A Tudományos Osztály nyugalmazott tagja: Ripp Zoltán

Ripp Zoltán (1952)

nyugalmazott tudományos főmunkatárs, a Tudományos Osztály volt vezetője


Tanulmányait az Egri Tanárképző Főiskolán, majd a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán végezte. 1988-ig könyvtáros, 1989-től a Politikatörténeti Intézet tudományos munkatársa, 2000 januárjától főmunkatársa, 2006 júniusa óta Tudományos Osztályának vezetője. Kutatási területe az 1950–60-as évek magyarországi politikatörténete, valamint a kommunista rendszer felbomlása és a demokratikus átmenet. Történeti munkái mellett 1996-tól jelennek meg politológiai elemzései, esszéi.

Publikációs jegyzék – Ripp Zoltán

Önálló kötetek

Eltékozolt esélyek? A rendszerváltás értelme és értelmezései. Napvilág Kiadó, Budapest, 2009.

Rendszerváltás Magyarországon, 1987–1990. Napvilág Kiadó, Budapest, 2006.

1956: Forradalom és szabadságharc Magyarországon. Korona Kiadó, Budapest, 2002.

Szabad demokraták. Történeti vázlat a Szabad Demokraták Szövetségének politikájáról 1988–1994. Napvilág Kiadó, Budapest, 1995.

Belgrád és Moszkva között. A jugoszláv kapcsolat és a Nagy Imre-kérdés (1956. november–1959. február). Politikatörténeti Alapítvány, Budapest, 1994.

A Mozgó Világban megjelent cikkek (2006-tól)

Olvasható, letölthető tanulmányok

Problémák, hiányok és nézetkülönbségek 1956 történetírásában
In: Múltunk, 2006. (51. évf.) 4. sz. 99–109.

A köztársaság létrehozása 1989-ben
In: Múltunk, 2005. (50. évf.) 2. sz. 244–252.

In English