Érdekegyeztetés 1956–1965

 
A dokumentumegyüttes letölthető innen:

 
A dokumentumegyüttes tartalomjegyzéke:

 
1956. november 30.    A Pedagógusok, a Közalkalmazottak, a Postások, az Orvosok és az Egészségügyi Dolgozók Szakszervezeteinek előterjesztése a Minisztertanácshoz a közalkalmazottak vasúti kedvezményeinek visszaállítására
1956. december 19.    Gáspár Sándornak, a Szaktanács főtitkárának nyilatkozata a szakszervezeteknek a kormányhoz intézett javaslatairól az infláció elkerülésére, a munkanélküliség megoldására és a bérek rendezésére
1957. január 5.    Törvénytervezet a szakszervezetek működéséről és jogairól
1957. január 26.    A Magyar Szabad Szakszervezetek Országos Szövetsége X. teljes ülésének határozata a szakszervezetek feladatairól
1957. január 30.    A Munkásönkormányzatot előkészítő bizottság ülésének jegyzőkönyve
1957. február 6.    Visi Istvánnak, a Ganz Hajógyár főtechnikusának javaslata a Magyar Szabad Szakszervezetek Országos szövetsége elnökségéhez a műszaki dolgozók érdekvédelmi szervezetének létrehozására
1957. február 27.    A Magyar Szabad Szakszervezetek Országos Szövetsége Munkavédelmi Osztályának előterjesztése az elnökséghez a munkavédelmi felügyeletről
1957. március 2.    A SZOT Elnökség javaslat-tervezete a lakáskérdés megoldására. Előterjesztés a Minisztertanácshoz az üzemi, vállalati és szolgálati lakás, valamint saját családi ház építési akció tömegmozgalommá tétele érdekében.
1957. április 20.    A Magyar Szabad Szakszervezetek Országos Szövetsége elnökségének határozata a szakszervezetek termelési tömegmunkájáról
1957. április 30.    Gáspár Sándor, a Magyar Szabad Szakszervezetek Országos Szövetsége főtitkárának levele Apró Antal miniszterelnök-helyetteshez a tervezett árpolitikai intézkedésekről
1957. augusztus 21.    A Magyar Szabad Szakszervezetek Országos Szövetségének javaslata a Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottságához a szakszervezeti törvény tervezetének vitára bocsátására
1957. október 16.    A Magyar Szabad Szakszervezetek Országos Szövetsége Elnökségének határozata az üzemi tanácsokról
1957. november 4.    Beckl Sándornak, a Magyar Szabad Szakszervezetek Országos Szövetsége Közgazdasági Titkársága vezetőjének előterjesztése a Szaktanács titkárságához a Munka Törvénykönyve módosításáról
1957. november 23.    Előterjesztés az Elnökségnek a kollektív szerződésekről
1958. április 26.    A SZOT Elnökség határozata a szakszervezetek munkásellátási tevékenységéről
1958. április 26.    A SZOT Közgazdasági Titkársága Közgazdasági csoport előterjesztése a szakszervezetek részvételéről a tervek kialakításában
1958. augusztus 30.    Javaslat a SZOT Elnöksége számára a távlati életszínvonal politika kidolgozására
1958. augusztus 30.    Jelentés a 3 éves terv munkavédelmi és üzemegészségügyi beruházásairól
1958. augusztus 30.    A Szakszervezetek Országos Tanácsa Elnökségének 1958. augusztus 30-i ülésén hozott határozata a 3 éves terv munkavédelmi és üzemegészségügyi beruházásairól
1958. október 25.    Jelentés a SZOT Elnökségének a kollektív szerződések helyzetéről
1958. november 22.    A Munkavédelmi Osztály előterjesztése a SZOT Elnökségéhez az 1965-ig szóló munkaidőcsökkentésről
1959. április 25.    Jelentés a munkások és alkalmazottak 1958. évi életszínvonaláról (Részlet)
1959. május 23.    A Szakszervezetek Országos Tanácsa Elnökségének irányelvei a nyereségrészesedés felosztására
1959. július 25.    Az üzemi étkezés helyzete és távlati fejlesztésének irányelvei
1959. október 15.    A Szakszervezetek Országos Tanácsa Bér- és Munkaügyi Osztályának előterjesztése a SZOT Elnökség elé a Munka Törvénykönyve módosítása során felmerült vitás kérdésekről
1960. október 21.    A Szakszervezetek Országos Tanácsa Elnökségének 1960. október 21-i ülésén hozott határozatai
1961. szeptember 30.    A SZOT Elnökség határozata a munkaviszony alapján nyugellátásban részesülők nyugdíjhelyzetéről
1961. szeptember 30.    Előterjesztés a SZOT Elnökségének a vállalati alkalmazottak munkaköri bértáblázatának módosításáról
1961. november 20.    Előterjesztés a SZOT Elnökségének a túlmunka díjazásával kapcsolatos rendelkezések felülvizsgálatáról
1962. március 24.    A SZOT Elnökség határozata a cigánylakosság helyzetének megjavításával, nevelésével kapcsolatos szakszervezeti feladatokra
1962. június 12.    Javaslat az MSZMP Politikai Bizottságának a szakszervezetek társadalmi szerepének egyes területeken való szélesítésére
1962. szeptember 19.    A SZOT Elnökségének határozata a gépipar helyzetéről és további feladatairól szóló június 28–29-i MSZMP KB határozat végrehajtását segítő szakszervezeti feladatokról
1962. október 6.    Előterjesztés a SZOT Elnökségének a társadalmi bíróságokról szóló rendelkezésekkel kapcsolatban
1962. november 10.    A SZOT Elnökség határozata az Egyeztető Bizottságok munkájának további javítására
1963. április 2.    Az MSZMP Politikai Bizottságának határozata a társadalombiztosítás egységes szakszervezeti irányításáról
1963. július 27.    Előterjesztés a SZOT Elnökségének a munkaügyi viták elintézésének új szabályozásáról
1963. október 19.    A SZOT Munkavédelmi Osztály előterjesztése a SZOT Elnökségének a Munkatörvénykönyv VIII. fejezetének módosítására
1963. október 19.    A Munkaügyi Minisztérium és a Szakszervezetek Országos Tanácsa előterjesztése a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány részére a dolgozók egészségének és testi épségének védelmére vonatkozó új szabályozásról
1963. október 19.    Előterjesztés a SZOT Elnökségének a munkaügyi viták elintézésének szabályozásáról
1963. december 20.    Jelentés a SZOT Elnökségének a nyereségrészesedési rendszer tapasztalatairól és a várható intézkedésekről (részlet)
1966. április 23.    A SZOT Elnökségének határozata közúti balesetelhárítás megjavításával kapcsolatos szakszervezeti feladatokról
1964. április 25.    SZOT Elnökségének állásfoglalása a dolgozó nők körében végzendő szakszervezeti tevékenységről (részlet)
1964. június 27.    A SZOT Elnökségének határozata a termelési tanácskozások tapasztalatairól és a további teendőkről
1964. augusztus 29.    A Szakszervezetek Országos Tanácsa Elnöksége ülésén hozott határozatai (részlet)
1964. október 31.    Előterjesztés a SZOT Elnökségének a gazdasági vezetés és a szakszervezeti szervek kapcsolatáról, az együttműködés tapasztalatairól, a szakszervezeti jogok érvényesítéséről az átszervezett vállalatoknál