtárunk és levéltárunk található, nem akadálymentesített.

 

Budapest, 2021. augusztus 31.

 

Horváth Julianna

a gyűjteményi osztály vezetője


Tájékoztatjuk tisztelt kutatóinkat, hogy az alábbi fondok kutatására a továbbiakban levéltárunkban már nincs lehetőség.

 • 274. fond            A Magyar Kommunista Párt iratai
 • 283. fond            A Szociáldemokrata Párt iratai
 • 286. fond            A Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség iratai
 • 287. fond            A Dolgozó Ifjúság Szövetsége iratai
 • 288. fond            Az MSZMP KB Régi Párttagok Bizottsága iratai
 • 289. fond            A Kommunista Ifjúsági Szövetség iratai
 • 299. fond            A Partizánszövetség és a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége iratai
 • 314. fond            Az MDP tagnyilvántartási alosztálya iratai
 • 315. fond            Az MSZMP tagnyilvántartás
 • 895. fond            A Magyar Nők Demokratikus Szövetsége iratai
 • 896. fond            A Magyar Nők Országos Tanácsa iratai
 • Az MSZMP Budapesti Bizottsága Archívuma iratai
 • Az MSZMP Pest Megyei Archívuma iratai

Amennyiben ezen iratcsoportokban kívánnak kutatást folytatni, további információért forduljanak a Magyar Nemzeti Levéltárhoz.


Elhunyt Lett Miklós

alt

A Politikatörténeti Intézet mély fájdalommal tudatja, hogy Lett Miklós, intézetünk nyugdíjas könyvtárosa életének 97. évében, 2016. október 18-án elhunyt. Temetésére 2016. november 14-én, hétfőn 10.30-tól kerül sor a Farkasréti temetőben.


Elhunyt Bugyi Istvánné, szül. Nagy Ilona (1928-2016)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy életének 88. évében elhunyt Bugyi Istvánné, született Nagy Ilona, intézetünk egykori munkatársa. 1955-től dolgozott Intézetünk levéltárában, raktárkezelőként, majd kutatótermi felügyelőként.

Emlékét kegyelettel megőrizzük.


Elhunyt Imre Mátyásné, szül. Bertalan Magdolna (1928–2015)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy életének 87. évében elhunyt Imre Mátyásné, szül. Bertalan Magdolna, intézetünk egykori munkatársa, ny. levéltárvezető.  1955-től dolgozott Intézetünk levéltárában, 1983–1988 között vezetőhelyettes, majd 1990-ig, nyugdíjazásáig levéltárvezető volt.

Nevéhez köthető több kiváló levéltári kiadvány megjelentetése, így társszerkesztője volt A Forradalmi Kormányzótanács jegyzőkönyvei és A Kommunisták Magyarországi Pártja I. kongresszusa című dokumentumköteteknek. Szerepe volt abban, hogy levéltárunk szerteágazó nemzetközi kapcsolatokra tett szert, ezáltal gazdagítva gyűjteményeinket. Sokat tett a levéltár állományának szakszerű kezeléséért és több levéltáros nemzedék kineveléséért.

Emlékét kegyelettel megőrizzük.


Az önkormányzati választások kapcsán meghirdetett röplapgyűjtési akciónk lezárult. Több tucatnyi látogatónktól kaptunk több ezer plakátot, röplapot és egyéb kampánytárgyakat – gyűjteményünk gyarapításához nyújtott segítségüket ezúton is köszönjük. Meghirdetett nyereményjátékunkat Koósz István nyerte, aki több mint 400 röpiratot, tollat, hűtőmágnest és egyéb tárgyat gyűjtött össze és juttatott el hozzánk a kampány befejeztével. Nyereményéhez ezúton is gratulálunk.


Felhívás önkormányzati választási röplapok gyűjtésére

A Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltár a rendszerváltás óta gyarapítja politikai röpirat-gyűjteményét. Az idén az Önök segítségével tovább bővítettük gyűjteményünket az országgyűlési és az európai parlamenti kampány idején. Most, az október 12-i önkormányzati választások előtt szeretnénk ismét megkérni Önt, hogy a pártok által a postaládájába eljuttatott vagy aluljárókban, úton-útfélen osztogatott szórólapot, újságot, füzetet ne dobja a papírgyűjtőbe, hanem gyűjtse össze és juttassa el levéltárunkba a kampányidőszakban vagy a választás után.

Ezen felül szeretnénk megkérni arra is, hogy felhívásunkat barátai, ismerősei, szomszédai és rokonai körében is népszerűsítse.

