Birodalmi átmenetek helyi kontextusban, 1918–1925


Birodalmi átmenetek helyi kontextusban, 1918–1925

Helyi és regionális átmenettörténetek összehasonlító szemszögből az Osztrák-Magyar Monarchiától az utódállamokig

 
OTKA K (kutatócsoport) kutatói pályázat, 2014–2018

Kutatásvezető: Egry Gábor

 
A projekt célja annak bemutatása, hogy a helyi és regionális kontextus, társadalmi, gazdasági, politikai viszonyok miként befolyásolták az első világháború végi átmenetet. Noha a folyamat végeredménye szinte kizárólag nemzetállamok felemelkedése volt, felmerül a kérdés, hogyan működtek ezek az államok az egység(esítés) homlokzata mögött. Azokat a tényezőket keressük, melyek helyi és regionális szinten hozzá járultak az eltérésekhez. Ennek megfelelően nem a nyílt, politikai és diplomáciai konfliktusra figyelünk, hanem a létező társadalmi, politikai, intézményi szerkezet tartós hatására helyben és regionálisan. Miként befolyásolta mindez az új nemzetállamokat – ha befolyásolta. Azt feltételezzük, hogy nem feltétlenül az intézmények formális változása lényeges, hanem működtetésük gyakorlatainak és kultúrájának változásai. Ez teszi lehetővé, hogy a jogi egységet dekonstruálva helyi átmenetekről beszéljünk, melyek kimenetele ilyen időtávban akár különbözhetett is.

 
Kérdéseink

 • Hogyan szerveződtek a helyi társadalmak, miként integrálták a különböző csoportokat? Hogyan formálódott a helyi elit és milyen tőkékre támaszkodtak? Ezek a helyi világok miként kapcsolódtak és integrálódtak az államba, miként formálták annak tevékenységét?
 • Miként hatott a háború a helyi közösségekre? Mennyiben befolyásolta a csoportok közti viszonyok változását? Hogyan zajlottak a forradalmak? Mennyire változtak vagy maradtak meg hálózatok, struktúrák, hogyan alakult a társadalmi tőke birtoklása? A megjelenő kis köztársaságok mennyiben tükröztek valódi, helyi önállósodási törekvéseket?
 • Az új államok miként érvényesítették autoritásuk a helyi szereplőkkel szemben? Ez miként változtatta meg a közigazgatás gyakorlatát és kultúráját? Miként látták a különböző szereplők a helyi közösségeket és ez hogyan alakította tevékenységüket? Miként alkalmazkodtak az egyének az új szabályokhoz? Miként alakult át a társadalmi tőke különböző formáinak megoszlása? Miként erősödtek vagy gyengültek meg régi választóvonalak és hogyan jöttek létre újak?
 • Miként hatott ez egyéni és kollektív identifikációra? Hogyan változtak a lojalitás normái és gyakorlatai? Miként változott vagy rögzült az etnicitás? A helyi csoportok hogyan alakították pozíciójukat az állammal szemben?
 • A kutatás egyúttal alkalmas rá, hogy része legyen egy tágabb, egész Közép- és Kelet-Európát átfogó összehasonlító kutatásnak is. Ez a munka az első világháború 100. évfordulója alkalmából sajátos nézőponttal és témával járulna hozzá a megemlékezéshez Közép- és Kelet-Európa háború végi átmenetének új szemléletével.

 
Résztvevők

 • Egry Gábor, vezető kutató
 • Simon Attila
 • Eric Beckett Weaver
 • Szeghy-Gayer Veronika
 • Fodor János
 • Rigó Máté

 
Eredmények

 
Monográfiák:

Fodor János: Bernády György. Politikai életrajz. Lector Kiadó – Dr. Bernády György Közművelődési Alapítvány – Erdély Múzeum-Egyesület, Marosvásárhely, 2017.

 
Tanulmányok:


Konferenciák

 
Association for the Study of Nationalism Conference, “Europe, Nations, and Insecurity: Challenges to Identities”. 2016. június 30. – július 2., Kaunas
Panel: Transitions in the Void: Nation-state Building, Local Societies, Rupture and Continuity in Post-WWI East Central Europe

 • Dácz Enikő: Maintaining Order in a Local Society in Transition. Braşov Case Study
 • Fodor János: Targu-Mures, a City in Transition. A Case Study of the Social and Political Changes in the Years 1918–1922

 
European Network in Universal and Global History. Ruptures, Empires, Revolutions. Fifth European Congress on World and Global History Budapest, 2017. augusztus 31. – szeptember 3.
Panel: Post-imperial biographies and trajectories in a confined space 1918–1940

 • Fodor János:The missing link? György Bernády as middleman between centre, periphery, elite, and society
 • Szeghy-Gayer Veronika:Decentralizing the Hungarian cultural life in interwar Czechoslovakia: the biography of Ferenc Sziklay
 • Egry Gábor: An imperial entrepreneur from the remote wilderness

 
Paths of Transition/Transformation. Local Societies in Southeastern Europe in Transition from Empires to Nation States after WWI. München, 2017. November 23-24. (A PTI, az IKGS, a Collegium Carolinum és a Graduiertenschule für Ost und Südosteuropa közös szervezésében.)

 • Dácz Enikő: Local Societies in Transition: Braşov and Sibiu
 • Egry Gábor: Shoulder to shoulder? Local professional networks and institutions, local and regional solidarity in the emerging Romanian nation state 1918-1925
 • Fodor János: György Bernády: A Case Study of a Post-imperial Biography
 • Eric Beckett Weaver: The Nation that Was Not to Be. Reactions of Bunjevci and other South Slavs in Hungary to Revolution and State Change at the End of the First World War
 • Simon Attila: Alternativen des Machtübergangs. Kaschau 1918−1919