Levéltári fondjegyzék

Fondjegyzék
     II. Szakszervezetek, munkás- és baloldali szervezetek, mozgalmak főcsoport
        672. Magyarországi Vas- és Fémmunkások Központi Szövetsége fond

ő.e.szám Cím, az iratok tárgya ÉvkörMennyiség
1A Magyarországi Vasöntõk Szakegyletének közgyûlési és választmányi ülési jegyzõkönyvei. Közötte 1902-tõl a Magyarországi Vas és Ércöntõk Szakegyletének, 1903-tól a Magyarországi Vas és Fémmunkások Központi Szövetségének magyar és német nyelvû jegyzõkönyve1890 – 1904, 1906191 lap
2Budapest polgármestere értesíti Rády Sándort, Izrael Jakabot és Teszársz Károlyt, hogy a Vas és Fémmunkások Szaklapja megjelenésével és tulajdonosváltozásaival kapcsolatos bejelentéseiket tudomásul vette1897, 1898, 19004 lap
3A Budapesti Vas és Fémmunkások Szakegylete alapszabályai és az ezzel kapcsolatos iratok. Megjegyzés: A Budapesti Vas és Fémmunkások Szakegylete azonos volt a Budapesti Vas és Fémárumunkások Önképzõ és Segélyezõ Egyletével1897, 190113 lap
4A Budapesti Vas és Fémmunkások Szakegylete vezetõségének névsora18991 lap
5A Magyarországi Vas és Fémmunkások Szövetségének (ún. mezõfisták) alapszabályai és az ezzel kapcsolatos iratok.1900, 190113 lap
6Budapest polgármestere értesíti Hábel Károlyt és Beller Ferencet, hogy a Magyarországi Vas és Fémmunkás c. (ún. mezõfista) lap tulajdonosváltásával kapcsolatos bejelentésüket tudomásul vette.1902. február 3.1 lap
7A Budapesti Reszelõvágók Egyletének alapszabályai18948 lap
8Az 'állam, a székesfõváros és a budapesti kereskedelmi és iparkamara által felállított budapesti munkaközvetítõ intézet' ügyviteli szabályzata, függelékkel.1899, 190212 lap
9A Soproni Vas és Fémmunkások Szakegyletének alapszabályai1895. január 22.4 lap
10A Soproni Vas és Fémmunkások Szakegyletének tagsági könyve, alapszabállyal18951 lap
11A Soproni Vas és Fémmunkások Szakegyletének közgyûlési és választmányi ülési jegyzõkönyvei.1895 – 1897. január40 lap
12A Soproni Vas és Fémmunkások Szakegyletének nyilvántartó könyve.1895 – 189727 lap
13A Szövetség alapszabályai, alapszabály-módosításai és alapszabályszerû mûködésével kapcsolatos iratok1906 – 1911, 1916 – 1925, 1928 – 1930, 1938 – 1940, 1942, 1944 – 1945, d. n.180 lap
14A Szövetség fõvárosi szakosztályainak, csoportjainak és befizetõhelyeinek alakulásával, megszûnésével és alapszabályszerû mûködésével kapcsolatos iratok.1904 – 1907, 1909 – 1910, 1922, 1931, 194433 lap
15A Szövetség vidéki csoportjainak és befizetõhelyeinek alakulásával, megszûnésével és alapszabályszerû mûködésével kapcsolatos iratok.1902, 1904, 1906 – 1914, 1916 – 1918, 1920 – 1927, 1929 – 1930, 1932 – 1935, 1937 – 1942, 1944396 lap
16A Szövetség 1908 – 1909. évi felfüggesztésével kapcsolatos iratok. Közöttea munkanélküliek segélyezésére elõlegezett állami kölcsön felvételével és visszafizetésével kapcsolatos levelezés1908 – 1909, 1911, 1913, 1914, 1916 – 191786 lap
17A Szövetség alakuló ülése jegyzõkönyvének fogalmazványa és a II. rendes évi közgyûlés 2. napi munkájáról készült jegyzõkönyvi kivonat1902. június 22. , 1906. június 30.4 lap
18A Szövetség rendkívüli közgyûlésének jegyzõkönyve1908. április 12.6 lap
19A Szövetség III. rendes évi közgyûlése jegyzõkönyvének részletei1908. október3 lap
20A Szövetség rendkívüli közgyûlésének jegyzõkönyve1910. május 28.4 lap
21A Szövetség IV. rendes évi közgyûlésének és az országos szabadszervezeti értekezletének iratai. Megjegyzés: A közgyûlés egyesítette a budapesti csoportok és a szakosztályok ügykezelését. Életre hívta a budapesti helyi csoportot és a szabadszervezeti ügyek1910. augusztus 14 – 20.32 lap
22A Szövetség rendkívüli közgyûlésének iratai. Megjegyzés: A közgyûlést a budapesti mozgalom központosításakor felmerült problémák, ill. a központi vezetõség és az alkalmazottak közötti ellentétek tisztázása miatt hívták össze.1911. október 1 – 2.33 lap
23A Szövetség V. rendes évi közgyûlésének jegyzõkönyve és a közgyûlésrõl értesítõ körlevél.1912. május 26 – 27 – 28.63 lap
24A Szövetség VI. rendes évi közgyûlésének iratai1914. június 28 – 30.12 lap
25A Szövetség VII. rendes évi közgyûlésének iratai. Megjegyzés: A közgyûlés és az országos szabadszervezeti értekezlet teljes anyaga az 1916. évi központi vezetõségi jegyzõkönyvek közé van bekötve. Lásd 65. õ. e.1916. augusztus 20 – 21.71 lap
26A Szövetség VIII. rendes évi közgyûlésének iratai1918. augusztus 20 – 26.138 lap
27A Szövetség X. rendes évi közgyûlésének iratai1924. június 8 – 9.31. lap
28A Szövetség XII. rendes évi közgyûlésének iratai. Közötte a Szövetség 25 éves fennállása alkalmából kibocsátott emléklap1928. október 28.6. lap
29A Szövetség XIII. rendes évi közgyûlésének iratai. Megjegyzés: A közgyûlés hozott határozatot a budapesti helyi csoport megszüntetésérõl. 1930. december 7 – 8.d. n.53 lap
30A Szövetség XIV. rendes évi közgyûlésére készült központi vezetõségi jelentés és zárszámadás1933. november 11 – 12.53 lap
31A Szövetség XVI. rendes évi közgyûlésére készült központi vezetõségi jelentés és zárszámadás1939. szeptember 24.41 lap
32A Szövetség XVII. rendes évi közgyûlésének iratai.1941. szeptember 7.93 lap
33A Szövetség XVIII. rendes évi és a 40. jubileumi közgyûlésének iratai1943. október 24.43 lap
34A Szövetség XIX. rendes évi közgyûlésére készült központi vezetõségi jelentés1945. szeptember 8 – 9.57 lap
35A Rimamurányi-Salgótarjáni Vasmû érdekeltségébe tartozó gyárak vas és fémmunkásai helyi csoportjainak vezetõi és a központi vezetõség együttes értekezletének jegyzõkönyve és a határozati javaslatok1918. február 2 – 3.61 lap
36A dunántúli kongresszus jegyzõkönyve. Megjegyzés: A kongresszust a dunántúli helyi csoportok létszámának csökkentése miatt hívták össze1923. október 28.18 lap
37A közgyûléseken elfogadott szolgálati és fegyelmi szabályzatok1907, 1911, 1924, 194025 lap
38A közgyûléseken elfogadott munkaközvetítõ szabályzatok1911, 19142 lap
39A közgyûléseken és a központi vezetõség ülésein elfogadott segélyezési és ügykezelési szabályzatok1908, 1914, 1920, 1928, 1940, 194364 lap
40Az 1916. évi közgyûlésen alakult bizottság 'Fegyelmi határozmányok' c. tervezete19163 lap
41A központi vezetõség és a tisztviselõk közötti ellentétek ügyében folytatott vizsgálatok iratai. Megjegyzés: A vizsgálatot az 1910. évi közgyûlésen megbízott Választott Bíróság és az MSZDP titkársága folytatta1910 – 191242 lap
