Levéltári fondjegyzék

Fondjegyzék
     II. Szakszervezetek, munkás- és baloldali szervezetek, mozgalmak főcsoport
        664. Magyarországi Bánya- és Kohómunkások Országos Szövetsége fond

ő.e.szám Cím, az iratok tárgya ÉvkörMennyiség
1

A Magyarországi Bánya és Kohómunkások Országos Szövetségének alapszabálya és az alapszabály módosítással kapcsolatos iratok

1918, 1926-194587 lap
2A Magyarországi Bánya és Kohómunkások Országos Szövetsége I. közgyűlésének jegyzőkönyvéből Peyer Károly jelentésének töredéke a panaszbizottságok működéséről, a munkabérekről és a munkaidő kérdéséről1918. szeptember27 lap
3A Magyarországi Bánya és Kohómunkások Országos Szövetsége II. közgyűlésének jegyzőkönyve1921. október 16-17.35 lap
4A Magyarországi Bánya és Kohómunkások Országos Szövetsége rendkívüli közgyűlésének jegyzőkönyve1922. július 2.6 lap
5A Magyarországi Bánya és Kohómunkások Országos Szövetsége rendkívüli közgyűlésének jegyzőkönyve és jegyzőkönyvi kivonata1922. december 26.10 lap
6A Magyarországi Bánya és Kohómunkások Országos Szövetsége III. közgyűlésével kapcsolatos iratok1923. augusztus61 lap
7A Magyarországi Bánya és Kohómunkások Országos Szövetsége IV. közgyűlésének jegyzőkönyve és jegyzőkönyvi kivonata1925. december 6-8.21 lap
8A Magyarországi Bánya és Kohómunkások Országos Szövetsége rendkívüli közgyűlésének jegyzőkönyve1927. január 9-10.12 lap
9A Magyarországi Bánya és Kohómunkások Országos Szövetsége V. jubileumi közgyűlésének jegyzőkönyve és jegyzőkönyvi kivonata1929. február 2-3.20 lap
10A Magyarországi Bánya és Kohómunkások Országos Szövetsége rendkívüli közgyűlésének jegyzőkönyve1929. november 2-3.10 lap
11A Magyarországi Bánya és Kohómunkások Országos Szövetsége VI. közgyűlésének jegyzőkönyvi kivonata1931. november 2-3.2 lap
12A Magyarországi Bánya és Kohómunkások Országos Szövetsége VII. közgyűlésének jegyzőkönyvi kivonata1933. augusztus 13-14.3 lap
13A Magyarországi Bánya és Kohómunkások Országos Szövetsége VIII. közgyűlésének jegyzőkönyve és határozati javaslata1935. április 28.7 lap
14A Magyarországi Bánya és Kohómunkások Országos Szövetsége IX. közgyűlésének jegyzőkönyve és határozati javaslata1937. február 1-2.5 lap
15A Magyarországi Bánya és Kohómunkások Országos Szövetsége X. közgyűlésének iratai1939. augusztus 20.24 lap
16

A Magyarországi Bánya és Kohómunkások Országos Szövetsége országos kongresszusának jegyzőkönyve.

Mellette a kongresszusról készült MTI jelentés

1941. június 22.10 lap
17A Magyarországi Bánya és Kohómunkások Országos Szövetsége XI. közgyűlésének jegyzőkönyve1942. május 24.4 lap
18A Magyarországi Bánya és Kohómunkások Országos Szövetsége XII. közgyűlésének jegyzőkönyve és a személyre szóló meghívók194314 lap
19A Magyarországi Bánya és Kohómunkások Országos Szövetsége szolgálati, fegyelmi és ügykezelési szabályzata1939, d. n.6 lap
20A Magyarországi Bánya és Kohómunkások Országos Szövetsége pénztári jelentései1925, 1939-1942, d. n.18 lap
21

A Magyarországi Bánya és Kohómunkások Országos Szövetsége tagnévsorai

1940-1941, d. n.36 lap
22

A Magyarországi Bánya és Kohómunkások Országos Szövetsége központi vezetőségi ülésének jegyzőkönyve