Célunk az, hogy az ország minden szegletéből érkezzenek hozzánk röplapok. Összegyűjtött röplapjait leadhatja levéltárunkban, könyvtárunkban, rendezvényeinken, szeptember 4-től a Napvilág Könyves Galériában megtekinthető, röpirat-gyűjteményünkből ízelítőt nyújtó Budapest választ 1920-2014 c. kiállításunkon vagy hétköznaponként 7 és 20 között nyitva tartó portaszolgálatunkon is.

Ezúttal nem csupán a nyomtatott röplapokat gyűjtjük, hanem arra kérjük Önt, hogy a kihelyezett plakátokat, óriásplakátokat is örökítse meg számunkra – különösen, ha azon valamilyen, a választók által tett megjegyzés, firkálás található. Ezekről készített fényképeit az email címre várjuk. Az okostelefonok korában ez Önnek már csak egy-két kattintás, nekünk és az utókornak viszont jelentős segítség.

Címünk: Politikatörténeti Intézet, 1054 Budapest, Alkotmány u. 2. (A postán feladott röplapokat is erre a címre várjuk.)

Aki a legtöbb különböző röplapot gyűjti számunkra 2014. október 20-ig, alábbi kiadványainkat kapja ajándékba:

Ignácz Károly: Budapest választ. Parlamenti és törvényhatósági választások a fővárosban, 1920–1945

Ignácz Károly – Feitl István (szerk.): Önkormányzati választások Budapesten, 1867–2010. Tanulmányok

Aki részt kíván venni a játékban, a röplapokkal együtt elérhetőségét is juttassa el hozzánk!

Ha szeretne ízelítőt kapni a korábbi évek választási röplapjaiból, tekintse meg Facebook-albumainkat is.


Beszámoló az ICA SPP éves konferenciájáról

Vilnius, 2011. október 6-8.

Az International Council on Archives (ICA, Nemzetközi Levéltári Tanács) Section of Archives and Archivists of Parliaments and Political Parties (SPP, Párt- és Parlamenti Levéltárosok Szekciója) Archives and Democracies in Transition címmel tartotta szokásos éves konferenciáját 2011. október 6-8-án Vilniusban, amelyen Darvasi Piroska képviselte a Politikatörténeti Intézetet.

A konferencia helyszíne a litván parlament, a Seimas épülete volt. A konferencia plenáris ülésén elhangzó köszöntő- és megnyitó beszédek után a konferencia szekcióülés keretében folytatta munkáját. A szekcióban a demokráciákat érő fejlődési kihívásokról, valamint a levéltárak szerepéről folyt az eszmecsere, majd a német levéltáros kollégák ismertették tapasztalataikat. A konferencia első estéjén Vilnius külvárosában adott fogadást a konferencia résztvevőinek a Seimas alelnöke.

A konferencia második napján először a litván levéltáraknak a demokratikus átmenetben betöltött szerepéről hallhattak a résztvevők, majd a kelet-európai parlamenti levéltárosok beszéltek az demokratikus átalakulás kihívásairól. Ezt követően a vendégek látogatást tettek a vendéglátó Seimas archívumában. A délután folyamán a pártlevéltárak és a demokratikus átmenet viszonyáról értekeztek, Darvasi Piroska is ekkor tartott előadást a Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltár két évtizedéről. A konferencia záróvitáját követően az ICA SPP plenáris ülésére került sor, majd a konferencia résztvevői a litván belváros egyik éttermében vacsoráztak.

Darvasi Piroska konferencián tartott előadása itt olvasható:

Darvasi Piroska, ICA SPP, 2011.06.07.

A konferencia utolsó napján a vendégek elsőként Vilniusban tettek kirándulást vendéglátóikkal, majd busszal indultak kirándulni a litván főváros közelében található középkori városkába, Trakaiba, ahol a kis lélekszámú karaita közösségnél is látogatást tettek.

A konferencia képgalériáját megtalálhatják a PTI facebook-oldalán.

 


Beszámoló a Magyar Levéltárosok Egyesületének vándorgyűléséről

Balatonfüred, 2011. június 20-22.

A Magyar Levéltárosok Egyesülete vándorgyűlésének idén Balatonfüred adott otthont, melyen a levéltár négy munkatársa Zalai Katalin, Horváth Julianna, Sztanek Anna és Kaba Eszter vettek részt. A vándorgyűlés első és utolsó napján plenáris ülésre került sor, míg a középső napon szekcióülésen vehettek részt a levéltárosok.

A nyitó plenáris ülésen a szervező Veszprém Megyei Levéltár, valamint Balatonfüred városi önkormányzata és a megyei önkormányzat képviselői köszöntötték az egybegyűlteket. Szakmai köszöntőt mondott Gorjánác Rádojka a NEFMI és Latorcai Csaba a KIM képviseletében. Ekkor került sor a „Levéltárért-díj” átadására is, melyet minden évben olyan kollégák kapnak, akik régóta kiemelkedő eredménnyel dolgoznak szakterületükön. Ezúttal Bukicz Józsefné levéltári kezelő (Bács-Kiskun megye levéltára) és Pray Zoltánné gazdasági vezető (Somogy megye levéltára) részesültek a kitüntetésben.