42Szövetségi tagok ellen indított fegyelmi vizsgálatok iratai. Közötte Vanczák János, Angyal Gyula, Cservenka Mikós, Malasits Géza, Andrássy Gyula (Platschek Adolf), Haimann János, Arányi Aladár1909 – 1910, 1918, 1919, 1930, 193254 lap
43A központi elnökség üléseinek jegyzõkönyvei.1926153 lap
44A központi elnökség üléseinek jegyzõkönyvei.1927151 lap
45A központi elnökség üléseinek jegyzõkönyvei.1928171 lap
46A központi elnökség üléseinek jegyzõkönyvei.1929185 lap
47A központi elnökség üléseinek jegyzõkönyvei1930183 lap
48A központi elnökség üléseinek jegyzõkönyvei1931174 lap
49A központi elnökség üléseinek jegyzõkönyvei1932219 lap
50A Szövetség titkárának a központi elnökség ülésére készített jelentése, bécsi útjáról. Megjegyzés: Karácsony Sándor jelentése közli azt a Párizsban felvett jegyzõkönyvet is, amely a Szövetségbõl kivált, valamint a szövetséghez tartozó és Párizsban élõ esz1925. szeptember 22.2 lap
51A központi elnökségi ülésekre készített titkári elõterjesztések a szövetségi tagok segélyezési ügyeiben1921, 19364 lap
52A központi elnökségi ülésekre készített titkári elõterjesztések a szövetségi tagok szakmai továbbképzésének ügyében1936, 1938, 19445 lap
53A központi elnökségi ülésre készített titkári elõterjesztés a katonai büntetõszázadba bevonultatott szövetségi tagok helyzetérõl1944. augusztus 1.1 lap
54A központi elnökség és Szikszai vendéglõs között létrejött megállapodás az utazó tagok budapesti szálláshelyének biztosításáról1906. november 23.2 lap
55A központi elnökség javaslata a vasas szabadszervezeti mozgalom ügyvitelének szabályozására.1911. július2 lap
56A központi elnökség körlevelei a szövetségi alkalmazottakhoz hivatali kötelezettségeik betartásáról és lõfegyvereik leadásáról1919. augusztus 6, 8.2 lap
57A központi elnökség utasításai a központi pénztárnak.19447 lap
58A központi vezetõség üléseinek jegyzõkönyvei.190991 lap
59A központi vezetõség jegyzõkönyvei. Közötte az 1910. október 11-i ülésének és az igazgatási bizottság 1910. évi üléseinek jegyzõkönyvei191023 lap
60A központi vezetõség ülésére készített jegyzõkönyv a központi iroda kezelésének és vagyoni állapotának vizsgálatáról és átvételérõl1911. október 11.8 lap
61A központi vezetõség üléseinek jegyzõkönyvei.191267 lap
62A központi vezetõség üléseinek jegyzõkönyvei.191370 lap
63A központi vezetõség üléseinek jegyzõkönyvei.191465 lap
64A központi vezetõség üléseinek jegyzõkönyvei.191554 lap
65A központi vezetõség üléseinek jegyzõkönyvei. Közötte az 1916. augusztus 20 – 21-én tartott VII. rendes évi közgyûlés és országos szabadszervezeti értekezlet jegyzõkönyve is191685 lap
66A központi vezetõség üléseinek jegyzõkönyvei.191745 lap
67A központi vezetõség üléseinek jegyzõkönyvei.191874 lap
68A központi vezetõség üléseinek jegyzõkönyveid. n.51 lap
69A központi vezetõség üléseinek jegyzõkönyvei192091 lap
70A központi vezetõség üléseinek jegyzõkönyvei192179 lap
71A központi vezetõség üléseinek jegyzõkönyvei192277 lap
72A központi vezetõség üléseinek jegyzõkönyvei1923120 lap
73A központi vezetõség üléseinek jegyzõkönyvei1925119 lap
74A központi vezetõség üléseinek jegyzõkönyvei1926127 lap
75A központi vezetõség üléseinek jegyzõkönyvei1929136 lap
76A központi vezetõség üléseinek jegyzõkönyvei1930142 lap
77A központi vezetõség üléseinek jegyzõkönyvei1931155 lap
78A központi vezetõség üléseinek jegyzõkönyvei1932172 lap
79A központi vezetõség üléseinek jegyzõkönyvei1933149 lap
80A központi vezetõség üléseinek jegyzõkönyvei1934128 lap
81A központi vezetõség üléseinek jegyzõkönyvei1935131 lap
82A központi vezetõség üléseinek jegyzõkönyvei1936133 lap
83A központi vezetõség üléseinek jegyzõkönyvei1937111 lap
84A központi vezetõség üléseinek jegyzõkönyvei193885 lap
85A központi vezetõség üléseinek jegyzõkönyvei193982 lap
86A központi vezetõség üléseinek jegyzõkönyvei194073 lap
87A központi vezetõség üléseinek jegyzõkönyvei194160 lap
88A központi vezetõség üléseinek jegyzõkönyvei194249 lap
89A központi vezetõség üléseinek jegyzõkönyvei194369 lap
90A központi vezetõség 1944. június 30-i ülésének jegyzõkönyve1944. június 30.5 lap
91A központi vezetõség oktatásügyi bizottsága üléseinek jegyzõkönyvei1932, 19376 lap
92Összválasztmányi ülésekre szóló meghívók19072 lap
93A központi vezetõség ügyrendjei1908, 19394 lap
94A központi vezetõség névsora[1916]1 lap
95A központi vezetõség körlevelei szakosztályaihoz, helyi csoportjaihoz, a szervezõ bizottságokhoz és a tagokhoz.1907 – 194478 lap
96A központi vezetõség számára készített összefoglaló és értékelõ titkári jelentések az ügymenetrõl, a fontosabb eseményekrõl, eredményekrõl1906 – 1909, 1911 – 1913, 1915, 1917 – 1917, 1920 – 1922141 lap
97A központi vezetõség számára, a segélyek módosításához készített elõterjesztés az 1906 – 1916 közötti évek segélyezési adatainak felhasználásával[1918]4 lap
98A központi vezetõség számára készített elõterjesztés a csoportok járulékrészesedésérõl1918. december 28.2 lap
99A központi vezetõség számára készített elõterjesztés a Szövetség ügyvitelének szabályozására[1918]4 lap
100A központi vezetõség számára készített kimutatások a csoportok számának alakulásáról és a létszám növekedésérõl1918 – 1919, 1939 – 194333 lap
101A központi vezetõség számára készített névsorok az 1922 – 1928 között kizárt szövetségi tagokról és a kizárás okáról1922 – 19287 lap
102A központi vezetõség elé terjesztett újrafelvételi kérelmek. Megjegyzés: Sidó Árpádot és Weisz Józsefet 1925-ben zárták ki MSZMP tagságuk miatt1927, 19281 lap
103A központi vezetõséghez intézett bejelentés a Gergely Domokos és a Horch Wanderer Service 16 munkásának a Szövetségbõl történt kilépésérõl1938. május 25.1 lap
104A Szövetség titkárához érkezett jelentés és átirat a sütõmunkások és a kõfaragók gazdasági harcához szükséges anyagi támogatásról19112 lap
105A Szövetség titkárához érkezett jelentés a Thalbot ügyrõl19275 lap
106A Szövetség titkárához érkezett jelentések vidéki utakról. Közötte Besztercebánya, Kisgaram, Kiskunhalas, Moson, Nagybánya, Nándorhegy, Pilisszántó, Pozsony, Székesfehérvár, Szombathely, Zólyom1908, 1917, 1939, 194413 lap
