Érdekegyeztetés 1945–1948

 
A dokumentumegyüttes letölthető innen:

 
A dokumentumegyüttes tartalomjegyzéke:

 
1945. január 20.    Rendelet a munkabérrendező bizottságok felállításáról
1945. március 7.    A békéscsabai építőmunkások és munkaadók között megkötött ideiglenes kollektív szerződés
1945. március 13.    Rendelet a nagy-budapesti munkások bérrendezéséről
1945. május 7.    Rendelet az Országos Munkabérmegállapító Bizottság (OMB) felállításáról
1945. május 18.    Jegyzőkönyv a szakszervezeti elnökök, titkárok és a szakszervezeti választmány együttes üléséről, Kossa Istvánnak, a Szakszervezeti Tanács főtitkárának beszámolója a kollektív szerződésekről, az árak és a bérek alakulásáról
1945. június 5.    Rendelet az üzemi bizottságokról
1945. augusztus 9.    Jegyzőkönyv a Szakszervezeti Tanácsnak a munkabérek alakulásáról tartott értekezletéről
1945. augusztus 11.    Körlevél a Szakszervezeti Tanács titkári értekezletéről, tájékoztató a kötelező szakszervezeti munkaközvetítésről és a bérkérdésről
1945. augusztus 15.    Rendelet a kötelező szakszervezeti munkaközvetítésről
1945. szeptember 19.    A Szakszervezeti Tanács Nehézipari Titkárságának jelentése a termelés megindításáról, az üzemi bizottságok megalakításáról, a bérkérdések rendezéséről, az Iparügyi Minisztériummal és a Szövetséges Ellenőrző Bizottsággal való tárgyalásokról
1945. november 20.    Jegyzőkönyv a szakszervezeti választmány és a Szakszervezeti Tanács tagjainak együttes üléséről, Kossa István beszámolója az árak és a bérek alakulásáról és a mozgóbérskáláról
1945. december 17.    Jegyzőkönyv a Szakszervezeti Tanács üléséről, tárgyalás a karácsonyi segélyről, a kollektív szerződésekről és a szakszervezeti bérpolitikáról
1945. december 19.    Az Iparügyi Minisztérium levele a Szakszervezeti Tanácsnak a munka törvénykönyvének előkészítését végző bizottság felállításáról
1946. február 9.    Ruska Lajosnak, a Szakszervezeti Tanács titkárának jelentése a hatósági faármegállapító értekezletről
1946. február 23.    Kossa István levele Nagy Ferenc miniszterelnöknek a szakszervezetek követeléseiről, a szakszervezetek képviselőinek bevonásáról az államapparátus leépítését és a közigazgatás megtisztítását végző bizottságokba
1946. március 1.    Jegyzőkönyv a Szakszervezeti Tanács üléséről, tárgyalás a kalória-bérrendszerről
1946. március 21.    Feljegyzés a széntermelés helyzetéről tartott értekezletről
1946. május 31.    Rendelet az Ipari Termelési Tanács és a termelési bizottságok felállításáról
1946. június 7.    Kossa István levele Nagy Ferenc miniszterelnöknek a szakszervezetek és a Központi Statisztikai Hivatal együttműködéséről
1946. június 21.    Jegyzőkönyv a Szakszervezeti Tanács üléséről, tárgyalás az adópengőben való bérfizetés rendszerére történő áttérésről és más bérkérdésekről
1946. július 5.    Jegyzőkönyv a Szakszervezeti Tanács üléséről, tárgyalás a stabilizáció utáni árakról, bérekről és kollektív szerződésekről
1946. július 22.    A Szakszervezeti Tanács levele Nagy Ferenc miniszterelnöknek a stabilizációs intézkedésekről és a munkások bérpótlékának kifizetéséről
1946. július 25.    A Szakszervezeti Tanács és a Gyáriparosok Országos Szövetsége között megkötött kollektív keretszerződés
1946. július 26.    Rendelet a kollektív szerződésekről
1946. október 11.    A Szakszervezeti Tanács levele Nagy Ferenc miniszterelnöknek a szakszervezetek összvezetőségi ülésén megfogalmazott követelésekről
1946. október 25.    Nagy Ferenc válaszlevele a Szakszervezeti Tanácsnak a szakszervezetek követeléseiről
1946. október 30.    Jegyzőkönyv az Országos Kereskedelmi Üzemi Döntőbizottság üléséről, tárgyalás a Mezőgazdasági Szövetkezeti Központ (MSZK) üzemi bizottságának panaszáról
1946. november 28.    Jegyzőkönyv az Országos Kereskedelmi Üzemi Döntőbizottság üléséről, tárgyalás a Mezőgazdasági Szövetkezeti Központ (MSZK) üzemi bizottságának panaszáról
1946. november 15.    Nagy Miklós igazságügyi minisztériumi osztályvezető levele Rónai Sándor kereskedelem- és szövetkezetügyi miniszterhez a szakszervezetek jogállásáról
