Levéltári fondjegyzék

Fondjegyzék
     II. Szakszervezetek, munkás- és baloldali szervezetek, mozgalmak főcsoport
        761. Magyarországi Szakszervezeti Tanács fond

ő.e.szám Cím, az iratok tárgya ÉvkörMennyiség
1Az V. szakszervezeti kongresszus irományai1911-
2Elõterjesztés a belügyminiszterhez a munkásmozgalom háborús korlátozása miatt1916. augusztus-
3Elõterjesztés a miniszterelnökhöz a hadiüzemi munkások helyzetérõl1918-
4A szakszervezet 1918. május 25-26-i, rendkívüli kongresszusának irományai1918. május 25–26.-
5Az I. szakszervezeti kongresszus irományai és a szakszervezet javaslatai1899-
6Jelentés a szakegyletekrõl és határozati javaslatok a Szaktanács II. kongresszusára1900. december 31.-
7A VI. szakszervezeti kongresszus irományai1917. augusztus 19.-
8A szakszervezet pénztárforgalmi kimutatásai1940–1943-
9A Szakszervezeti Fõiskola tanterve1930-
10A Szaktanács titkárságának körlevele1929. március 9.-
11Lázár Emil levele Peyer Károlyhoz1943-
12A Szaktanács rendkívüli kongresszusainak irományai1913. december 14., 1918. május 25–26.-
13A Szakszervezeti Fõiskola sillabuszai. Közötte az osztrák munkásmozgalomról, a politikai helyzet 1933. októbertõl november végéig és Gartner Pál: A tömegek és vezetõk lélektana c. munka töredéke1935-
14A Szakszervezeti Tanács jegyzõkönyvei1944-
15Megbízólevél Teszársz Károlynak a Magyarországi Szakszervezeti Tanács elnökének a szociáldemokraták baseli nemzetközi kongresszusára1912. november 20.-
16A VII. nemzetközi szakszervezeti kongresszus nyomtatott jegyzõkönyve1911. augusztus 11–12.-
17Másolat a magyar ipari munkások egységes szervezetésrõl szóló M.E. rendeletrõl. Közötte a minisztertanács 1944. július 19-i ülés jegyzõkönyvek melléklete1944. július 19.-