Kutatási információk

Tisztelt Kutatóink!

 

Tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat és kutatóinkat, hogy könyvtárunk és levéltárunk

2019. június 11-től technikai okok miatt bizonytalan ideig zárva tart.

 


Tájékoztatjuk Önöket, hogy Levéltárunk és Könyvtárunk kutatóterme összevontan működik.

A kutatóterem nyitva tartása:
Hétfő: 8.30 – 18.00 óra
Kedd – szerda: 8.30 – 16.00 óra
Csütörtök – péntek: zárva

Cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 2., II. emelet

A kutatóterembe kizárólag a portán átvett mágneskártyával lehet belépni.

Felvilágosítás kérhető a 301-20-21-es levéltári és 301-20-24-es könyvtári telefonszámon vagy a levéltár (, ) és a könyvtár () e-mail címén.

 

Levéltári kutatás

 

Tájékoztatjuk kutatóinkat, hogy a levéltári kutatás ingyenes.

A kutatók regisztrálása és a kutatási kérelmek kitöltése számítógépes rendszer segítségével történik. A regisztráláshoz érvényes személyazonosságot igazoló okmány (személyi igazolvány lakcímkártyával, vagy diákigazolvány, vagy útlevél, vagy jogosítvány) szükséges.

A levéltár a személyes adatok védelméről az erre vonatkozó jogszabályok alapján gondoskodik.

A kutatás megkezdéséhez támogató nyilatkozat szükséges, amely rtf és PDF formátumban letölthető innen:

A PIL támogatói nyilatkozata (rtf)

A PIL támogatói nyilatkozata (pdf)

Támogató nyilatkozatot csak tudományos kutatást rendeltetésszerűen végző (az MTA intézetek vezetői, az állami egyetemek rektorai, dékánjai, az állami főiskolák főigazgatói, a tudományos céllal, jogszabállyal vagy kormányhatározattal létrehozott közalapítványok ill. tudományos céllal létrehozott magánalapítványok vezetői, a megyei, fővárosi, városi levéltárak, múzeumok vezetői stb.) vagy közfeladatot ellátó szerv vezetője adhat.

A támogató nyilatkozat csak a kutatást támogató szerv aláírásával és pecsétjével ellátva érvényes!

A levéltár a támogató nyilatkozat mellékleteként témavázlat benyújtását is kérheti.

A levéltár kutatási szabályzata (pdf)

Másolatkészítés

A levéltár a kutató kérésére az iratanyagról fénymásolatot, ill. digitális másolatot készít. A levéltárban az iratanyag fényképezésére NINCS lehetőség.

Egy kutatási témára vonatkozó másolatkészítési díjszabás:

Fénymásolat 1-200 lap 150 Ft /lap
Fénymásolat 201-400 lap 175 Ft/lap
Fénymásolat 400 lap felett 200 Ft/lap
Digitális másolat A/4-es irat szkennelése 635 Ft /oldal
Digitális másolat A/3-as irat szkennelése 1015 Ft/ oldal

A digitális másolatok közlési díja megállapodás szerint történik, de minimálisan 3000 Ft + áfa.

A másolatkészítés határideje a leadástól számított 30 munkanap.

A másolatok megrendelésénél minden esetben előleget kell fizetni: a várható teljes másolási díj 50%-át. Ennek hiányában nem lehetséges másolatokat rendelni.

A korábban megrendelt és elkészült, de át nem vett másolatokat a kutatás folytatása előtt az átvétel időpontjában érvényes díjszabás szerinti áron kell átvenni.

***

Könyvtári kutatás

 

A könyvtár KIZÁRÓLAG helyben olvasásra fogadja a kutatókat, látogatókat.
A raktári kiszolgálás nyitvatartási időben naponta két alkalommal történik: 10 és 13 órakor. A könyvtár lehetőséget biztosít az olvasónak, hogy pontos könyvészeti adatok megadásával kérését a látogatást megelőző munkanap végéig e-mailben is leadhassa a címen.

Könyvtárak számára az ODR rendszeren keresztül könyvtárközi kölcsönzést biztosítunk.

A beiratkozáshoz érvényes személyazonosságot igazoló okmány (személyi igazolvány lakcímkártyával, vagy diákigazolvány, vagy útlevél, vagy jogosítvány) szükséges. A könyvtár a személyes adatok védelméről az erre vonatkozó jogszabályok alapján gondoskodik.

Mentesülnek a beiratkozási díj alól, akik igazolják a következők valamelyikét:

  • valamely közgyűjtemény (könyvtárak, múzeumok, levéltárak) dolgozói;
  • a felsőfokú tanintézetek könyvtár–informatikus képzésében közreműködő szakmai oktatók, illetve az abban résztvevő hallgatók;
  • a 67%-os vagy súlyosabb rokkantnyugdíjasok, látás-, hallássérültek vagy mozgáskorlátozottak;
  • a regisztrált munkanélküliek, és mindazok, akik jövedelempótló támogatásban részesülnek;
  • a 70 éven felüliek; a 16 éven aluliak.

A könyvtár kedvezményes használatára jogosultak:

  • a 70 év alatti nyugdíjasok;
  • az érvényes diákigazolvánnyal és pedagógus igazolvánnyal rendelkezők.
Éves díj Havi díj Napi díj
Teljes 3000 Ft 1000 Ft 500 Ft
Kedvezményes 1500 Ft 1000 Ft 500 Ft

A könyvtári szolgáltatásokra (fénymásolat, fotójegy, stb.) a kedvezmények nem vonatkoznak.

Könyvtárhasználati szabályzat (pdf)

Másolatkészítés

A könyvtár az olvasó kérésére állományáról másolatot készít.

Fénymásolat 130 Ft/lap
Digitális másolat 250 Ft /oldal
Fotójegy (saját fényképezőgép) 1500 Ft /nap

A másolatkészítés határideje a leadástól számított 30 nap.