A Tudományos Osztály tagja: Pintér István

Pintér István (1929)

ny. tudományos tanácsadó

Tudományos fokozat: a történettudomány doktora

Szakterület: Magyarország története a két világháború között

Publikációs jegyzék – Pintér István