1922. szeptember 20.5 lap
23A Magyarországi Bánya és Kohómunkások Országos Szövetsége központi elnökségének javaslata a tagdíjak felemeléséről1923. április 28.1 lap
24A Magyarországi Bánya és Kohómunkások Országos Szövetsége központi vezetőségi ülésének jegyzőkönyvi kivonata1924. október 26.2 lap
25A Magyarországi Bánya és Kohómunkások Országos Szövetsége központi vezetőségi ülésének jegyzőkönyve1935. január 5.5 lap
26

A Magyarországi Bánya és Kohómunkások Országos Szövetsége központi vezetőségi ülésére készített megjegyzések a bányászok új alapszabályáról

19381 lap
27

Jelentések a Magyarországi Bánya és Kohómunkások Országos Szövetsége központi vezetőségének a szövetség szervezetei ellen folytatott BM vizsgálatról

19394 lap
28

A Magyarországi Bánya és Kohómunkások Országos Szövetsége központi vezetőségének körlevelei a helyi csoportok számára.

Közötte a bányász-munkásotthonokról készült képeslapok árusításáról, tagdíjról, a bányatárs-pénztárak reformjáról, az 1941-es kongresszus napirendjéről

1918, 1923, 1925, 1941, 19438 lap
29A Szaktanács körlevele a munkásegyletek működéséről és állami felügyeletéről szóló BM rendeletről1938. május 13.1 lap
30

A Szaktanács kongresszusa elé terjesztett határozati javaslatok.

Megjegyzés: A magyar szociálpolitikáról, bányatárs-pénztárról, dohánygyári betegsegélyző pénztárakról

1918. május 25-26.4 lap
31

A Szaktanács munkaközvetítésről elfogadott határozati javaslata

1942. január 26.1 lap
32

A Magyarországi Bányamunkások Szövetsége, a kormányzó, a miniszterelnök, a pénzügyi és a kereskedelmi miniszterek közötti levelezés a bányák katonai felügyelet alá helyezésről

192013 lap
33Az iparügyi miniszter rendelete a munkaviszony szabályozásáról19384 lap
34Az iparügyi miniszternél béremelési ügyben járt szövetségi küldöttek névsora1943. április 17.1 lap
35Képviseleti munkabér statisztika19397 lap
36Statisztika az üzemi balesetekről19411 lap
37Kollektív szerződés a Magyar Általános, Salgótarjáni, Borsodi, Észak Magyarországi, Szászvári Kőszénbánya Rt. és a Csehszlovák Köztársaság Bányamunkás Szövetségének szlovenszkói titkársága között1922. április 27.6 lap
38

A Magyarországi Bánya és Kohómunkások Országos Szövetsége pécsi kerületének iratai.

Közötte jegyzék a pécsi kerület adósságairól, számlák, váltók, váltóleszámítolási jegyzékek, nyugták

1929-193064 lap
39

A Magyarországi Bánya és Kohómunkások Országos Szövetsége pécsi kerületének iratai.

Közötte Heim József orvosi bizonyítványai, levelezés helyi ügyekről, segélyezésről, utazásról, a szakszervezet fölosztásáról és gazdasági mozgalmakról

1943-194472 lap
40

A Magyarországi Bánya és Kohómunkások Országos Szövetsége dorogi helyi csoportjának iratai.

Közötte értesítés rendes évi közgyűlésről, véghatározat a taggyűlés betiltásáról, javaslat a minimális munkabérek megállapítására

1923, 1939, d n.3 lap
41Jelentés a Magyarországi Bánya és Kohómunkások Országos Szövetségének dorogi, kesztölci, csévi, csolnoki és sárisápi befizetőhelyeinek megalakulásáról1941. április 27.2 lap
42Javaslat az esztergomi és budapesti szénmedence területére megállapítandó minimális munkabérekrőld. n.1 lap
43

A Magyarországi Bánya és Kohómunkások Országos Szövetsége felsőgallai helyi csoportjának iratai.

Közötte a helyi csoport jegyzőkönyvei, orvosi bizonyítvány, rendőrségi feljelentés, meghívó ünnepségre, elszámolás, jelentés helyi ügyekről

1922, 1926, 19438 lap
44Gyöngyösön készült orvosi jelentés Pásztor Józsefről1921. december 27.1 lap
45

A Magyarországi Bánya és Kohómunkások Országos Szövetsége hosszúhetényi helyi csoportjának iratai.