Az idén huszonötödik születésnapját ünneplő egyesületet korábbi elnökei a közös munkát idéző visszaemlékezéseikkel köszöntötték (Böőr László, Erdmann Gyula, Szögi László). Az ülésen sor került Latorcai Csaba (civil kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár, KIM) előadására is, aki a magyar civil jogi szabályozás várható változásairól, új civil szervezeti törvény 2012-es bevezetéséről beszélt.

A szekcióülések minden évben az aktuális levéltári problémákat, az éves eredményeket és a következő év feladatait tárgyalják az előre megadott tematikák szerint. Idén a következő szekciók megtartására került sor: Forrásközlő Szekció, Állományvédelmi Szekció, Oktatás- és Tudománytörténeti Szekció, Informatikai Szekció, Gazdasági Szekció, Nemzetközi Szekció. Levéltárunk lehetőséget kapott a Forrásközlő Szekcióban történő bemutatkozásra, melynek tematikája részben a levéltárakban őrzött magániratok, részben pedig a határon túli levéltárakban őrzött iratok köré szerveződött. A levéltár képviseletében Horváth Julianna tartott érdekes előadást. Beszámolójában főként az itt őrzött visszaemlékezéseket, azoknak keletkezési körülményeit mutatta be, de kitért a levéltár más fondjaiban található naplókra, memoárokra is. Az elhangzottakat színesítette az 56-os anyag rendezése során szerzett, a magániratok tényleges forrásértékével kapcsolatos tapasztalataival. Végezetül kitért arra, hogy a levéltár aktuálisan legnagyobb vállalkozását, a Magyarok a Szovjetunióban c. projekt munkálatait hogyan segítik a levéltárban található memoárok, visszaemlékezések.

A vándorgyűlés harmadik napján a záró plenáris ülésen a határon túli levéltárak képviselői szólaltak fel (Csehország, Horvátország, Szerbia, Szlovákia, Ukrajna, Bécsi Magyar Levéltári Kirendeltség delegáltja). Előadásaikban országaik levéltári rendszeréről, a hatályos levéltári jogszabályokról, a levéltárak fenntartóiról, a finanszírozási rendszerről és a felmerülő hiányosságokról, problémákról szóltak.

A szakmai programok mellett volt lehetőség a várossal való megismerkedésre is. Vendéglátóink „reformkori séta” keretében mutatták be Balatonfüred belvárosát. A séta keretében megtekintettük a Jókai-villában újonnan megnyílt Jókai-emlékkiállítást, valamint a Vaszary-villa festménykiállítását is. Összességében szakmailag sikeres három napot töltöttünk Balatonfüreden.

Horváth Julianna: Memoárok és visszaemlékezések a PIL-ben

 


Beszámoló a levéltári látogatásról

2010. március 31-én, az Anno Filmklub – Tolerancia évad programjához kapcsolódva levéltárunk ismét megnyitotta kapuit a nagyközönség előtt. Csoportos levéltári látogatásra korábban csak a már hagyományosnak számító, a középiskolások és egyetemisták számára tartott levéltári órákon és a Kulturális Örökség Napján nyílt lehetőség.

A levéltári séta – amelyen 28 fő vett részt – az egyik iratraktárban kezdődött Kaba Eszter vezetésével. Rövid levéltár-ismertető után vendégeink eredeti anyagokat (’56-os röplapokat, az 1947-es választás elhíresült kékcéduláit, a választásról készült jelentéseket) is kézbe vehettek.

A raktárlátogatást követően a levéltár kutatótermében Darvasi Piroska rövid ismertetőt tartott a cigányság II. világháború utáni életkörülményeiről. Az ismertető kitért a SZOT Elnöksége 1962-ben hozott határozatára (SZKL 2.f. 3/287.ő.e. – Határozat a cigánylakosság helyzetének megjavításával, nevelésével kapcsolatos szakszervezeti feladatokra), az azt követő felmérésekre és elemezte az elkészült jelentéseket.

A közel egyórás program során számos kérdés merült fel a levéltári anyag tárolásával, a raktárak minőségével, a kutatási lehetőségekkel, a raktárakban őrzött anyagok minősítésével kapcsolatban, melyekre igyekeztünk válaszolni.

Ezúton is köszönjük vendégeinknek, hogy eljöttek hozzánk. Visszavárjuk őket (és másokat is) a Kulturális Örökség Napján, szeptemberben, a 20. századi női sorsokról, életutakról szóló levéltári bemutatóra.