107Kimutatás egy magyar munkáscsalád heti élelmiszerszükségletének beszerzési költségeirõl, valamint kimutatás az európai államok élelmiszerárairól és munkabéreirõl1908, 1920, 19255 lap
108A Budapesti Kerületi Munkásbiztosító igazgatója értesíti Kabók Lajost a Magyarországi Vas és Fémmunkások Központi Szövetsége titkárát a Munkásbiztosítási Választott Bíróság ülnökévé történt kinevezésérõl1919. október 15.1 lap
109A Miniszterelnökség értesíti Kabók Lajost az Országos Közélelmezési Tanács tagjává történt kinevezésérõl. Mellette az Országos Közélelmezési Tanács ügyrendje1921. október 9.7 lap
110A lemondott közélelmezésügyi miniszter, Térfi Béla köszönõlevele Kabók Lajosnak az Országos Közélelmezési Tanács tagjaként tanúsított támogatásáért1922. október 19.1 lap
111A Nemzetgyûlés elnöke értesíti Kabók Lajost a nemzetgyûlésbõl történt kizárásáról, illetve e határozat hatályon kívül helyezésérõl1925. január 20., június 12.2 lap
112A Szövetség titkárának jelentése a Nemzetközi Vas és Fémmunkás Kongresszusnak a magyarországi vasas mozgalom helyzetérõl[1912]7 lap
113A Szövetség titkárának levelezése a nemzetközi szakszervezeti mozgalom szerveivel és vezetõ személyiségeivel.1908, 1909 – 1920, 1944, d. n.103 lap
114A Szövetség titkárának (Vanczák János) jelentése a Magyarországi Szakszervezeti Tanácsnak a vasas mozgalom 1914. évi eredményeirõl és nehézségeirõl1914. december 15.8 lap
115A Szövetség titkárának levelezése a Magyarországi Szakszervezeti Tanáccsal szervezeti ügyekrõl1907, 1908, 1911 – 1912, 1913 – 1915, 1920, 1940, 194452 lap
116A Magyarországi Szakszervezeti Tanács által kibocsátott, kitöltött és kitöltetlen statisztikai kérdõívek1905, 1907 – 1908, 1912, 1914, 1917, 1919, 1920, 1930 után, d. n.14 lap
117A Szövetség titkárának levelezése a Magyarországi Szociáldemokrata Párttal szervezeti ügyekben1907, 1912, 1920, 1932, 19448 lap
118A Szövetség titkárának levelezése a Magyarországi Szociáldemokrata Párt titkárságával és oktatási titkárságával, oktatási és munkás mûvelõdési ügyekben1911, 1918, 194421 lap
119A Szövetség titkárának levelezése a szakosztályokkal és szervezõ bizottságokkal szervezeti ügyekben. Közötte lakatosok, esztergályosok, öntõk1911, 1912, 1918, 1921, 1930, 194416 lap
120A Szövetség titkárának levelezése ügyvédekkel a tagok jogvédelmi ügyeiben és a szövetségi tagok elleni perek vádiratai1906, 1907, 1909, 1911, 1917, 1921, 1932, 1936, 1937, 1942, 194434 lap
121A Szövetség titkárának levelezése a Belügyminisztériummal és az Államrendõrséggel szövetségi tagok útlevél ügyeiben1917, 19326 lap
122A Szövetség titkárának bejelentései az Államrendõrségnek központi vezetõségi ülések és gyári értekezletek tartásáról, és rendõrségi elutasító végzések1921, 1935, 19444 lap
123A Szövetség titkárának levelezése állami szervekkel letartóztatott, rendõri felügyelet alá helyezett, kiutasított és internált szövetségi tagok érdekében1933, 194448 lap
124A Szövetség titkárának levelezése állami szervekkel a csoportok munkásotthonainak mûködése ügyében1926, 1942, 194425 lap
125A Szövetség titkárának levelezése minisztériumokkal a munkások gyógyellátásáról és a betegségbiztosításról. Közötte Belügyminisztérium, Népjóléti Minisztérium1929, 1932, 19334 lap
126A Szövetség titkárának beadványai állami és társadalmi szervekhez a kereskedelmet és a közlekedést érintõ közérdekû ügyekben. Közötte minisztériumok, OTSH1930, 19334 lap
127A Szövetség titkárának levélváltása az Országos Testnevelési Tanács elnökével a leventeoktatással kapcsolatos panaszokról19332 lap
128A Szövetség titkárának levelezése állami szervekkel magánszemélyek szociális ügyeiben1925, 1931, 194410 lap
129A Szövetség titkárának értesítése dr. Schmidt Lajos igazgató fõorvosnak a Calvin téri Gyógyintézet és a Szövetség között kötendõ megállapodásról1944. március 4.4 lap
130Kabók Lajos szövetségi titkár levélváltása a Madridban élõ Bilic szaktárssal az 1944.évi közgyûlésérõl19443 lap
131A Szövetség titkárának levelezése magánszemélyekkel szociális ügyeikben19448 lap
132Csapó Sámuel titkári állásának megszüntetésével és kegydíjának folyósításával kapcsolatos iratok1939 – 19407 lap
133A Szövetség gazdálkodásáról készített kimutatások. Közötte költségelõirányzatok, vagyon-mérlegek, mûködési tartalékmérlegek, eredményszámlák, pénztári forgalomról készült táblázatok. Megjegyzés: A mûködési tartalékmérlegek a szabadszervezet pénzügyi alap1909 – 1910, 1931 – 1944184 lap
134Mûhely és helyiségbérleti szerzõdések a Concordia élelmezõ szövetkezet, az Országos Központi Hitelszövetkezet, Recitai Munkásotthon Részvénytársaság.)1908 – 1909, 192211 lap
135Bankok értesítései, a Szövetség bankoknál letétbe helyezett vagyonának hatósági zároltatása és vizsgálata ügyében. Megjegyzés: A Magyar Általános Hitelbanknál, a Magyar Bank és Kereskedelmi Rt-nél, a Pesti Magyar Kereskedelmi Banknál, a Magyar Leszámító B19446 lap
136A magyarországi vas és fémmunkások szabadszervezeti szabályzatának terve.1911. január7 lap
137Az országos végrehajtó bizottságnak a szabadszervezeti közgyûlésre készített jelentése, az 1908 – 1909. évekrõl191019 lap
138Az országos végrehajtó bizottságnak a szabadszervezeti közgyûlésre készített jelentése, az 1922 – 1923. évekrõl19239 lap
139Az országos végrehajtó bizottságnak a szabadszervezeti közgyûlésre készített jelentése, az 1928 – 1929. évekrõl193030 lap
140Az országos végrehajtó bizottságnak a szabadszervezeti közgyûlésre készített jelentése, az 1930 – 1932. évekrõl193343 lap
141Az országos végrehajtó bizottságnak a szabadszervezeti közgyûlésre készített jelentése, az 1937 – 1938. évekrõl193984 lap
142Az országos végrehajtó bizottságnak a szabadszervezeti közgyûlésre készített jelentése, az 1939 – 1940. évekrõl194135 lap
143A budapesti végrehajtó bizottságnak a szabadszervezeti közgyûlésre készített jelentése, az 1918. évrõl191975 lap
144A budapesti végrehajtó bizottságnak a szabadszervezeti közgyûlésre készített jelentése, az 1919. évrõl192086 lap
145A budapesti végrehajtó bizottságnak a szabadszervezeti közgyûlésre készített jelentése, az 1922. évrõl192315 lap
146A budapesti végrehajtó bizottságnak a szabadszervezeti közgyûlésre készített jelentése, az 1923. évrõl192443 lap
147A budapesti végrehajtó bizottságnak a szabadszervezeti közgyûlésre készített jelentése, az 1924. évrõl192518 lap
