Helyesbítés a Politikatörténeti Intézetre vonatkozó valótlan, rossz hír keltésére alkalmas közlés tárgyában

 

Főszerkesztő Úr!

 

Az Ön által szerkesztett mandiner.hu portálon január 19-én megjelent A Várba költözhet a Politikatörténeti Intézet című cikkel kapcsolatban hálás vagyok azért, hogy a linkből kiolvasható eredeti címhez képest legalább publikálás után sikerült helyesen leírni a Politkatörténeti Intézet nevét. Sajnos ezzel nem sikerült az összes ténybeli tévedést eltüntetniük, ezért kérem tegyék közzé a következő helyesbítést:

“Január 19-én megjelent A Várba költözhet a Politikatörténeti Intézet című cikkünkben valótlanul állítottuk, hogy  “a Kossuth téren  található épületet ugyanis a Politikatörténeti Intézet még 1990-ben  kapta meg, jogtalanul”. Valójában a Kúria felülvizsgálati eljárásban született Pfv. VI. 21.480/2018/11. számú ítélete kifejezetten kimondta, hogy az MSZP és a Politikatörténeti Intézet elődje közt 1990. május 31-én létrejött szerződés jogszerű volt és az ítélet hatályban is tartotta azt, annak jogszerű felmondásáig.”

A fentnevezett ítélet megtekintésével az Ön számára is egyértelmű lesz, hogy a cikkükben foglalt állításnak ténybeli alapja nincs. Ráadásul egyértelműen rossz hírünket kelti. Az utóbbi tükrében nem elégedhetek meg a cikk kijavításával, hanem arra kell kérnem, hogy a fenti helyesbítést – vagy egy másik, a cikk szövegében bekövetkezett változást az olvasónak egyértelműen tudomására hozó, annak okát is világosan és a fentiekben kértnek megfelelően megjelölő – szöveget jelentessen meg.

Tájékoztatom arról is, hogy a Politikatörténeti Intézet székhelye a Villányi út 11-13. alatt lesz, amint az a sajtóban már tavaly októberben megjelent. Ennek bejegyzését kérjük az illetékes bíróságtól. Ennek megfelelően cikküknek erre vonatkozó állítását is kérem helyesbítsék. Annál inkább, mivel az a tény, hogy az Intézetnek csupán egy részlege fog az Úri utcában dolgozni, kiderül az Önök által nyilván ismert, a cikk megírásához felhasznált polgármesteri döntésből is.

Ugyancsak hálás lennék, ha az alábbi mondatot is helyesbítenék, hogy a valóságot tükrözze, bár ebben az esetben Önre bízom pontosan milyen megoldást választ:

,,2010 után évekig pereskedett az Intézet a magyar állammal, hogy ne  kelljen kiköltöznie a Kossuth téren található székházból, de a bíróság  első-, és másodfokon is a magyar államnak adott igazat.”

Az intézet 2016 májusa óta állt perben az állammal az épület használati jogával kapcsolatban. Ezt a pert az Önök cikkében foglaltakkal ellentétben a PTI első és másodfokon is megnyerte. (Ellenkező esetben nem került volna sor az állam által kért felülvizsgálati eljárásra sem.) A Kúria ráadásul a felülvizsgálati kérelem elbírálása során sem adott teljes mértékben igazat a magyar államnak, elutasította, hogy az állam keresetének megfelelően elrendelje az intézet kiköltöztetését, éppen azért, mert az 1990. május 31-i szerződést érvényesnek mondta ki. A használat felmondása után 2019-ben megindult pereket valóban megnyerte az állam első és másodfokon is.

Természetesen mindezek a helyesbítési kérelmek vonatkoznak a korábban, különösen a szeptember 23-án közölt cikkre, illetve az esetleg január 19-e óta megjelent írásaikra is. Kérem, tájékoztasson róla, ha megtörtént a helyesbítés.

 

Üdvözlettel:
Egry Gábor

MTA doktora/DSc
történész/historian
Principal Investigator/Vezető kutató ERC CoG-2017 NEPOSTRANS
főigazgató/director-general
Politikatörténeti Intézet/Institute of Political History