A Tudományos Osztály munkái

 
2015 és 2017 között megjelent könyvek

 
Monográfia


Csunderlik Péter: Radikálisok, szabadgondolkodók, ateisták – A Galilei Kör (1908–1919) története. Napvilág Kiadó, Budapest, 2017.

Pál István–Szabó Csaba: A budapesti közlekedés fejlesztése a politika napirendjén 1957–1990. Napvilág Kiadó, Budapest, 2017.

Feitl István: Talányos játszmák. Magyarország a KGST erőterében, 1949–1974. Napvilág Kiadó, Budapest, 2016.

Egry Gábor: Etnicitás, identitás, politika. Magyar kisebbségek nacionalizmus és regionalizmus között Romániában és Csehszlovákiában 1918–1944. Napvilág Kiadó, Budapest, 2015.

Földes György: Kádár János külpolitikája és nemzetközi tárgyalásai I. Napvilág Kiadó, Budapest, 2015.

 
Forráskiadvány

 
Kádár János külpolitikája és nemzetközi tárgyalásai II. Szerk.: Földes György. A szerkesztésben közreműködött és a jegyzeteket készítette: Gellériné Lázár Márta, Mitrovits Miklós, Takács Róbert. Budapest, Napvilág Kiadó, 2015.

 
Tanulmánykötet

 
1916 – A fordulat éve? Tanulmányok a Nagy Háborúról. Szerk.: Egry Gábor, Kaba Eszter. Napvilág Kiadó, Budapest, 2017.

 
Ismeretterjesztő


Háborús mindennapok – mindennapok háborúja. Magyarország és a Nagy Háború – ahogy a sajtó látta (1914–1918). Szerk.: Kaba Eszter. Napvilág Kiadó, Budapest, 2017.

Parlamenti választási kampányok Magyarországon. Szerk.: Feitl István. Napvilág Kiadó, Budapest, 2016.

Feitl István: A száműzött Rákosi (A magyar történelem rejtélyei 16.). Kossuth Kiadó, Budapest, 2016.

Baráth Magdolna, Botos János, Feitl István, Hubai László, Standeisky Éva, Takács Róbert: Kérdések és válaszok az 1944–1949 közötti magyar történelemről. Szerk.: Feitl István. Napvilág Kiadó, Budapest, 2016.

Egry Gábor, Ignácz Károly, Konok Péter, Sipos Balázs: Kérdések és válaszok a Horthy-korról. Szerk.: Ignácz Károly, Gellériné Lázár Márta. Napvilág Kiadó, Budapest, 2015.

Eörsi László, Feitl István, Ripp Zoltán, Standeisky Éva: Kérdések és válaszok 1956-ról. Szerk.: Feitl István. Napvilág Kiadó, Budapest, 2015.

 

A további munkák, írások a tudományos munkatársak saját publikációs listáiban szerepelnek.
 

A Tudományos Osztály 2010 és 2014 között megjelent könyvei

 
2010 előtt: Tematikus válogatás a Tudományos Osztályának munkáiból (könyvek, tanulmányok)