148A budapesti végrehajtó bizottságnak a szabadszervezeti közgyûlésre készített jelentése, az 1925. évrõl192619 lap
149A budapesti végrehajtó bizottságnak a szabadszervezeti közgyûlésre készített jelentése, az 1926. évrõl192718 lap
150A budapesti végrehajtó bizottságnak a szabadszervezeti közgyûlésre készített jelentése, az 1927. évrõl192822 lap
151A budapesti végrehajtó bizottságnak a szabadszervezeti közgyûlésre készített jelentése, az 1928. évrõl192918 lap
152A budapesti végrehajtó bizottságnak a szabadszervezeti közgyûlésre készített jelentése, az 1935. évrõl193626 lap
153A vasas szabadszervezeti mozgalmat irányító testületek összevont értekezletének határozata a bizalmiférfiakról és feladataikról1918. január 29.2 lap
154Az országos végrehajtó bizottság ülésére készült indítvány a szabadszervezeti járulék felemelésérõl19188 lap
155Csapó Sámuel jelentése az országos végrehajtó bizottságnak az 1936. évi Nemzetközi Vasmunkás Szövetség végrehajtó bizottsága ülésérõl193779 lap
156Az országos végrehajtó bizottság körlevelei a szervezõ bizottságokhoz.1907, 1918 – 194487 lap
157A szabadszervezeti titkár bejelentése az országos végrehajtó bizottsághoz a Csepeli Weiss Manfréd gyár munkásainak bércsökkentésérõl1944. február 16.1 lap
158Szervezõ bizottsági titkár bejelentése az országos végrehajtó bizottságnak szövetségi tagok letartóztatásáról és levél Takács Kálmán kiszabadítása érdekében1919. szeptember 12.2 lap
159Szervezõ bizottsági titkár bejelentései az országos végrehajtó bizottságnak bizalmi férfiak elbocsátásáról1942. október 23, 27.2 lap
160A nagyválasztmányi ülés határozata az üzemek szocializálásának támogatásáról1918. december 29.1 lap
161A nagyválasztmányi ülésre készített jelentés az 1927. évi munkáról: agitációról, munkanélküliségrõl, bérekrõl, bérmozgalmakról.1928. március 4.2 lap
162A bizalmi testületek együttes ülésének határozata az üzemi választmányok mûködésérõl1919. február 18.2 lap
163A bizalmi testületek együttes ülésére készített kommunista javaslat az üzemek munkásellenõrzésérõl19193 lap
164A Vasmûvek és Gépgyárak Országos Egyesülete által kizárt munkások ügyében összehívott 11-es bizottság ülésén készült jegyzõkönyv. Megjegyzés: A 11-es bizottság a vas és fémmunkások szervezõ bizottságainak képviselõibõl alakült alkalmi testület volt1918. március 14.1 lap
165A 'fémáruüzemek szakmaközi bizottsága' rendes ülésének jegyzõkönyve1928. június 18.3 lap
166A szabadszervezeti titkár bérrendezésekrõl szóló értesítései a bizalmaikhoz19323 – 19242 lap
167A szabadszervezeti titkár szervezeti ügyekrõl szóló értesítései a bizalmiakhoz1929, 1933, 1935 – 1936, 19387 lap
168A szabadszervezeti titkár munkaközvetítéssel kapcsolatos értesítései a tagokhoz1930, 19368 lap
169A gyári bizalmi férfiak és szervezõ bizottsági titkárok bejelentései alapján vezetett ügyeletes könyv. Megjegyzés: Adatokat tartalmaz a gyári értekezletek pontos helyérõl és idejérõl1915 – 191853 lap
170A gyári bizalmi férfiak és szervezõ bizottsági titkárok bejelentései alapján vezetett eseménynapló. Megjegyzés: Adatokat tartalmaz a vidéki bérmozgalmakról és eredményeikrõl1918 – 192560 lap
171A gyári bizalmi férfiak és szervezõ bizottsági titkárok bejelentései alapján vezetett eseménynapló. Megjegyzés: Adatokat tartalmaz a gyári felvételekrõl, elbocsátásokról, bérharcokról, eredményeikrõl192137 lap
172A gyári bizalmi férfiak és szervezõ bizottsági titkárok bejelentései alapján vezetett eseménynapló. Megjegyzés: Adatokat tartalmaz gyári felvételekrõl, elbocsátásokról, bérharcokról, eredményeikrõl1922128 lap
173A gyári bizalmi férfiak és szervezõ bizottsági titkárok bejelentései alapján vezetett eseménynapló. Megjegyzés: Adatokat tartalmaz gyári felvételekrõl, elbocsátásokról, bérharcokról, eredményeikrõl131119 lap
174Kimutatások az 1922 – 1923. években rendszabályozottakról1922 – 19236 lap
175A vas és fémipari munkáspanaszbizottság beadványai a honvédelmi miniszterhez, Böhm Vilmos elõadóvá történõ kineveztetése érdekében19176 lap
176A szabadszervezeti titkár levelezése minisztériumokkal a vasipari munkások munkanélküliségének enyhítése és a munkanélküliek számának csökkentése érdekében. Közötte kereskedelemügyi minisztérium, hadügyminisztérium, iparügyi minisztérium, igazságügyi mini1917, 1918 – 1919, 1931, 1933 – 1934, d.n.30 lap
177A szabadszervezeti titkár beadványai a miniszterelnökhöz és a miniszterekhez a hadi felügyelet alá helyezett gyárak munkásainak panaszairól. Közötte miniszterelnökség, kereskedelemügyi minisztérium, hadügyminisztérium.)1915, 1916, 1918, 1930, 193345 lap
178Jegyzõkönyv a munkások és a tisztikar részére 1916-ban létesített kertgazdaság gazdálkodásáról1918. december 16.7 lap
179A szabadszervezeti titkár levelezése állami szervekkel a vasiparban foglalkoztatott munkások kereseti viszonyainak rendezésérõl és a munkaidõ csökkentése ügyében. Közötte miniszterelnök, iparügyi miniszter, kereskedelemügyi miniszter, vallás és közoktatás1918, 1922, 1932 – 1933, 1941, 194421 lap
180A Belügyminisztérium válasza a Franciaországban alkalmazott magyar munkások panasza ügyében beterjesztett kérelemre. Mellette: A Franciaországban alkalmazott magyar munkásokra vonatkozó megállapodás a magyar és a francia kormány között19307 lap
181A szabadszervezeti titkár levelezése a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával a vasiparban foglalkoztatott munkások bér ügyeiben19448 lap
182A Szövetség és a Magyar Vasmûvek és Gépgyárak Országos Egyesülete Munkásügyi Szervezete közötti levelezés, tárgyalások és megállapodások a munka és szociális feltételekrõl, a szakszervezeti mozgalom gyári szervezeteirõl1918, 1919, 1920, 1922, 1927, 194449 lap
183A Magyar Vasmûvek és gépgyárak Országos Egyesülete Igazgatóságának a Munkásügyi Bizottság elõterjesztése alapján hozott határozatai a munkások díjazásáról, bérrendezésekrõl1919, 1920, 1924, 1928, 193898 lap
184Az Országos Árvizsgáló Bizottság rendelete a szerelési munkák díjazásáról1919. november 12.8 lap
185A Szövetség és a Magyar Vasmûvek és Gépgyárak Egyesülete Munkásügyi Szervezete közötti megegyezések az egyes vasas szakmák bérrendezésérõl1918, 191994 lap
