A Tudományos Osztály tagja: Feitl István

Feitl István (1955)

Főtanácsadó


Történész. Fő kutatási területe Magyarország története 1945 után.

Önálló kötetek

 
Talányos játszmák. Magyarország a KGST erőterében, 1949–1974. Napvilág Kiadó, Budapest, 2016.

Feitl István: A száműzött Rákosi (A magyar történelem rejtélyei sorozat). Kossuth Kiadó, Budapest, 2016.

Mikrotörténetek – 1956. Pestszentlőrincen, Pestszentimrén. Napvilág Kiadó, Budapest, 2011.

A Szent Lőrinc (KISZ) lakótelep története. Budapest, PIHGY kiadása, 2010.

A hosszú hatvanas évek: 1957–1970. Budapest, PIHGY kiadása, 2010.

A bukott Rákosi (Rákosi Mátyás 1956–1971 között). Budapest, Politikatörténeti Alapítvány, 1993.

Történelmi sorsforduló, magyar ifjúság 1945–1957. Budapest, KISZ KB, 1987.
 

Olvasható, letölthető tanulmányok

In: Rendszerváltások kortársa és kutatója. Tanulmányok Izsák Lajos 70. születésnapjára. Szerk.: Erdődy Gábor – Feitl István – Sipos Balázs – Varga Zsuzsanna. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2013. 485–492.

Válság a KGST-ben, 1956–1958. ArchívNet, 12. évfolyam (2012) 3. szám.

Reform KGST szinten. Magyar tervezet a KGST átfogó, piaci reformjára 1966-ból. ArchívNet, 12. évfolyam (2012) 2. szám.

In: Megértő történelem. Tanulmányok a hatvanéves Gyarmati György tiszteletére. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2011. 369–382.

Kiegyezés vagy fegyverszünet? Kádár János 1968-ban az Írószövetségben = Forrásközlés a Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltár honlapján

A reform titkos vonulata
In: Egyenlítő, 2008. 7–8. sz. 17–23.

Pártvezetés és országgyűlési választások 1949–1988
In: Parlamenti választások Magyarországon 1920–1998. Szerkesztette Földes György, Hubai László. Második, bővített, átdolgozott kiadás. Bp. Napvilág, 1999. 276–296.

Viták az Ideiglenes Nemzeti Kormányban
In: Az Ideiglenes Nemzetgyűlés és az Ideiglenes Nemzeti Kormány 1944–1945. Szerkesztette Feitl István. Bp. Politikatörténeti Alapítvány, 1995. 233–253.

A Múltunk folyóiratban megjelent tanulmányok

Múltunk, 2009. 3. sz. 32–82.

Múltunk, 2008. 4. sz. 150–197.

Múltunk, 2008. 3. sz. 128–156.

Múltunk, 2008. 1. sz. 257–272.

Múltunk, 2006. 2. sz. 201–226.

Múltunk, 2005. 2. sz. 231–243.

 
Idegenvezetési ajánlat:
Séták a Nemzeti Panteonban (Kerepesi temetőben) és a Farkasréti temetőben (Előzetes egyeztetés szerint, csak jó időben.)
 

In English