A TEM munkatársa: Antal Attila

Antal Attila (1985)

PhD, a Társadalomelméleti Műhely koordinátora


antalattila.hu

Jogász, közpolitikai szakértő, adjunktus az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Politikatudományi Intézetében. A Politikatörténeti Intézet Társadalomelméleti Műhelyének koordinátora 2016 óta. Kutatási területei: populizmuselmélet, társadalomelmélet, alkotmányosság, zöld politikai gondolkodás, demokráciaelmélet.

Saját oldal az academia.edu kutatói portálon

Közleményjegyzék

Magyar Tudományos Művek Tára