Érdekegyeztetés 1976–1986

 
A dokumentumegyüttes letölthető innen:

 
A dokumentumegyüttes tartalomjegyzéke:

 
1976. február 23.    A SZOT Elnökségének felhívása a társadalmi bíróságok tevékenységének elősegítésére
1976. február 23.    A SZOT Elnöksége határozata az V. ötéves terv közgazdasági szabályozórendszerének hatékony alkalmazását elősegítő szakszervezeti feladatokról (részlet)
1976. március 25.     A Minisztertanács 3123/1976. sz. határozata a Magyar Szakszervezetek XXIII. Kongresszusa anyagaiból adódó állami feladatokról
1976. április 26.    A Minisztertanács és a SZOT irányelvei a fővárosi, megyei tanácsok és a szakszervezetek fővárosi, megyei szervezeteinek együttműködésére (részlet)
1976. november 29.    A SZOT Elnökségének határozata a szociálpolitika főbb kérdései távlati fejlesztésének irányelveire
AZ MSZMP Központi Bizottsága Politikai Bizottságának határozata az üzemi demokrácia erősítésére, a bizalmiak, főbizalmiak testületének létrehozására, működtetésére
1977. június 27.     A Szakszervezetek Országos Tanácsa és a Termelőszövetkezetek Országos Tanácsa Elnökségének együttműködésére vonatkozó irányelvei
1977. október 23.    A magyar szakszervezetek és a fejlett szocialista társadalom. Gáspár Sándor cikke a Népszavában (Részlet)
1977. november 28.    A SZOT Elnöksége határozata a belkereskedelemről szóló törvénytervezet társadalmi vitájának a szakszervezeti mozgalomban történő tapasztalatairól (részlet)
1978. április 14.    A SZOT Elnökség határozata a szakszervezetek környezetvédelmi szerepére és feladataira
1978. május 29.    A SZOT Elnökségének belső határozata a 15 éves, 1976-1990-es lakásépítési terv irányelveiről (részlet)
1978. október 30.    A SZOT állásfoglalása az egészségügyi ellátás helyzetéről és a további feladatokról (részlet)
1978. december 4.    A SZOT Elnökségének határozata a munkaviszonyok humanizálására és az ezzel kapcsolatos szakszervezeti feladatokra
1978. december 14.    Közlemény a Minisztertanács és a SZOT vezetőinek megbeszéléséről
1979. január 29.    Tájékoztató a SZOT Elnökségének a VI. ötéves népgazdasági terv gazdaságpolitikai elgondolásairól és javaslat az ezzel kapcsolatos szakszervezeti véleményezésre (részlet)
1979. március 26.    A SZOT Elnökségének állásfoglalása a munkásszállítás helyzetéről és a továbbfejlesztés feladatairól
1979. április 18.    Az MSZMP Központi Bizottsága Politikai Bizottságának határozata az üzemi demokrácia erősítésének főbb tapasztalatairól
1979. május 18.    A SZOT állásfoglalása a lakosság áruellátásáról és a feladatokról
1979. május. 28.    A SZOT Elnökségének állásfoglalása a mezőgazdaság és élelmiszeripar továbbfejlesztésére vonatkozó határozatok végrehajtásáról és a soron következő feladatokról
1979. június    A Szakszervezetek Országos Tanácsa és az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal együttműködési megállapodása (részlet)
1979. augusztus 27.    A SZOT Elnökségének határozata a szakszervezetek középtávú tervezésben való közreműködésére és a dolgozók részvételének megszervezésére (részlet)
1979. november 30.    A Minisztertanács 47/1979. (XI. 30.) sz. rendelete a munkavédelemről (részlet)
1980. január 1.    Az 1979. évi 29. tvr-rel módosított Munka Törvénykönyve (részlet)
1980. január 28.    A SZOT Elnöksége határozata a cigánylakosság helyzetéről, élet- és munkakörülményeik javításával kapcsolatos szakszervezeti tennivalókról
1980. január 30.    A Minisztertanács és a Szakszervezetek Országos Tanácsa Elnökségének 1001/1980.(I.30.) számú együttes határozata Az üzemi demokrácia egyes kérdéseiről szóló 1018/1977.(V.7.) MT–SZOT számú együttes határozat kiegészítéséről
1980. március 29.    Együttműködési megállapodás a Szakszervezetek Országos Tanácsa Elnöksége és a Központi Népi Ellenőrzési Bizottság Elnöksége kapcsolatainak és együttműködésének továbbfejlesztéséről
1980. május 9.    Közlemény a Szakszervezetek Országos Tanácsának üléséről
1980. július 10.    A Minisztertanács és a Szakszervezetek Országos Tanácsa Elnökségének 1021/1980.(VII.10.) számú együttes határozata a törzsgárdáról
1980. október 10.    A Minisztertanács és a SZOT vezetőinek megbeszélése a VI. ötéves népgazdasági terv irányelveiről
1980. október 27.    Előterjesztés a SZOT Elnökségének és határozat a szakmaközi szervezetek működésének tapasztalatairól és javaslat munkájuk továbbfejlesztésére
1982. január 15.    A SZOT Elnökségének és a Minisztertanács Tanácsi Hivatalának 1/1982. számú együttes irányelve a tanácsok és a szakszervezetek együttműködéséről (részlet)
1982. február 5.    A SZOT Elnökségének állásfoglalása a munkavédelemről szóló 47/1979. (XI. 30.) MT sz. rendelet végrehajtásának tapasztalatairól
1982. május 7.    A Szakszervezetek Országos Tanácsának állásfoglalása a szakszervezetek környezetvédelmi szerepéről és feladatairól  (részlet)
1982. december 15.    A Minisztertanács és a SZOT Elnökségének 1049/1982.(XII.15.) MT–SZOT számú együttes határozata a munkahelyi demokrácia egyes kérdéseiről (részlet)
1983. október 12.    Az MSZMP Központi Bizottságának állásfoglalása a szakszervezeti munka fejlesztéséről, a párt feladatairól
1984. március 2.    A SZOT Elnökségének határozata a szakszervezetek munkavédelmi, társadalombiztosítási és egészségügyi feladataira (részlet)
1984 május    A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1984. évi 5. számú törvényerejű rendelete a társadalombiztosítás szervezetéről és irányításáról
1984 október    Az Országos Munkavédelmi Főfelügyelőségnek és a Szakszervezetek Országos Tanácsa Titkárságának együttműködési megállapodása (részlet)
1984. október 12.    A SZOT Elnökségének 50. számú határozata a szakszervezetek környezetvédelmi feladatairól (részlet)
1984. december    A Minisztertanács és a Szakszervezetek Országos Tanácsa Elnöksége együttes irányelve az új vállalatvezetési formák létrehozásával összefüggő feladatokról (részlet)