186A Szövetség és a Magyarországi Lakatosmesterek és Rokonszakmák Országos Szövetsége és a Budapesti Lakatosmesterek Szövetsége közti levelezés. Mellette bér és munkaszerzõdések1906 – 1907, 1910, 1914, 1927, 1931, 193340 lap
187A Szövetség és a Magyar Mozgóképüzem engedélyezések Országos Egyesülete közötti bér és munkaszerzõdések és az Egyesület emlékirata a Miniszterhez a 'kinematográf-ügy' országos rendezésérõl1919, 1921 – 1923, d. n.23 lap
188A Szövetség és a Budapesti Sörgyárak Szövetsége közötti bér és munkaszerzõdések1919. március 16.4 lap
189A Szövetség levele a Magyar Tégla és Agyagárusok Országos Egyesületének a tégla és agyagáru üzemekben dolgozó vas és fémmunkások béreinek és munkadíjának rendezése, szociális helyzetük javítása érdekében1931. június 9.2 lap
190A Szövetség és a Magyar Textilgyárosok Országos Egyesülete közötti bér és munkaszerzõdés1924. június 1.1 lap
191A Szövetség és a Magyar Vésnök, bélyegkészítõ és rokoniparágak Országos Szövetsége közötti tárgyalások jegyzõkönyvei, bér és munkaszerzõdések19195 lap
192A Szövetség levelezése, tárgyalásai és megállapodásai gyártulajdonosokkal. Megjegyzés: A gyárak neve szerint abc-ben. Közötte bér-és munkaszerzõdések és a gyári szakszervezeti csoportok tevékenységét dokumentáló iratok is A – En1906 – 1944249 lap
193A Szövetség levelezése, tárgyalásai és megállapodásai gyártulajdonosokkal. Megjegyzés: A gyárak neve szerint abc-ben. Közötte a gyári szakszervezeti csoportok tevékenységét dokumentáló iratok is. En – G1906 – 1944240 lap
194A Szövetség levelezése, tárgyalásai és megállapodásai gyártulajdonosokkal. Megjegyzés: A gyárak neve szerint abc-ben. Közötte a gyári szakszervezeti csoportok tevékenységét dokumentáló iratok is. H – M1906 – 1944286 lap
195A Szövetség levelezése, tárgyalásai és megállapodásai gyártulajdonosokkal. A gyárak neve szerint abc-ben. Közötte a gyári szakszervezeti csoportok tevékenységét dokumentáló iratok is. M – Z1906 – 1944511 lap
196A Szövetség és a Bádogos, Szerelõ, Fémnyomó, Lemezelõ, Rézöntõ, Bronz és Rézmûves Ipartestület közötti bér és munkaszerzõdések1907, 1918 – 1919, 1923 – 192744 lap
197A Szövetség és a Budapesti Egyesült Lakatos Ipartestület levelezése elbocsátások miatt, bér és munkaszerzõdések1909, 1918, 1919, 1932, 193811 lap
198A Szövetség levele a Budapesti Fémcsiszoló és Galvanizáló Munkások Ipartestületének, bérjavítás és munkaidõ rendezés érdekében1918. augusztus 19.1 lap
199A Szövetség és a Budapesti Fémmûvesek Ipartestülete közötti levelezés a munkabérek és munkaalkalmak csökkentése miatt19315 lap
200A Szövetség és a Budapesti Kisipari Fémöntõk Egyesülete közötti bér és munkaszerzõdés19231 lap
201A Szövetség és a Budapesti Kovács és Kocsigyártó Ipartestület közötti bér és munkaszerzõdések1919, 1920, 19237 lap
202A Szövetség és a Budapesti Könyvkötõk, Nyergese, Bõröndösök, Kesztyûsök, Sérvkötõk és Tímárok Ipartestülete közti levelezés, bér és munkaszerzõdés1919, 19205 lap
203A Szövetség és a Budapesti Villanyszerelõk, Mûszerészek Ipartestülete közötti bér és munkaszerzõdés és az ipartestület értesítése tagjaihoz a mûszeriparban megállapított új munkabérekrõl1918 – 1920, 192318 lap
204A Szövetség és a IV. – IX. kerületi vegyes Ipartestületben tömörült munkaadók közötti bér és munkaszerzõdések1920, 1921, 19257 lap
205A Szövetség és a vidéki ipartestületek közötti levelezés, bér és munkaszerzõdések. Közötte Esztergom, Nagybecskerek, Temesvár1907, 191021 lap
206A Magyarországi Vas és Fémmunkások Központi Szövetsége bérstatisztikai felvételei1918, 1922, 1923, 1935 – 1944, d. n.270 lap
207A munkáltatók szervezeteinek tagnévjegyzéke1917, 1928, 19388 lap
208A Magyar Vasmûvek és Gépgyárak Országos Egyesülete és az Egyesület Délvidéki Fiókjának körlevele tagjaihoz1918, 1920 – 1922, 1925, 1928, 1943, 1944249 lap
209A Magyar Vasmûvek és Gépgyárak Országos Egyesülete Délvidéki Fiókjának körlevelei tagjaihoz194496 lap
210Az Erdélyi Munkafelügyelõség hatáskörének 11 pontos leírása19421 lap
211Munkáltatók beadványai a Kereskedelemügyi és az Iparügyi Miniszterhez, melyekben a munkások gazdasági mozgalmainak letöréséhez és érdekvédelmi szerveik elleni fellépéshez kérik az államhatalom segítségét1904, 19435 lap
212A munkáslázongások miatti nagyarányú termelés csökkenés miatt összehívott és a Hadügyminiszter elnöklete alatt megtartott osztrák, magyar nehézvasipari értekezlet jegyzõkönyve19172 lap
213A Vasmûvek és Gépgyárak Országos Egyesülete kötelékébe tartozó üzemek munkáslétszámának alakulásáról készült feljegyzés19324 lap
214Vidéki és fõvárosi gyárak munkabéreirõl készült kimutatások, táblázatok és statisztikák1918 – 1919, 1921, 1927 – 1940390 lap
215A Magyar Vasmûvek és Gépgyárak Országos Egyesületébe tartozó vidéki és fõvárosi gyárak munkabéreirõl készült kimutatások, táblázatok, statisztikák1940 – 1944257 lap
216Béremelési kérvény meg nem nevezett gyár munkásainak aláírásával1911. augusztus1 lap
217Rendelkezés a munkások távozásakor tartandó motozásokra.19262 lap
218Hirdetmények az akkordbérezés bevezetésérõl, figyelmeztetés, hogy a munkások vegyék fel a munkát1919, 19232 lap
219Gyári munkarendek.d. n.9 lap
220A Vas és Fémmunkások Lapja ill. a Magyar Vasmunkások Lapjának mûködésével kapcsolatos iratok. Közötte a lap mûködését engedélyezõ, korlátozó és betiltó határozatok. Adatok találhatók a lap kiadóira, szerkesztõire is1904, 1906, 1909, 1916, 1919 – 1920, 1925, 1932, 1939, 1940, 194434 lap
221A Vas és Fémmunkások Lapja lapvállalat könyvvitelének és vagyoni állapotának vizsgálatáról készült jegyzõkönyv1911. október 11.5 lap
222A Vas és Fémmunkások Lapja költségelõirányzatát tartalmazó táblázatok1931. június – 1939. június14 lap
223A Vas és Fémmunkások Lapja vagyonmérlegei, pénzügyi forgalmai és eredményszámlái1937 – 19399 lap
224A Vas és Fémmunkások Szaklapja szerkesztõségének körlevele a szakszervezet helyi csoportjaihoz az elõfizetési díjakról1920. július 23.1 lap
225A szaklapban megjelent cikkek miatt indított sajtóperekrõl szóló értesítõ, rendõrségi értesítések, idézések1911, 19165 lap
226A Magyar Sajtókamara Körlevele a zsidó értelmiségi alkalmazottak kötelezõ elbocsátásáról1944. április 5.1 lap
227A Magyar automobilizmus fejlõdésének feltételeirõl c. cikk.[1933 után]5 lap
