Érdekegyeztetés 1966–1975

 
A dokumentumegyüttes letölthető innen:

 
A dokumentumegyüttes tartalomjegyzéke:

 
1966. március 9.    A Szakszervezetek Országos Tanácsa Elnökségének rendkívüli ülésén hozott határozata a helyi közlekedési tarifák rendezése ügyében
1966. április 13.    Előterjesztés a SZOT Elnökségének a szakszervezetek helyéről és szerepéről a gazdasági irányítás új rendszerében (részlet)
1966. április 23.    Előterjesztés a SZOT Elnökségéhez a családi pótlékról szóló új, egységes kormányrendelet és SZOT szabályzat tárgyában
1966. április 23.    A SZOT Elnökségének határozata közúti balesetelhárítás megjavításával kapcsolatos szakszervezeti feladatokról
1966. május 10.    Az MSZMP Központi Bizottsága Politikai Bizottságának határozata a szakszervezetek gyakorlati tevékenységéről és pártirányításuk továbbfejlesztéséről
1966. május 25–27.    Az MSZMP KB irányelvei a gazdasági mechanizmus reformjára (részlet)
1966. június 30.    A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány és a Szakszervezetek Országos Tanácsa Elnöksége 3208/1966. sz. együttes határozata a gazdasági mechanizmus reformja megvalósítása során jelentkező állami és szakszervezeti közös feladatokról
1966. július 3.        A Minisztertanács és a SZOT közös határozata az állami gazdasági szervek és a szakszervezetek rendszeres munkakapcsolatáról és együttműködéséről
1966. július 30.    A Szakszervezetek Országos Tanácsa, a Magyar Nők Országos Tanácsa és a Munkaügyi Minisztérium irányelvei a nők foglalkoztatásának elősegítésére
1966. augusztus 5.    A SZOT Elnökségének határozata a gazdasági mechanizmus reformjával kapcsolatos feladatokról
1966. augusztus 27.    Előterjesztés a SZOT Elnökségének a munkaidő általános csökkentéséről
1966. augusztus 27.    Előterjesztés a SZOT Elnökségének az újra-elhelyezkedési segély bevezetéséről
1966. augusztus 27.    Előterjesztés a SZOT Elnöksége részére a gyermekgondozási segélyrendszer bevezetésére
1967. február 25.    Előterjesztés a SZOT Elnökségének az ifjúság elhelyezkedésével, továbbképzésével és bérezésével kapcsolatos tennivalókról
1967. február 25.    A SZOT Elnökségének határozata az újítási és találmányi rendszer továbbfejlesztéséről
1967. március 23.    Előterjesztés a SZOT Elnökségének a munkaidő csökkentéséről
1967. március 23.    Tervezet a SZOT Elnöksége számára a társadalombiztosítás, üdültetés és munkavédelmi feladatok ellátásának fejlesztésére. (részlet)
1967. szeptember 17.    Gáspár Sándor felszólalása az Országgyűlés ülésén
1967. december 4.    A SZOT határozata a magyar szakszervezetek 1968. évi főbb feladataira, a SZOT 1968–69. évi programjáa, a SZOT Elnöksége 1968 első félévi munkatervére
1967. december 4.    A SZOT Elnökségének irányelvei a vállalati, üzemi, intézményi szakszervezeti szervek hatáskörére és működésére
1967. évi II. törvény    A Munka Törvénykönyve (részlet)
1968. március 11.    Előterjesztés a SZOT Elnökségének a fogyasztói, szolgáltatói, termelői árak és a minőség alakulásával, ellenőrzésével, valamint a társadalmi ellenőrök tevékenységével kapcsolatos szakszervezeti feladatokra
1968. március 11.    Előterjesztés a SZOT Elnöksége számára tervezet a Szakszervezetek Elméleti Kutató Intézete működésére (részlet)
1968. március 11.    Javaslat a SZOT Elnökségének a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos szakszervezeti tennivalókra
1968. május 24.    Emléketető a SZOT Elnökség számára az 1968. május 13-án a Kormány vezetőinek és a SZOT vezetőinek az Országházban folytatott megbeszéléséről
1968. június 3.    Az MSZMP Központi Bizottsága Titkárságának határozata a szakszervezetek gyakorlati tevékenységéről és pártirányításuk továbbfejlesztéséről hozott politikai bizottsági határozat végrehajtásának egyes tapasztalatairól