[1946. november]    Összesítő jelentés a termelési bizottságok 1946. november havi munkájáról
1946. december 2.    Jegyzőkönyv a Gépjárművezetők Szabad Szakszervezetének és a Közhasználatú Gépjárművállalatok Országos Egyesületének (KÖGE) béregyeztető bizottsági tárgyalásáról
1947. január 13-20.    A Textilipari Paritásos Egyeztető Bizottság határozatai
1947. március 12.    A Szakszervezeti Tanács levele Bán Antal iparügyi miniszterhez a szakszervezeti munkaközvetítés nehézségeiről
1947. március 20.    Jegyzőkönyv a Szakszervezeti Tanács Elnökségének üléséről, tárgyalás a szakszervezetek bérügyi előterjesztéseiről
1947. március 31.    A GYOSZ levele a Szakszervezeti Tanácsnak a fizetett ünnepnapok elszámolásáról
1947. május 8.    Piros László, a Szakszervezeti Tanács főtitkárhelyettesének válaszlevele a GYOSZ-nak
1947. május 6.    Zala Ferenc, a Szakszervezeti Tanács Közgazdasági és Statisztikai Osztálya vezetőjének feljegyzése a szakszervezeti gazdasági munkaközösségek létrehozásáról
[1947. május]    A szakszervezeti gazdasági munkaközösségek működési szabályzata
1947. május 22.    Jegyzőkönyv a Népjóléti Minisztérium Hadifoglyok Hazatérését Előkészítő Bizottsága Munkaügyi Albizottságának üléséről
1947. június 28.    Feljegyzés a kenyérfejadagok megállapításáról tartott értekezletről
1947. július 7.    Jegyzőkönyv a Szakszervezeti Tanács Elnökségének üléséről, határozat a fizikai és az értelmiségi dolgozók fizetésének arányáról
1947. augusztus 12.    Jegyzőkönyv a Szakszervezeti Tanács rendkívüli üléséről, tárgyalás az előlegek és gyorssegélyek kifizetése elleni fellépésről
1947. augusztus 14.    Knob Sándornak, a GYOSZ vezérigazgatójának levele Kossa Istvánnak a kollektív keretszerződésről folyó tárgyalások miatt a GYOSZ-t ért sajtótámadásról
1947. szeptember 6.    Jegyzőkönyv a Szakszervezeti Tanács központi gazdasági munkaközösségének üléséről
1947. szeptember 29.    A Szakszervezeti Tanács és a Gyáriparosok Országos Szövetsége között megkötött kollektív keretszerződés
1947. október 9.    A Textilipari Munkások Szakszervezetének levele a Szakszervezeti Tanácsnak a textilipari szakmai kollektív szerződés vitatott pontjairól
1947. október 18.    Piros László válaszlevele a Textilipari Munkások Szakszervezetének
1947. október 23.    Feljegyzés a Kalaposmunkások Szakszervezete, a Magyar Kalap- és Kalaptompgyártók Országos Egyesülete és a Textilipari Termelési Bizottság tárgyalásáról a kalaposipari szakmai kollektív szerződésről
1947. december 22.    A Gyáriparosok Országos Szövetségének levele a Szakszervezeti Tanácsnak az üzemi bizottsági tagok díjazása ügyében a GYOSZT-t ért sajtótámadásról
1948. január 8.    Knob Sándor levele Kossa Istvánnak az üzemi bizottsági tagok díjazása ügyében a GYOSZT-t ért sajtótámadásról
1948. január 14.    Kossa István válaszlevele Knob Sándornak
1948. február 18.    Emlékeztető a Tárcaközi Élelmiszerjegy Bizottság üléséről
1948. március 13.    Jegyzőkönyv az Országos Munkaverseny Bizottság alakuló üléséről
1948. március 24.    Jegyzőkönyv a bőripari egyeztető bizottság üléséről
1948. április 9.    Jegyzőkönyv az Élelmezési Munkások Szakszervezete és a Budapesti Sütők Ipartestülete egyeztető bizottságának üléséről
[1948. május]    Jelentés az Országos Munkabérmegállapító Bizottság (OMB) 1948. május havi munkájáról
1948. június 11.    Értekezlet a hortobágyi pásztorok bérének rendezéséről
1948. június 14-23.    Jegyzőkönyv a Vasas Szakszervezet és az Állami Villamosművek Rt. (ÁVIRT) egyeztető bizottságának üléséről
1948. augusztus 19.    Jegyzőkönyv a „Minőségi tényező beépítése a normába” című értekezletről
1948. szeptember 18-23.    Jegyzőkönyv a Vas- és Gépipari Paritásos Egyeztető Bizottság üléséről
1948. október 26-29..    Jegyzőkönyv a Vas- és Gépipari Paritásos Egyeztető Bizottság üléséről, tárgyalás a tűzoltókkal kapcsolatos munkaügyi kérdésekről
1948. november 3.    Jegyzőkönyv a textilipari újítások díjazását felülvizsgáló bizottság üléséről
1948. december 3.    Rendelet az Országos Munkaerőgazdálkodási Hivatal felállításáról