228A Bedaux rendszerrõl gyûjtött cikkek és feljegyzések a magyar és a külföldi sajtóból és a közgazdasági irodalomból1927, 1934, d. n.294 lap
229A Vas és Fémmunkásmozgalom története 1903-ig c. összeállításd. n.9 lap
230A Vasas Otthon mûködése során keletkezett iratok. Közötte alapszabály, levelezés1904, 1907, 1908, 1919, 1928, 194434 lap
231A Vasas Otthon építkezési pénztárkönyve.1927 – 192929 lap
232A Vasas Dalárdájának mûködése során keletkezett iratok. Közötte vezetõségi névsor, meghívó, mûködési bejelentések, jubileumi feljegyzés.)1935 – 19379 lap
233A Vasas Sport Club mûködése során keletkezett iratok1916, 1925 – 1926, 19445 lap
234A vas és fémmunkások segélyzõ egylete mûködése során keletkezett iratok. Közötte alapszabályok, feloszlatást elrendelõ polgármesteri határozat1905, 19428 lap
235A budapesti légszeszgyári munkások határozata a bérharc felfüggesztésérõl a Szövetség és a légszeszgyárak közt folyó tárgyalások alatt1906. március 30.4 lap
236A légszeszfejlesztõ és lámpagyújtó szakosztály kiválásával kapcsolatos levelezés. Közötte a Világítási Munkások Országos Szövetségének megalakításáról1907, 190812 lap
237A lakatosok szakosztálya és a Budapesti Lakatossegédek Társalgó Köre által az egyesülés elõkészítésével megbízott közös bizottság ülésének jegyzõkönyve1906. január 24.4 lap
238A reszelõvágó munkások javaslatai az új bérszerzõdések megkötéséhez.[1910 elõtt]9 lap
239A budapesti helyi csoport alakulásával és megszûnésével kapcsolatos iratok. Közötte közgyûlési határozatok, a központosítás tervezetei és a hatóságnak szóló bejelentések1910, 1911, 1930, 193125 lap
240A budapesti helyi csoport vezetõségének jelentése az 1918. évrõl19198 lap
241A budapesti helyi csoport vezetõségének jelentése az 1922. évrõl19238 lap
242A budapesti helyi csoport vezetõségének jelentése az 1923. évrõl192411 lap
243A budapesti helyi csoport vezetõségének jelentése az 1924. évrõl192512 lap
244A budapesti helyi csoport vezetõségének jelentése az 1925. évrõl192615 lap
245A budapesti helyi csoport vezetõségének jelentése az 1927. évrõl192816 lap
246A budapesti helyi csoport vezetõségének jelentése az 1928. évrõl192915 lap
247A budapesti helyi csoport vezetõségének jelentése az 1940. évrõl1941. március 9.14 lap
248A budapesti helyi csoport vezetõségének jelentése az 1943. évrõl194419 lap
249A budapesti helyi csoport vezetõsége üléseinek jegyzõkönyvei192943 lap
250A budapesti helyi csoport vezetõségének ügyrendje[1929]2 lap
251A budapesti helyi csoport vezetõségének névsora1916, 19292 lap
252A budapesti helyi csoport pénztári kimutatásai192913 lap
253A budapesti végrehajtó bizottság üléseinek jegyzõkönyvei1911. január 31. – 1914. június 23.164 lap
254A budapesti végrehajtó bizottság üléseinek jegyzõkönyvei193334 lap
255A budapesti végrehajtó bizottságnak készített összefoglaló jelentések. Közötte adatok a gazdasági harcokról, kizárásokról, sztrájkokról, rendszabályozásokról, értekezletekrõl és munkáltatókkal folyó tárgyalásokról1921 – 1934277 lap
256A budapesti végrehajtó bizottság tanácskozási ügyrendje19392 lap
257A budapesti végrehajtó bizottság névsora[1916]1 lap
258Miákits Ferenc tervezete a budapesti helyi csoportban egyesült szakmák védelmi alapjainak központosítására1921. november18 lap
259A budapesti végrehajtó bizottság körlevelei a szervezõ bizottságokhoz1914, 1916, 19188 lap
260A budapesti végrehajtó bizottság meghívója a szervezõ bizottságoknak a bizalmi férfiak együttes értekezletére1915. március 14.1 lap
261A szervezõ bizottságok névsora19342 lap
262Kimutatások a Budapesten mûködõ szakmai szervezõ bizottságok és a szabadszervezeti iroda 1922-ben tartott értekezleteirõl19225 lap
263Kimutatások a Budapesten lezajlott gazdasági mozgalmakról. (A harcok helyérõl, idõtartamáról, eredményeirõl is információt ad.)1922, (?) 1923, (?) 1924, (?) 1927, (?) 1928, (?) d.n.23 lap
264A szervezõ bizottsági titkárok bejelentései a budapesti végrehajtó bizottságnak bérmozgalmak indításáról és eredményeirõl1935 – 1942, 194473 lap
265Szervezõ bizottsági titkár bejelentései a budapesti végrehajtó bizottságnak a Magyar Acélárugyár 1919. január 29-i mûhelyértekezletének, Holecz Lajos Mûvezetõ eltávolítását sürgetõ határozatáról. (A mûhelyértekezlet jegyzõkönyvi kivonata mellékelve.)1919. február 7.3 lap
266A budapesti bizalmi férfiak üléseinek határozatai1906, 19173 lap
267A Budapest és környékbeli vas és fémipari munkásközvetítõ Intézet szabályzatának elõadói tervezete191911 lap
268Az autónyergesek beszámoló tagértekezleteinek jegyzõkönyvei1940 – 19429 lap
269Az autónyergesek szervezõ bizottsága üléseinek jegyzõkönyvei19406 lap
270Az autónyergesek szervezõ bizottsága üléseinek jegyzõkönyvei19413 lap
271Az autónyergesek szervezõ bizottsága körlevelei tagokhoz tagértekezletek tartásáról1944., d. n.2 lap
272Az autónyergesek szervezõ bizottságának meghívója beszámoló tagértekezletre1944. február 8.1 lap
273Az Országos Gépész Szövetség és a Magyarországi Vas és Fémmunkások Központi Szövetsége egyesülését elõkészítõ értekezlet jegyzõkönyvének másolata1918. május 17.2 lap
274Az Országos Gépész Szövetség tagjainak ülésén készült jegyzõkönyv és levél, melyek tartalmazzák a Szövetségbõl való kilépésük okát1920. április 25.3 lap
275A gyáripari kovácsok és kazánkovácsok szervezõ bizottsága körlevele a bizalmi férfiaknak, értekezletrõl1914. május 13.1 lap
276A budapesti kisipari kovács és kocsilakatos munkások szervezõ bizottságának átirata a gyáripari kovács és kazánkovács munkások szervezõ bizottságához a fuzionálás megvalósíthatatlanságáról1917. november 19.2 lap
277A budapesti gyáripari és kisipari kovácsok szervezõ bizottsága által hirdetett titkári állásra érkezett pályázatok19184 lap
278A gyáripari kovácsok és a kisipari kovácsok együttes szervezõ bizottsági ülésének jegyzõkönyve1931. április 10.4 lap
279Jelölõlista a kisipari kovácsok és kocsilakatosok szervezõ bizottságának választásához19441 lap
280A gyáripari lakatosok szervezõ bizottságának tervezete a szerszámkészítõk és beállítók számára szervezendõ szaktanfolyamról1926. március 14.4 lap
281A gyáripari lakatosok szervezõ bizottsága névsora1940. április1 lap
282A központi vezetõség értesítése a gyáripari lakatosok szervezõ bizottságához, hogy a Szövetség XVIII. közgyûlésére 8 küldött választásra jogosultak1943. augusztus 4.1 lap