1968. november 4.    A SZOT Elnökségének határozata az ipari-javító és kommunális szolgáltatás helyzete és a fejlesztéssel összefüggő feladatokról
1969. január 27.    A SZOT Elnökség határozata a negyedik ötéves terv koncepcióinak a szakszervezetek részéről történő véleményezésére
1969. június 18.    SZOT Kulturális, Agitációs, Propaganda és Sportosztály előterjesztése a IV. ötéves terv kulturális fejlesztés célkitűzéseire, különös tekintettel a munkásosztály kulturális ellátottságának javítására (részlet)
1969. június 30.    A Szakszervezetek Országos Tanácsa Elnöksége ülésének határozata a IV. ötéves terv kulturális fejlesztése célkitűzéseiről
1969. szeptember    A szakszervezetek és az üzemi demokrácia (részlet)
1969. november    Útmutató a szakszervezeti szervek részére a gazdasági vezetők tevékenységének véleményezésével kapcsolatos feladatok elvégzéséhez (részlet)
1969. november 3.    A Szakszervezetek Országos Tanácsa Elnökségének irányelvei szakmunkásképzéssel kapcsolatos szakszervezeti feladatokra (részlet)
1969. december 17.    A kormány vezetőinek és a SZOT elnökségének tanácskozása
1969. december 28.    A SZOT Elnökségének irányelvei a szakszervezetek közreműködésére a foglalkoztatáspolitikai és munkaerő-gazdálkodási feladatok segítésében (részlet)
1970. március 2.    A SZOT Elnökség határozata a IV. ötéves népgazdasági terv kidolgozásának programjáról és a szakszervezetek ezzel kapcsolatos közreműködéséről
1970. március 2.    Előterjesztés a SZOT Elnökségéhez a háztáji állattartás fejlesztését szolgáló munkaügyi és társadalombiztosítási intézkedésekről
1970. május 4.    A SZOT Elnökség határozata a Fővárosi Tanács IV. ötéves tervjavaslata előkészítésének irányelveiről
1970. május 4.    A SZOT Elnökségének határozata az egészségügyi beruházások helyzetéről a lemaradás következményeiről, lehetőségekről a IV. ötéves tervben
1970. július 6.    A SZOT Elnökségének határozata a lakosság áruellátásáról, a fogyasztási cikkek minőségéről és árszínvonalának alakulásáról
1970. július 27.    Jelentés a SZOT Elnökségének a szakszervezeti és állami szervek együttműködésének tapasztalatairól
1970. október 26.    A SZOT Elnökségének állásfoglalása a szakszervezeti jogok gyakorlati érvényesülésének tapasztalatairól
1970. december 7.    Előterjesztés a SZOT Elnökségének a Munka Törvénykönyve végrehajtásának tapasztalatairól
1971. május    Gáspár Sándor válaszol a Társadalmi Szemle kérdéseire
1971. május 4–8.    Fock Jenő beszéde a Magyar Szakszervezetek XXII. Kongresszusán (részlet)
1971. május 8.    A magyar szakszervezetek XXII. kongresszusának határozata (részlet)
1971. június 17.    A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 3231/1971. sz. határozata a Magyar Szakszervezetek XXII. Kongresszusa anyagaiból adódd állami feladatokról.
1971. szeptember 10.    A SZOT Elnökség határozata a SZOT apparátusának feladatkörére, munkamódszerére, szervezeti felépítésére (részlet)
1972. július 31.    A SZOT Elnökség ülésének határozatai
1972. november 27.    A SZOT elnökségi ülésének határozatai
1973. január 15.    Ajánlás az állami iparban és az állami kivitelező építőiparban dolgozó munkások és közvetlen termelésirányítók bérrendezése végrehajtásával kapcsolatos további teendőkre
1973. június 25.    A SZOT Elnökség határozata a szakmai bérek országos táblázata kialakításának munkálatairól és a szakszervezetek ezzel kapcsolatos állásfoglalásáról.
1973. november 26.    Határozat a közgazdasági szabályozó rendszer 1975. évi módosításáról (a SZOT Elnökség 1973 november 26.-i ülésének döntése alapján átdolgozva) (részlet)
1974. június 17.    Az MSZMP Központi Bizottsága Politikai Bizottságának határozata az 1966. május 10o „A szakszervezetek gyakorlati tevékenysége és pártirányításuk továbbfejlesztése” című politikai bizottsági határozat végrehajtásának tapasztalatairól és a további feladatokról