A Tudományos Osztály tagja: Egry Gábor

Egry Gábor (1975)

MTA doktora, főigazgató

 
Történész, MTA doktora, főigazgató. Négy könyve és két szerkesztett kötete jelent meg, legutóbb Etnicitás, identitás, politika. Magyar kisebbségek nacionalizmus és regionalizmus között Romániában és Csehszlovákiában 1918-1944 (Napvilág, Budapest, 2015), korábban pedig Otthonosság és idegenség. Identitáspolitika és nemzetfelfogások Magyarországon a rendszerváltás után (Napvilág, Budapest, 2010), valamint tanulmányai és írásai szakfolyóiratokban, heti- és napilapokban történeti és emlékezetpolitikai témákban. Vendégoktató volt a Miskolci Egyetemen, a rigai Stradins Egyetemen és az ELTÉ-n, az MTA Bolyai-ösztöndíjasa, a bukaresti New Europe College – Instituefor Advanced Studies, az Imre Kertész Kolleg és a retensburgi Institut für Ost und Südosteuropa ösztöndíjasa, Fulbright vendégkutató a Stanford Egyetemen (Center for Russian East European and Eurasian Studies).

Fő kutatási területe a kisebbségek és a nacionalizmus Közép- és Kelet-Európában a 19–20. században, kiemelten a két világháború közti Erdély és annak regionalista irányzatai. Birodalmi átmenetek helyi kontextusban című kutatási projektjét az OTKA támogatja, ennek Közép-Európára kiterjesztett változatával 2017-ben az Európai Kutatási Tanács (ERC) Consolidator Grantjét nyerte el (NEPOSTRANS – Negotiating post-imperial transitions: from remobilization to nation-state consolidation. A comparative study of local and regional transitions in post-Habsburg East and Central Europe).
 

Saját oldal az academia.edu kutatói portálon (letölthető tanulmányokkal)
 

Közleményjegyzék

 
Lásd: Magyar Tudományos Művek Tára
 

Önálló kötetek

 
Etnicitás, identitás, politika. Magyar kisebbségek nacionalizmus és regionalizmus között Romániában és Csehszlovákiában 1918-1944
. Napvilág Kiadó, Budapest, 2015.

Otthonosság és idegenség. Identitáspolitika és nemzetfelfogások Magyarországon a rendszerváltás után. Napvilág Kiadó, Budapest, 2010.

Nemzeti védgát vagy szolid haszonszerzés? Az erdélyi szászok pénzintézeti rendszere és szerepe a nemzeti mozgalomban (1835–1914). Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2009.

Az erdélyiség “színeváltozása”. Kísérlet az Erdélyi Párt ideológiájának és identitáspolitikájának elemzésére 1940–1944. Napvilág Kiadó, Budapest, 2008.
 

Olvasható, letölthető tanulmányok

 
Lásd: academia.edu

 
In English