Csupa hajdani eszelős

 

Csunderlik Péter a magyarországi baloldali radikális mozgalmak és a Tanácsköztársaság történetének és emlékezetének kutatója, sokat dolgozó, író és vitatkozó történész, aki nemcsak tudományos folyóiratokban, de újságokban és hetilapokban is rendszeresen publikál. Az 1918-1919-es forradalmak centenáriumán „tudományos publicisztikák” sorában hadakozott a közkeletű történelmi tévedésekkel, vagy egyenesen hazugságokkal, és bírálta a Nemzeti Együttműködés Rendszerének emlékezetpolitikáját.

CSUPA HAJDANI ESZELŐS
Írások az 1900-1945-ös Magyarországról és emlékezetéről

című kötete válogatást ad a fiatal történész elmúlt években született szórakoztató, sokszor provokatív, de mindig elgondolkodtató írásaiból: „rövidlátó Supermanként” elevenedik meg Tisza István, megismerhetjük Károlyi Mihályt, aki köztársasági elnökként a saját birtokán kezdte a földosztást, vagy éppen Jászi Oszkárt, akinek tévedéseiben is igaza volt. Megtudhatjuk, hogy mit konspirált valójában a démonizált Galilei Kör, hogy miért tört ki az őszirózsás forradalom, és hogy milyen volt a proletárdiktatúra 133 napos „vörös farsangja”, a vörösterror, majd az azt követő fehérterror, Horthy Miklósról pedig kiderül, hogy miért méltatlan a kultuszára.

Úgy lehet olvasni ezt a gyűjteményes kötetet, mint egy regényt.

 

Keresse 20% kedvezménnyel a Napvilág Kiadónál!

CSUNDERLIK PÉTER (1985) történész, 2009-ben végzett a Mathias Corvinus Collegium (MCC) modernkori történelem – Közép-Európa tanulmányok szakirányán, 2010-ben pedig az ELTE BTK történelem–levéltár szakán. 2011–2014 között ugyanott a Történelemtudományi Doktori Iskola ösztöndíjas hallgatója volt, 2016-ban megvédett disszertációját a Galilei Körről írta. 2015-től a Politikatörténeti Intézet kutatója, 2017-től az ELTE BTK oktatója, jelenleg egyetemi adjunktusa. Kutatási területe a baloldali radikális mozgalmak története, a Tanácsköztársaság emlékezete.

 

Történészi munkái:

Radikálisok, szabadgondolkodók, ateisták – A Galilei Kör (1908–1919) története (2017), A „vörös farsangtól” a „vörös tatárjárásig” – A Tanácsköztársaság a korai Horthy-korszak pamflet- és visszaemlékezés-irodalmában (2019), illetve társszerzője a Kérdések és válaszok 1918–1919-ről (2018) című kötetnek.

Pető Péter hírlapíróval közösen történelmi gonzóköteteket is jegyez:

TOP 10-es történelmi slágerlisták (2017)
Újabb TOP 10-es történelmi slágerlisták (2019)