FELHÍVÁS – Orbán 25 éve: a hatalom bűvöletében

 

Felhívás konferencia-előadásra

 

A Politikatörténeti Intézet Társadalomelméleti Műhelye és a CEU Democracy Institute közös konferenciát szervez Orbán 25 éve: a hatalom bűvöletében címmel, amelyre 2023. április 15-ig várjuk előadók jelentkezését az alábbi feltételeknek megfelelően:

 

Koncepció:

A konferenciát annak apropóján szervezzük, hogy Orbán Viktor éppen negyedszázada szerezte meg első alkalommal a miniszterelnöki széket. Az esemény célja nem az, hogy állást foglaljon a rendszer vagy korszak vitában, amely leginkább meghatározza a közbeszédet és a tudományos vitákat a Fidesz hosszú ideje tartó kormányzása kapcsán. Éppen ellenkezőleg: egy új megközelítést ajánl a periódus vizsgálata során. Felveti annak lehetőségét, hogy valójában nem csak 2010, de bizonyos szempontból 1998 is határvonalnak tekinthető: ekkortól számíthatjuk azt az időszakot, amikor már a hatalom megtartása, majd a vezető pozíció elvesztése-visszaszerzése válik az elsődleges viszonyítási pontként Orbán számára. A rendezvény elsődleges kérdésköre tehát az, hogy miként határozza meg a hatalom a mai jobboldalt, hogyan és miért válik ez a kérdés elsődlegessé, miként változik a miniszterelnök és ideológiai hátországának képe a hatalomról és a kormányzásról az elmúlt 25 évben. A rendezvény célja nem ideológiai és politikai emlékmű állítása, hanem annak megértése, hogy egy posztszocialista politikai rendszerben miért és hogyan alakult így a hatalomkoncentráció.

A konferencia azonban egy tágabb fókuszt is kínál, amelyre szintén a 25 éves periódus egészének vizsgálata teremt lehetőséget. Megkíséreljük nem elsősorban az aktuálpolitikai események felől vizsgálni a ma regnáló kurzust, és ezzel párhuzamosan túllépni a monolit és statikus elemzési kereteken. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy mi változott, milyen innovációk jelentek meg, milyen fordulatok zajlottak le, milyen pálfordulások és váratlan irányváltások kísérték ezt a periódust Orbán Viktor politikájában és ideológiájában.

 

Tervezett időpont:

A konferencia a tervek szerint 2023 májusában kerül megrendezésre a CEU Democracy Institute-ban.

 

Jelentkezés:

A konferenciára különös tekintettel (de nem kizárólag) az alábbi témakörökben várjuk az előadások tervezeteit:

  • A polgári politika populistává válása, a hivatkozási alapok és célcsoportok átalakulása, amelynek eredményeként 1998 óta fokozatosan a kortárs jobboldal szélére került a Fidesz.
  • Az Oroszországhoz és a Nyugathoz való viszony, amely nem választható el a 2008 utáni globális fejleményektől.
  • A demokráciához, a szabadságjogokhoz, az államhoz, a médiához, a pluralizmushoz, a korrupcióhoz való hozzáállás, amelyben a bekövetkezett fordulat több annál, mint hogy valaki ellenzékből, vagy kormányról szemléli a világot.
  • Utóbbi kapcsán érdemes szót ejteni a háttér és a beágyazottság problémájáról: hogyan változott a vezér körüli személyi kör, a kampányok szervezése, a háttérintézmények, az értelmiséghez való viszony, a média kezelése, a kultúra használata-építése stb. az elmúlt 25 évben.
  • Az előadások kitérhetnek az időszak nagy konfliktusaira és elfordulásaira is (pl. Orbán-Simicska, a Fidesztől távozó jobboldali konzervatív értelmiségiek).
  • A konferencia nyitott azokra az elemzésekre is, amelyek Orbán habitusbeli, vagy ideológiai változásait elemzik, ahogyan komoly szempontként jelenik meg annak megértése, hogy a puszta hatalommánián túl milyen élményanyagok, tapasztalatok és frusztrációk játszottak szerepet a fordulatokban és egyáltalán: hány fordulatról is érdemes beszélni esetében?
  • Különösen várunk olyan diszkurzív elemzéseket, amelyek a miniszterelnök beszédei és nyilatkozatai kapcsán segítenek átélhetővé tenni ezt a 25 évet. De kíváncsiak vagyunk azokra a nagy paradigmatikus megközelítésekre is, amelyek magyarázni képesek az állandó változást és alkalmazkodást a 21. század posztmodern politikájában.

 

Beküldési határidő: 2023. április 15.

A kb. 200-300 szavas absztraktokat (a szerzők rövid bemutatásával, munkahelyük és elérhetőségük feltüntetésével) az email címre várjuk.

Az absztraktok elfogadásáról 2023. április 25-ig értesítjük a jelentkezőket.

 

Kapcsolat: