Politikatörténeti Intézet

A Politikatörténeti Intézet Közhasznú Nonprofit Kft. az állami intézményrendszeren kívül működő, nonprofit, közhasznú kutatóhely. Elsődlegesen új- és jelenkori történeti és társadalomelméleti kutatásokkal foglalkozik, valamint nyilvános levéltárat és könyvtárat működtet. Ezek mellett tudományos és kulturális rendezvényeknek, konferenciáknak, előadásoknak, filmklubnak, kiállításoknak is otthont ad. Szellemi műhelyként elsősorban a széles értelemben vett társadalomkritikai gondolkodás megújítására, népszerűsítésére összpontosít.

Az intézet történeti témájú tudományos folyóirata Múltunk, amelynek fő profilja a modern kori magyar és egyetemes történelem, egyúttal nyitott társadalom-, irodalom- és eszmetörténeti jellegű írások irányában is.

Az intézet főbb egységei:


A Politikatörténeti Intézet vezetői és központi munkatársai

 
Főigazgató: Egry Gábor

A levéltár igazgatója: Horváth Julianna

Főtanácsadó: Feitl István

Intézeti titkár: Prosinger Lívia

 

Elérhetőségek:

  • Cím: 1114 Budapest, Villányi út 11-13.
  • Telefon: +36 1 381 8111
  • Email:

A Politikatörténeti Intézet Közhasznú Nonprofit Kft. számlaszáma: 12001008-00102946-00100005

A Politikatörténeti Intézet Közhasznú Nonprofit Kft. adószáma: 18089934-1-43