A Tudományos Osztály nyugalmazott tagja: Petrák Katalin

Petrák Katalin (1927)

tudományos tanácsadó

1957-1963: tudományos munkatárs
1963-1989: részlegvezető a Tudományos Osztályon
1989-től nyugdíjas, tudományos tanácsadó, kutatócsoport vezető

Tudományos fokozat: történelemtudományok kandidátusa (1963). Disszertációjának címe: A szociálpolitika néhány kérdése a XX. század elején és a Magyar Tanácsköztársaság idején. Megtalálható a Magyar Tudományos Akadémia kézirattárában.