Levéltári fondjegyzék

Fondjegyzék
     II. Szakszervezetek, munkás- és baloldali szervezetek, mozgalmak főcsoport
        679. Egyesült Szakszervezeti Ellenzék fond

ő.e.szám Cím, az iratok tárgya ÉvkörMennyiség
1Az ESZE (Egyesült Szakszervezeti Ellenzék) központi választmányi ülésének jegyzõkönyve1933. augusztus 27.-
2Az ESZE (Egyesült Szakszervezeti Ellenzék) vezetõségi ülésének jegyzõkönyve1934. január 14–16.-
3Határozat a szakszervezetek harci feladatairól és védelmük megszervezésérõl1935. augusztus-
4Határozati javaslatd. n.-
5A Szakszervezeti Ellenzék c. lap cikkei és cikkek kézirataid. n.-
6A vasas szakszervezeti ellenzék indítványa a közgyûléshez1930-
7A Szocialista Munkásegység Blokk ajánlási íve az országgyûlési választásokra1935-
8A Fasiszta Ellenes Munkásegység Front választási ajánlási ívei1935-
9A Fasiszta Ellenes Munkásegység Front felhívása a SZDP-hez és Szakszervezeti Tanácshoz1935. március 24.-
10Az OTI munkásegységblokk petíciós íve aláírások nélküld. n.-
11A vasas ifjúmunkások ellenzéki bizottságának kitöltetlen gyûjtõíve a Ney és Róna gyár ifjúmunkásainak sztrájkalapjárad. n.-