Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

A hátország Budapestje – kiírás

2011. október 10. 08:00

Esemény kategória:
Kategória:


VERSENYKIÍRÁS

„A HÁTORSZÁG BUDAPESTJE – AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ SZÍNE ÉS FONÁKJA”

Komplex középiskolai történelemverseny a Múltunk Alapítvány és a Politikatörténeti Intézet szervezésében

 

A Múltunk Alapítvány és a Politikatörténeti Intézet – a történettudomány követelményeinek eleget téve – igyekszik árnyaltan, ellentmondásaival együtt bemutatni a magyar történelmet, minél alaposabban feltárva a nemzeti hagyományokat, értékeket.
Tudományos funkcióin túl lényeges közművelődési feladatuknak tekintik, hogy segítsék a történelem oktatását a középiskolákban és az egyetemek, főiskolák történelem szakos képzésében, továbbá hogy a történelem iránt érdeklődő szélesebb olvasóközönséghez közvetítsék a történetírás legújabb eredményeit.

A fenti feladatok közül 2011-ben a középiskolás korosztály történelmi ismereteinek elmélyítése, a múlt örökségének élőbbé tétele kap kiemelt szerepet azáltal, hogy 2011 őszén meghirdetik „A hátország Budapestje – Az első világháború színe és fonákja” című komplex középiskolai történelemversenyt.

A VETÉLKEDŐ KONCEPCIÓJA:

A kortársak a nagy háborúnak hívták, ma az első világháború névvel illetjük. A „tömegek háborújának” a katonák mellett a hátország is aktív részese volt, így ez a verseny – más, ezzel a korszakkal foglalkozó versenyekkel ellentétben – nem az eseménytörténetre, hadtörténetre helyezi a hangsúlyt, hanem arra, hogy a háború milyen hatással volt az otthon maradottak életére, valamint, hogy mennyire tudtak a katonák a fronton is emberek maradni.
A Hinterland – ahogy a kortársak nevezték a nem harcoló területeket – élete van ugyanolyan érdekes, mint a harctér, sőt néha érdekesebb és fontosabb is. A távoli fonton harcoló katona élelmét a hátország termelte, fegyverét a hátország gyártotta, töltényeit a hátország lőszergyáraiban állították elő. A vizsgálódás területe a Trianon előtti Magyarország, amin belül fokozott hangsúlyt kap a főváros helyzete.

 

A VERSENY LEBONYOLÍTÁSA:

A vetélkedő – a korábbi évekhez hasonlóan – 4 fős csapatverseny, amelyen egy iskola több csapatot is indíthat. Jelentkezési határidő: 2011. november 2.

A nevezési díj (3900.- Ft) fejében a csapatok megkapják az alábbi (fekete-fehér képekkel illusztrált) tanulmánykötetet, amelyből a feladatok egy része készül, és amely feltárja a résztvevők számára: mit értünk hátország alatt, az élet mily sok területére gyakorolt hatást a háború:

Burgdorff, Stephan – Wiegrefe, Klaus (szerk.): Az I. világháború – a XX. század őskatasztrófája (Napvilág Kiadó, Budapest, 2010)

 

Fordulók:

Az első három forduló levelező rendszerű: a csapatok háromszor 33 feladatot kapnak, amit folyamatosan kell megoldaniuk. A feladatmegoldáshoz segítséget nyújtó javasolt irodalomjegyzéket és az első sorozat kérdéseit a nevezés visszaigazolásakor küldjük el. Amint megkaptuk az első sorozat megoldását, elküldjük a következőt, a második kérdéssor beérkezését követően pedig a harmadikat.
Az utolsó sorozat beérkezési határideje 2012. február. 20.

 

 

Döntő:


A döntőre a legtöbb pontot elért 12 csapatot hívjuk meg.
Az esemény időpontja 2012. április 20. (péntek), helyszíne a Politikatörténeti Intézet I. emeleti konferenciaterme (1054 Budapest, Alkotmány utca 2.). Az utazási és a szállásköltséget az iskolák, az egyéb költségeket a verseny rendezősége fedezi.

