KIÉT 1992–2001

 
Költségvetési Intézmények Érdekegyeztető Tanácsa (KIÉT) 1992–2001

1. Jogszabályi háttér

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény második rész „Az országos, ágazati és területi érdekegyeztetés” című szakaszának az adott időszakban hatályos szövegei

2001. július 1-től 2003. június 30-ig nem létezett a közszférában országos, makroszintű érdekegyeztető fórum, így erre vonatkozó paragrafusokat akkor nem tartalmazott a Közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény.

 
2299/1999. (XI. 19.) Kormány határozat
a költségvetési szféra társadalmi párbeszéd rendszeréről

A Kormány megtárgyalta a „Javaslatok a társadalmi párbeszéd (a munkaügyi kapcsolatok) új rendszerére a költségvetési szférában” című előterjesztést, és a következő határozatot hozta:

1. A Kormány a költségvetési szférában a társadalmi párbeszéd rendszerét az ágazatok-alágazatok szintjén kívánja a jövőben működtetni.

2. A központi közigazgatási szervek (minisztériumok, országos hatáskörű szervek) a felügyeletük-irányításuk alá tartozó tevékenységi ágazatokban-alágazatokban, illetve a költségvetési fejezetükbe tartozó intézmények körében (az általuk felügyelt-irányított ágazatok-alágazatok, területek sajátosságainak megfelelően) tegyék lehetővé a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben (a továbbiakban: Kjt.) és a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben (a továbbiakban: Ktv.), valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvényben (a továbbiakban: Hszt.) az érdekképviseletek számára biztosított véleményezési, javaslattételei jogosultságok érvényesítését, ágazati-alágazati egyeztető fórumok működését.
Felelős: miniszterek, országos hatáskörű szervek vezetői
Határidő: folyamatos

3. A központi közigazgatási szervek (minisztériumok, országos hatáskörű szervek)

  • továbbra is működtethetik (az esetleg szükséges korrekciók, módosítások végrehajtásával) az eddigi ágazati-alágazati fórumaikat,
  • létrehozhatnak új ágazati-alágazati vagy összevont tárcaszintű fórumokat,
  • a nem kielégítően működő fórumokat megszüntethetik vagy megfelelő módon átalakíthatják azokat, és
  • választhatják a tárcaszintű társadalmi párbeszéd olyan kevésbé kötött módját is, amikor nem hoznak létre részletes alapszabály szerint működő fórumot.

Felelős: miniszterek, országos hatáskörű szervek vezetői
Határidő: folyamatos

4. Meg kell vizsgálni a költségvetési szféra ágazati-alágazati társadalmi párbeszéd rendszerének a kiépítése kapcsán a Kjt.-nek, a Ktv.-nek és a Hszt.-nek az érdekegyeztetésre, az egyeztető fórumokra vonatkozó jelenlegi szabályait, és javaslatokat kell tenni a szükséges módosításokra.

Felelős:

  • szociális és családügyi miniszter (a Kjt. tekintetében)
  • belügyminiszter (a Ktv. tekintetében)
  • honvédelmi miniszter (a Hszt. tekintetében)
  • az illetékes miniszterek bevonásával

Határidő: azonnal

 
2. A Költségvetési Intézmények Érdekegyeztető Tanács Alapszabálya

A Költségvetési Intézmények Érdekegyeztető Tanács Alapszabálya
 
3. Eseménynaptár

Eseménynaptár a költségvetési szféra makroszintű érdekegyeztetéséről 1988-2001 (KIMÉT-KIÉB-KIÉT)
 
4. Emlékeztetők a KIÉT üléseiről

Emlékeztető a KIÉT 1992. július 15-i üléséről
Emlékeztető a KIÉT 1992. július 28-i üléséről
Emlékeztető a KIÉT 1992. szeptember 24-i üléséről
Emlékeztető a KIÉT 1992. október 5-i üléséről
Emlékeztető a KIÉT 1992. október 21-i üléséről
Emlékeztető a KIÉT 1992. november 16-i üléséről
Emlékeztető a KIÉT 1992. november 27-i üléséről
Emlékeztető a KIÉT 1993. február 3-i üléséről
Emlékeztető a KIÉT 1993. április 15-i üléséről
Emlékeztető a KIÉT 1993. április 22-i üléséről
Emlékeztető a KIÉT 1993. május 4-i üléséről
Emlékeztető a KIÉT 1993. május 11-i üléséről
Emlékeztető a KIÉT 1993. május 25-i üléséről
Emlékeztető a KIÉT 1993. június 2-i üléséről
Emlékeztető a KIÉT 1993. június 23-i üléséről
Emlékeztető a KIÉT 1993. augusztus 31-i üléséről
Emlékeztető a KIÉT 1993. október 21-i üléséről
Emlékeztető a KIÉT 1993. november 3-i üléséről
Emlékeztető a KIÉT 1993. november 9-i üléséről
Emlékeztető a KIÉT 1993. november 11-i üléséről
Emlékeztető a KIÉT 1993. november 29-i üléséről
Emlékeztető a KIÉT 1993. december 9-i üléséről
Emlékeztető a KIÉT 1994. augusztus 31-i üléséről
Emlékeztető a KIÉT 1994. szeptember 5-i üléséről
Emlékeztető a KIÉT 1995. április 4-i üléséről
Emlékeztető a KIÉT 1995. május 2-i üléséről
Emlékeztető a KIÉT 1995. május 10-i üléséről
Emlékeztető a KIÉT 1995. július 18-i üléséről
Emlékeztető a KIÉT 1995. szeptember 25-i üléséről
Emlékeztető a KIÉT 1995. október 24-i üléséről
Emlékeztető a KIÉT 1995. november 14-i üléséről
Emlékeztető a KIÉT 1995. november 23-i üléséről
Emlékeztető a KIÉT 1995. december 8-i üléséről
Emlékeztető a KIÉT 1996. január 24-i üléséről
Emlékeztető a KIÉT 1996. február 7-i üléséről
Emlékeztető a KIÉT 1996. június 11-i üléséről
Emlékeztető a KIÉT 1996. szeptember 5-i üléséről
Emlékeztető a KIÉT 1996. szeptember 25-i üléséről
Emlékeztető a KIÉT 1996. október 9-i üléséről
Emlékeztető a KIÉT 1996. november 4-i üléséről
Emlékeztető a KIÉT 1996. november 14-i üléséről
Emlékeztető a KIÉT 1996. december 18-i üléséről
Emlékeztető a KIÉT 1997. május 8-i üléséről
Emlékeztető a KIÉT 1997. június 13-i üléséről
Emlékeztető a KIÉT 1997. július 15-i üléséről
Emlékeztető a KIÉT 1997. augusztus 29-i üléséről
Emlékeztető a KIÉT 1997. szeptember 10-i üléséről
Emlékeztető a KIÉT 1997. szeptember 30-i üléséről
Emlékeztető a KIÉT 1997. október 13-i üléséről
Emlékeztető a KIÉT 1997. november 12-i üléséről
Emlékeztető a KIÉT 1998. október 6-i üléséről
Emlékeztető a KIÉT 1998. november 6-i üléséről
Emlékeztető a KIÉT 1998. november 18-i üléséről
Emlékeztető a KIÉT 1999. február 10-i üléséről