Közötte levelezés, értesítés a titkár látogatásáról, elszámolás

19434 lap
46

A Magyarországi Bánya és Kohómunkások Országos Szövetsége kazári helyi csoportjának iratai.

Közötte levelezés internálásról, elszámolásról, helyi ügyekről, a helyi csoport működésének felfüggesztéséről

194439 lap
47Kisteleken készült kereseti kimutatás1939. január1 lap
48

A Magyarországi Bánya és Kohómunkások Országos Szövetsége kisterenyei helyi csoportjának iratai.

Közötte a helyi csoport levelezése elszámolásról, tagkönyvekről, helyi ügyekről

19445 lap
49

A kolozsvári bányamunkások kollektív szerződése az Erdélyi Bánya Rt. Igazgatóságával

1918-19195 lap
50A Magyarországi Bánya és Kohómunkások Országos Szövetsége mázai helyi csoportja taggyűlésének engedélyezése1923. augusztus 30.1 lap
51

A Magyarországi Bánya és Kohómunkások Országos Szövetsége mecsekszabolcsi helyi csoportjának iratai.

Közötte a bányamunkásotthon iratai

192519 lap
52A Magyarországi Bánya és Kohómunkások Országos Szövetsége mucsonyi helyi csoportjának alakulásával kapcsolatos iratok19257 lap
53A Magyarországi Bánya és Kohómunkások Országos Szövetsége oroszlányi helyi csoportjának névsora1944. január 23.1 lap
54

A Magyarországi Bánya és Kohómunkások Országos Szövetsége perecesi helyi csoportjának levelezése.

Közötte elszámolások, bányaigazgatói körrendelet a bérekről

19445 lap
55

A Magyarországi Bánya és Kohómunkások Országos Szövetsége salgótarjáni helyi csoportjának iratai.

Közötte határozat rendőri felügyelet alá helyezésről, feljegyzés egy munkásnő bántalmazásáról, kereseti kimutatás, minimális bérekről, jelentés sztrájkról

1922, 1931, 1938-1940, d. n.9 lap
56

A Magyarországi Bánya és Kohómunkások Országos Szövetsége sárisápi helyi csoportjának iratai.

Közötte vezetőségi névsor, a helyi csoport gyűlésének betiltása, kérvény a helyi csoport újra alakulása ügyében

1920, 1943-19444 lap
57A Magyarországi Bánya és Kohómunkások Országos Szövetsége tatabányai helyi csoportjának bizalmi, vezetőségi, taggyűlési és dalköri jegyzőkönyvei1919-192432 lap
58A Magyarországi Bánya és Kohómunkások Országos Szövetsége tatabányai és felsőgallai helyi csoportjának tagnévsora1919-1921, 1926, 1940, d. n.15 lap
59A tatabányai munkásság érdekében létrejött gazdasági és szociális vonatkozású megállapodások a szakszervezet és a munkaadók között1920, 1922-192310 lap
60

A Magyarországi Bánya és Kohómunkások Országos Szövetsége tatabányai helyi csoportjának levelezése.

Közötte meghívó a helyi csoport ülésére, panasz levél, értesítés a helyi MTE alakulásáról, katonai szolgálat alól való felmentés elutasításáról

1919-19236 lap
61A Magyarországi Bánya és Kohómunkások Országos Szövetsége tatabányai helyi csoportjának gyűjtési, kereseti és havi járulékról szóló kimutatása1919-192418 lap
62A tatabányai bányatárs-pénztár iratai1922-1924, d. n.10 lap
63Javaslat az úrkúti mangánbánya területére megállapítandó legkisebb munkabérekrőld. n.1 lap
64

A Bányamunkás c. lap működésével kapcsolatos iratok

1922-19255 lap
65

Levél és feljegyzés a Bányamunkás c. lap történetéről

1948, d. n.4 lap
66Bányatárs-pénztári összesítés be és kifizetésekről és különböző statisztikai adatok19401 lap
67

Gyűjtés a mártírhalált halt bányászokról.

Közötte névsorok, életrajzok, feljegyzések

194873 lap
68Az annavölgyi bánya főmérnökének beadványa a helyi védegylet feloszlatása érdekében, a védegylet lázító tevékenysége miatt1900. március 12.12 lap
69Nyugbér-megállapításokkal kapcsolatos iratok1947-