Nyeremény:


A döntő résztvevői könyvjutalmat kapnak, a kiesett csapatoknak pedig vigaszdíjként budapesti tematikájú, valamint a középiskolai könyvtárakban jól használható történelmi, társadalomtörténeti könyveket biztosítunk. Az Alapítvány további támogatásaként minden csapat részesül a Múltunk folyóirat korábbi számainak válogatott példányaiból.

 

A FELADATOK AZ ALÁBBI TÉMAKÖRÖKET ÖLELIK FEL:

• budapesti első világháborús emlékművek felkutatása
• a háborús Budapest (a Kávéházi Konrádnak nevezett kocsmahadvezérektől a hadiszállítókig)
• korabeli sajtó (a vizsgált időszak erősen Budapest központú sajtójával, komoly irodalmával is foglalkozó feladat során a versenyzők az akkori újságírók stílusában írnak a hátország életéről)
• híres csaták – az egyszerű katona (=ember) szemével
• társadalmi következmények – hadirokkantak, nyomorékok
• a női szerepek változása és a „félig sikerült” emancipáció (az asszonyok, akik a munka terén tömegesen léptek a férfiak helyére)
• áttérés a hadigazdaságra (Tisza István személye és tevékenysége, Weiss Manfréd és a csepeli fegyvergyár háborús erőfeszítései, a hadiüzemek dolgozói, stb.)
• haditechnika, a kiképzés mindennapjai (Szurmay altábornagytól a budapesti helyőrségig)
• korabeli dalok, filmfelvételek, fényképek felismerése, azonosítása
• az utókor ítélete (a világháborúról szóló filmek tanulmányozása)
• korabeli vicclapok (pl. a Borsszem Jankó, Buzinkay Géza munkái, amelyek tükrében megismerhetjük az események fonák oldalát is)
• egyenruhák; a divat átalakulása

 

A VETÉLKEDŐN VALÓ RÉSZVÉTEL POZITÍV HOZADÉKA:

A versenyen való részvétel kiváló lehetőség a fővárosi iskolásoknak, hogy jobban megismerjék környezetüket, a körülöttük élő történelmet. Az I. világháborúról szóló tanulmánykötetből és a feladatmegoldások során áttanulmányozott forrásokból olyan információkhoz jutnak, amelyek átadására az iskolai oktatásban sokszor nincs elég idő.
A helytörténetre kiemelt figyelmet fordító, Budapest tudományos életének színvonalát emelni kívánó vetélkedőben részt vevő diákok így remélhetőleg olyan fővárosi felnőttekké válnak, akik az átlagosnál nagyobb figyelmet fordítanak környezetükre, történelmi, épített örökségük megóvására. A verseny gyakorlati feladatai során a város olyan kerületeibe, emlékműveihez, gyűjteményeihez is eljutnak, amelyekkel e nélkül nem kerülnének kapcsolatba.

 

JELENTKEZÉS:

Jelentkezési határidő: 2011. november 2.
Kérjük, jelentkezésüket e-mailen juttassák el hozzánk az címre. A 3900.- Ft-os nevezési díjat kérjük, a Politikatörténeti Alapítvány alábbi számlaszámára utalják át a jelentkezési határidőig: 11100104-90004948-10000001

Amennyiben bővebb információra van szükségük, kérjük, keressék Prosinger Líviát az címen vagy a 06-1-301-4926-os intézeti számon, valamint Ősz Gábort a címen vagy a 06-1-339-0747-es lakástelefonon.

 

Szeretettel várjuk jelentkezésüket!

Budapest, 2011. október 10.

 

 

Földes György                   Ősz Gábor                Sipos Levente
   a Politikatörténeti Intézet        versenyszervező         a Múltunk Alapítvány
főigazgatója                                                 kuratóriumának elnöke

Részletek

Dátum:
2011. október 10.
Időpont:
08:00
Esemény kategória: