Országos Érdekegyeztető Tanács 1988–1990

 
1. Jogszabályi háttér

1081/1988. (X. 1.) MT határozat
Országos Érdekegyeztető Tanács létrehozásának kezdeményezéséről

(1) A gazdasági érdekegyeztetés intézményes rendszerének kialakítása érdekében a Minisztertanács Országos Érdekegyeztető Tanács létrehozását tartja szükségesnek. Felkéri a Szakszervezetek Országos Tanácsát, a Magyar Gazdasági Kamarát, az Ipari Szövetkezetek Országos Tanácsát, a Termelőszövetkezetek Országos Tanácsát, valamint a Fogyasztási Szövetkezetek Országos Tanácsát, hogy képviselőjük útján a Tanács tagjaként annak munkájában vegyenek részt.

(2) A Minisztertanács megbízza dr. Medgyessy Pétert, a Minisztertanács elnökhelyettesét, hogy a Tanács munkájában a Kormány képviselőjeként vegyen részt.

(3) A Minisztertanács kezdeményezi, hogy a Tanács feladatkörét is meghatározó ügyrend tervezetét az (1) pontban felkért érdek-képviseleti szervek vitassák meg.
Az érdekeltek egyetértésével véglegesített tervezetet tudomásul vételre a Minisztertanács elé kell terjeszteni.
Felelős: Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal elnöke
Határidő: a tervezet elkészítésére: 1988. október 15.
a Minisztertanácshoz való előterjesztésre: 1988. december 31.

(4) A Tanács működésének tapasztalatait a Minisztertanács 1990. első félévében tekintse át.

Forrás: CompLex Jogtár

 
2. Az Országos Érdekegyeztető Tanács (1988–1990) hivatalos tájékoztatói