283A gyáripari lakatosok szervezõ bizottsága levele a csepeli Weisz Manfréd gyár lakatosmunkásaihoz az együttes lakatos értekezlet tartásáróld. n.1 lap
284A gyáripari lakatosok és szerszámkészítõk bizalmi férfiainak ülésérõl készült feljegyzés a bérmozgalomról és a munkanélküliségrõl[1929]2 lap
285A szerszámkészítõk és beállító-lakatosok rendes havi értekezletérõl készült feljegyzés szaktanfolyamról, könyvtárról és a bérekrõl[1931]2 lap
286A budapesti és környékbeli épületlakatosok, szegezõ-lakatosok csoportja beadványa a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarához az épületlakatos és szegezõ-lakatos munkák eltiltásáról az asztalosipar számára1932. június 18.1 lap
287Az épületlakatosok és rokonszakmák 45 esztendõs jubileumi ünnepségérõl készült feljegyzés Csapó Sámuel beszédérõl193816 lap
288A szegezõlakatosok bizalmitestületének értesítései a bizalmiaknak értekezletek tartásáról1944. január – március3 lap
289A Magyar Mozgófényképkezelõk Egyesületének a Magyarországi Vas és Fémmunkások Központi Szövetségéhez való csatlakozásának az iratai. Közötte bejelentések, alapszabály, egyesülési jegyzõkönyv és vagyonátadási jegyzõkönyv1911 – 191225 lap
290A vas és fémiparban dolgozó nõk közgyûlésén választott jelölõbizottság ülésének jegyzõkönyve1927. március 28.1 lap
291A vas és fémiparban dolgozó nõk közgyûlésén választott jelölõbizottság ülésének jegyzõkönyve1928. március 19.2 lap
292A vas és fémiparban dolgozó nõk közgyûlésének jegyzõkönyvei1930 – 1934, 1938 – 194032 lap
293A vas és fémiparban dolgozó nõk szervezõ bizottsági üléseinek jegyzõkönyvei192533 lap
294A vas és fémiparban dolgozó munkásnõk szervezõ bizottsági üléseinek jegyzõkönyvei192629 lap
295A vas és fémiparban dolgozó munkásnõk szervezõ bizottsági üléseinek jegyzõkönyvei192733 lap
296A vas és fémiparban dolgozó munkásnõk szervezõ bizottsági üléseinek jegyzõkönyvei192836 lap
297A vas és fémiparban dolgozó munkásnõk szervezõ bizottsági üléseinek jegyzõkönyvei192928 lap
298A vas és fémiparban dolgozó munkásnõk szervezõ bizottsági üléseinek jegyzõkönyvei193026 lap
299A vas és fémiparban dolgozó nõk szervezõ bizottsági üléseinek jegyzõkönyvei193132 lap
300A vas és fémiparban dolgozó nõk szervezõ bizottsági üléseinek jegyzõkönyvei193223 lap
301A vas és fémiparban dolgozó nõk szervezõ bizottsági üléseinek jegyzõkönyvei193323 lap
302A vas és fémiparban dolgozó nõk szervezõ bizottsági üléseinek jegyzõkönyvei193420 lap
303A vas és fémiparban dolgozó nõk szervezõ bizottsági üléseinek jegyzõkönyvei193514 lap
304A vas és fémiparban dolgozó nõk szervezõ bizottsági üléseinek jegyzõkönyvei19368 lap
305A vas és fémiparban dolgozó nõk szervezõ bizottsági üléseinek jegyzõkönyvei193714 lap
306A vas és fémiparban dolgozó nõk szervezõ bizottsági üléseinek jegyzõkönyvei193815 lap
307A vas és fémiparban dolgozó nõk szervezõ bizottsági üléseinek jegyzõkönyvei19397 lap
308A vas és fémiparban dolgozó nõk szervezõ bizottsági üléseinek jegyzõkönyvei1940. június 11.3 lap
309A vas és fémiparban dolgozó nõk szervezõ bizottsági üléseinek jegyzõkönyvei1941. március 17.2 lap
310A vas és fémiparban dolgozó nõk szervezõ bizottságának ügyrendjed. n.1 lap
311A vas és fémiparban dolgozó nõk szervezõ bizottsági titkára értesítései a bizalmiaknak értekezletekrõl19443 lap
312A bronzmûvesek, fémnyomók, csiszolók, és rézmûvesek közös szervezõ bizottsági ülésén készült jegyzõkönyvek1931. március 20., április 27.5 lap
313Jelentés a vas és ércöntõk 1920. március 7-i közgyûlésérõl. Megjegyzés: A jegyzõkönyvet ld. a 314. õ. e.-ben19203 lap
314A vas és ércöntõk közgyûlései, taggyûlési és bizalmi férfi üléseinek jegyzõkönyvei.1919 – 1920, 1923. szeptember 30.47 lap
315A vas és ércöntõk közgyûlései, taggyûlési, szervezõ bizottsági és bizalmi férfi ülési jegyzõkönyvei.1923. február 25. – 1929. június 2.186 lap
316A vas és ércöntõk szervezõ bizottsági üléseinek jegyzõkönyvei.1914. október 8. – 1915. december 18.76 lap
317A vas és ércöntõk szervezõ bizottsági üléseinek jegyzõkönyvei.1916. január 8. – 1921. június 18.154 lap
318A vas és ércöntõk szervezõ bizottsági üléseinek jegyzõkönyvei.1921. július 2. – 1923. december 29.101 lap
319A vas és ércöntõk szervezõ bizottsági üléseinek jegyzõkönyvei.1924. január 5. – 1925. december 16.139 lap
320A vas és ércöntõk szervezõ bizottsági üléseinek jegyzõkönyvei.1926. január – 1928. április150 lap
321A vas és ércöntõk szervezõ bizottsági üléseinek jegyzõkönyvei.1928. február 11. – 1929. január 22.116 lap
322A vas és ércöntõk szervezõ bizottsági ülései elé került elõterjesztések.1928. április 21. – 1932. október 7.106 lap
323A vas és ércöntõk szervezõ bizottsági üléseinek jegyzõkönyvei.1929. február 19. – 1931. március 11.190 lap
324A vas és ércöntõk szervezõ bizottsági üléseinek jegyzõkönyvei.1931. március 20. – 1933. március 3.148 lap
325A vas és ércöntõk szervezõ bizottságának munkanélküli-segélyezési naplója.1920 – 192373 lap
326A Budapesti Vasöntõk Betegsegélyzõ és Temetkezési Egylete módosított alapszabályai, az alapszabályt módosító közgyûlés jegyzõkönyve és a Belügyminisztérium jóváhagyása1920 – 19228 lap
327A Budapesti Vasöntõk Betegsegélyzõ és Temetkezési Egylete feloszlatásának iratai19389 lap
328Malasits Géza, szövetségi titkár levele Fellner Bélához, a vas és rézesztergályosok szervezõ bizottsága elnökéhez: megbízza, tájékoztassa a fegyvergyári esztergályosokat az ügyükben folytatott tárgyalásokról. Megjegyzés: A bizalmi férfiak elbocsátása és a1910. szeptember 10.4 lap
329Malasits Géza, szövetségi titkár felszólítása a vas és rézesztergályosok vezetõségéhez a Váci úti és Újpesti úti befizetõ fiókok mûködésének felfüggesztésérõl1910. január 5., 17.3 lap
330A Vas és Rézesztergályosok és Rokonszakmák Országos Egyesülete vezetõségi üléseinek jegyzõkönyvei192988 lap
331A Vas és Rézesztergályosok és Rokonszakmák Országos Egyesülete üléseinek jegyzõkönyvei193056 lap
332A Vas és Rézesztergályosok és Rokonszakmák Országos Egyesülete szervezõ bizottsági üléseinek jegyzõkönyvei és jelenléti ívek192915 lap
333A Vas és Rézesztergályosok és Rokonszakmák Országos Egyesülete bizalmi üléseinek jegyzõkönyvei1929 – 193020 lap
334A Magyarországi Vas és Fémmunkások Központi Szövetségébõl kivált esztergályosok visszatérését elõkészítõ tárgyalások jegyzõkönyvei és a megállapodások1926, 1929, 1930 – 1931104 lap
335A Vas és Rézesztergályosok és Rokonszakmák Országos Egyesülete által visszaváltott részvénynyugták jegyzéke és átigazolásra átadott könyvek193018 lap
336Az Esztergályosok és Rokonszakmák Lapja 1930. július 10-i száma az esztergályosok visszatérésérõl1930. július 10.1 lap
337A vas és rézesztergályosok, gépmunkások és rokonszakmák 1943. évi jelentése és a jelentés alapján készült tájékoztató körlevél19434 lap
338A vas és rézesztergályosok, gépmunkások és rokonszakmák szervezõ bizottságának ügyrendje1944. március 16.1 lap
339Kitöltetlen küldöttigazolvány az esztergályosok és rokonszakmák tisztújító taggyûlésére1944. február 1.1 lap
340A vas és rézesztergályosok, gépmunkások és rokonszakmák szervezõ bizottsági ülésének jegyzõkönyve1944. szeptember 28.1 lap
341A mûszerészek és villanyszerelõk és rokonszakmák szervezetének közgyûlési jegyzõkönyvei1914, 1921, 1940, 1942 – 1943125 lap
342A mûszerészek, villanyszerelõk és rokonszakmák szervezõ bizottsági üléseinek jegyzõkönyvei191322 lap
343A mûszerészek, villanyszerelõk és rokonszakmák szervezõ bizottsági üléseinek jegyzõkönyvei19146 lap
344A mûszerészek, villanyszerelõk és rokonszakmák szervezõ bizottsági üléseinek jegyzõkönyvei191520 lap
345A mûszerészek, villanyszerelõk és rokonszakmák szervezõ bizottsági üléseinek jegyzõkönyvei191620 lap
346A mûszerészek, villanyszerelõk és rokonszakmák szervezõ bizottsági üléseinek jegyzõkönyvei191724 lap
347A mûszerészek, villanyszerelõk és rokonszakmák szervezõ bizottsági és felügyelõ választmányi üléseinek jegyzõkönyvei.1918. január 4. – 1919. október 29.94 lap
348A mûszerészek, villanyszerelõk és rokonszakmák szervezõ bizottsági üléseinek jegyzõkönyvei.1919. december 6. – 1922. február 6.100 lap
349A mûszerészek, villanyszerelõk és rokonszakmák szervezõ bizottsági üléseinek jegyzõkönyvei.1922. február 13. – 1923. január 26.76 lap
350A mûszerészek, villanyszerelõk és rokonszakmák szervezõ bizottsági üléseinek jegyzõkönyvei.1923. február 5. – 1924. február 14.79 lap
351A mûszerészek, villanyszerelõk és rokonszakmák szervezõ bizottsági üléseinek jegyzõkönyvei.1924. március 28. – 1927. november 5.97 lap
352A mûszerészek, villanyszerelõk és rokonszakmák szervezõ bizottsági üléseinek jegyzõkönyvei.1927. december 17. – 1930. december 19.-
353A mûszerészek, villanyszerelõk és rokonszakmák szervezõ bizottsági üléseinek jegyzõkönyvei. Mellette a szervezõ bizottság által kiküldött ötös bizottság 1931. május 15-i, május 29-i üléseinek jegyzõkönyvei is1931. január 19. – 1933. november 20.103 lap
354A mûszerészek, villanyszerelõk és rokonszakmák szervezõ bizottsági üléseinek jegyzõkönyvei.1933. december 18. – 1937. január 25.99 lap
355A mûszerészek, villanyszerelõk és rokonszakmák szervezõ bizottsági üléseinek jegyzõkönyvei193717 lap
356A mûszerészek, villanyszerelõk és rokonszakmák szervezõ bizottsági üléseinek jegyzõkönyvei193821 lap
357A mûszerészek, villanyszerelõk és rokonszakmák szervezõ bizottsági üléseinek jegyzõkönyvei193916 lap
358A mûszerészek, villanyszerelõk és rokonszakmák szervezõ bizottsági üléseinek jegyzõkönyvei194019 lap
359A mûszerészek, villanyszerelõk és rokonszakmák szervezõ bizottsági üléseinek jegyzõkönyvei194119 lap
360A mûszerészek, villanyszerelõk és rokonszakmák szervezõ bizottsági üléseinek jegyzõkönyvei194212 lap
361A mûszerészek, villanyszerelõk és rokonszakmák szervezõ bizottsági üléseinek jegyzõkönyvei194314 lap
362A mûszerészek, villanyszerelõk és rokonszakmák szervezõ bizottsági üléseinek jegyzõkönyvei19442 lap
363A mûszerészek taggyûléseinek jegyzõkönyvei19136 lap
364A mûszerészek bizalmi férfi testülete üléseinek jegyzõkönyvei191310 lap
365A mûszerészek bizalmi férfi testülete ülésének jegyzõkönyve1914. január 27.2 lap
366A villanyszerelõk és mûszerészek oktatási programja.19114 lap
367A Budapesti Villanyfelszerelõk és Mûszerészek Ipartestülete értesítése a Magyarországi Vas és Fémmunkások Központi Szövetsége villanyszerelõ és mûszerészek szakosztályának, az új munkabér- megállapodásokról1921. szeptember 26.2 lap
368A MONE mûszerüzem vezetõsége és munkásai közötti bértárgyalás és megállapodás jegyzõkönyve1922. augusztus 22.1 lap
369A Magyarországi Vas és Fémmunkások Központi Szövetsége Mûszerész szakosztálya pénztárátadási jegyzõkönyve1924. február 29.2 lap
370Haimann János a mûszerészek szervezõ bizottsági titkárának értesítése a bizalmi férfiaknak megbeszélések tartásáról1944. január 17.1 lap
371[Szervezõ bizottság] tisztújító taggyûlési megnyitója1929. február 3.3 lap
372Ismeretlen eredetû névsor, lakcímjegyzékkeld. n.17 lap
373Ismeretlen eredetû szavazólapd. n.1 lap
374Apatin19443 lap
375Balassagyarmat19211 lap
376A budafoki helyi csoport közgyûlési, taggyûlési, vezetõségi ülési jegyzõkönyvei.1904 – 192076 lap
377A budafoki helyi csoport közgyûlési, taggyûlési, vezetõségi üléseinek jegyzõkönyvei.192166 lap
378A budafoki helyi csoport közgyûlési, taggyûlési, vezetõségi üléseinek jegyzõkönyvei.1933 – 193875 lap
379Budafok19446 lap
380Csepel1908, 1921, 194415 lap
381Debrecen194417 lap
382Diósgyõr1944, d.n.37 lap
383Felsõgalla1944. d.n.10 lap
384Fiume191414 lap
385Fülekpüspöki19444 lap
386Gyõr (Levelezés.)194428 lap
387Hódmezõvásárhely19443 lap
388Kassad. n.7 lap
389Kiskunfélegyháza19441 lap
390Kispesti helyi csoport szervezõ bizottsági jegyzõkönyvei1933 – 1938145 lap
391Kisvárda19071 lap
392Kolozsvár1942 – 194420 lap
393Komárom19443 lap
394Losonc19441 lap
395Lugosi helyi csoport titkárának levele a nadrági vasgyári munkások szervezkedésérõl19063 lap
396Marosvásárhely19441 lap
397Makó19442 lap
398Miskolc19446 lap
399Monor (Levelezés.)19445 lap
400Nadrág (Ld. Lugos.)d. n.-
401Nagybánya194414 lap
402Nagykanizsa1914, 194421 lap
403Nagyvárad194416 lap
404Ózd19445 lap
405Pécs1909, 194438 lap
406Pesterzsébet1910, 1935, 19447 lap
407Pestimre19443 lap
408Ricse19446 lap
409Rimaszombatd. n.3 lap
410Salgótarján1914, 1918, 19446 lap
411Szabadka19141 lap
412Szarvas19442 lap
413Szeged194415 lap
414Székesfehérvár1939, 194411 lap
415Szombathely194420 lap
416Vác19441 lap
417Verbász19443 lap
418Zalaegerszeg19442 lap
419Weisz Márton temetési segélyalap igazolványa194213 lap