Hitler–Sztálin–Chamberlain + Gramsci

 

A Magyar Lajos Alapítvány a közelmúltban két ebookot is közzétett, ezeket ajánljuk most olvasásra Önöknek:

 

 

Székely Gábor:
Hitler–Sztálin–Chamberlain. Az elkerülhetetlen II. világháború

 

„Az I. világháborúból legnagyobb vesztesként Franciaország került ki – és nem a legyőzött Németország. Ezt a nehezen elfogadható állítást igyekszem alaposan bizonyítani, vázolva a háborút követő új geopolitikai helyzetet, a megkötött biztonsági szerződéseket, valamint az ezeket is tükröző, megváltozott erőviszonyokat.

A történeti irodalomban a II. világháború kitörését lényegében három alapvető komponensre vezetik vissza: a Nagy Háborút lezáró versailles-i szerződésre, Adolf Hitlernek a háborút előkészítő lépéseire, illetve Neville Chamberlain egyezkedő békéltetés (appeasement) politikájára az agresszorral szemben. E három tényező kiemelése jogos. Viszont látnunk kell: a fő kérdés nem az volt, hogy miként kerülhető el a háború, hanem az, milyen lesz a háború, amely elkerülhetetlenül közelgett. Ezzel a megközelítéssel inkább érthetővé válnak azok a lépések, amelyeket a meghatározó hatalmak vezetői tettek.”

A könyv letöltéséhez kattintson ide!

 


 

Pankovits József:
Gramsci és kora, Gramsci és a korunk. Tanulmányok

 

„Jelen összeállításban két terjedelmesebb Gramsci-tanulmányomon kívül közrebocsátom pár publicisztikai írásomat.

Közülük az egyiknél közvetlenül érzékelhető Gramsci „ihletése”, az ötlet – úgymond – tőle származik, de a többiben is felismerhető a szellemisége, a teóriáján nyugvó olasz baloldali politikai gondolkodás szemlélete, „forma mentis”-ének alakalmazása az újkeletű magyar tapasztalatoknak és párhuzamoknak a jellemzésére, egyszóval ezek az írások is Gramsci hatását magán viselő politológiai gondolkodás baloldali irányzatát és szenvedélyét képviselik.”

A kötet letöltéséhez kattintson ide!

 

Tartalomjegyzék

Előszó
Gramsci forradalmiságának elvi megalapozása, első lépései a gyakorlati politikában
A politikai katolicizmus olasz vonásai
Az 1918 és 1922 közötti válságos időszak
A pártszakadás és kérdőjelei
Gramsci és a magyarországi Tanácsköztársaság
Gramsci és a nemzetközi politika
A „fascio” terminusának kulturális és történeti jelentőségéről
„Orbán ágyúja”
Applikáció egy régi újságcikkre
A miniszterelnök úr olasz barátai és még más