Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

Kritikus szembenézés: A kelet-közép-európai rendszerváltások

2019. július 8. 09:30 - 2019. július 9. 15:00

Esemény kategória:
Kategória:

Politikatörténeti Intézet Társadalomelméleti Műhely

Nyári egyeTEM

Helyszín: Politikatörténeti Intézet, 1054 Budapest, Alkotmány u. 2.

 

Facebook-esemény

 

 

Koncepció

 

30 éves távlatból visszatekintve a magyar és a közép-kelet-európai rendszerváltásokra megállapíthatjuk, hogy a liberális demokrácia és a kapitalista világgazdaságba való integrálódás ígérete jelentősen megterhelte a rendszerváltó társadalmakat. Amennyire magától értetődőnek és megkérdőjelezhetetlennek tűnt a 80-as évek második felétől kezdve a hegemón liberális hegemónia, annyira erős és mindent elsöprő volt a rendszerváltás eszményeiből való kiábrándulás. A 2000-es évektől kezdve a populista jobboldal egyre erőteljesebben használta ki és fel ezt az ellentmondás saját politikai narratívája felépítéséhez és 2010 után létrehozott egy olyan politikai rendszert, amely szinte minden ponton szemben áll 1989-cel. A politikai baloldal azonban nem térhet vissza kritikátlanul a rendszerváltó paradigmához: az Orbán-rendszer ellenszere nem 1989 dogmatikus végrehajtása. Éppen ezért végre szembe kell néznünk a rendszerváltás rendszerének kudarcával; azokkal a téves feltételezésekkel, amelyek átoksúlyként nehezedtek a magyar társadalomra és elhitették vele, hogy az útfüggőségi kényszerek miatt csakis a globális kapitalizmusba való kritikátlan integráció az egyetlen út, amely előttünk állhat.

Ezek miatt a Politikatörténeti Intézet Társadalomelméleti Műhelye (TEM) célul tűzte ki, hogy a soron következő, 2019-es nyári egyetemét – amely illeszkedik az Intézet által szervezett, rendszerváltással foglalkozó évadba – a közép-kelet-európai rendszerváltások kritikai értékelésének szenteli, méghozzá négy súlyponti téma mentén: a keleti blokk összeomlásával keletkező rendszerek és rendszerváltások politikai gazdaságtani elemzése; (anti)demokratizálódás és autokrácia; a velünk élő kádárizmus; baloldali alternatívák a rendszerváltáskor.

Reméljük, hogy a nyári egyetem egy közös párbeszéd kezdete lesz és hozzájárul a rendszerváltás közéleti, kritikai újragondolásához.

 

 

II. PANELEK ÉS KÖZÉLETI BESZÉLGETÉS

 

(1) Demokratizálódás és autoriter fordulat
A blokk a rendszerváláskori demokratizációs paradigmák kritikai elemzésével foglalkozna, s azt vizsgálná, hogy a liberális demokrácia intézményesítése és társadalmasítása hogyan siklott félre a rendszerváltások után. Fontos vizsgálati szempont továbbá az anti-demokratizációs hullám, a populista és autoriter rezsimek kibontakozásának vizsgálata.

 

(2) A közép-kelet-európai rendszerváltások politikai gazdaságtani elemzése
Ez a blokk egy komplex politikai gazdaságtani keretrendszerben vizsgálná a régiós rendszerváltásokat. A fő kérdés az, hogy a centrum-periféria viszonyrendszerben milyen lehetőségek és kényszerek álltak a rendszerváltó országok előtt.

 

(3) Baloldali alternatívák a rendszerváláskor
A blokk azt járná körül, hogy a rendszerváltás meghatározó liberális paradigmájához képest milyen alternatív, baloldali programok bontakoztak ki a 80-as évek második felében, 1990-es években.

 

(4) „A velünk élő kádárizmus”
A blokkban szociológiai szempontból járjuk körbe azt, hogy milyen politikai kulturális lenyomatot hagyott a magyar táradalomon a több mint harminc év kádárizmus és az hogyan illeszkedik a magyar történelem évszázados szociológiai tendenciáiba. Kitérünk arra, hogy mindez hogyan határozta meg a rendszerváltás után a politikai, társadalmi mintázatokat. Milyen nyomokat hagyott a magyar társadalomban a több mint harminc év „kádárizmus” és ez milyen hosszútávú a magyar társadalmi mintákba, mentalitásokba illeszkedik.

 

Közéleti beszélgetés: Rendszerváltások a kultúrában
A beszélgetés célja, hogy együtt kezelje a kulturális mező három nagy, sokszor különválasztott témáját: a kulturális intézményeket, az azokban dolgozókat és a létrejövő kulturális tartalmakat. A beszélgetés során azt szeretnénk megvizsgálni néhány példán keresztül, hogy a gazdasági és a politikai változások kontextusában a kulturális intézmények milyen pályákat írtak le az elmúlt 30 évben, mit jelent(ett) a kultúra területén a rendszerváltás. Tehát hogy milyen strukturális bizonytalanságok és irányvonalak alakultak ki az elmúlt 30 éveben, a kulturális intézmények hogyan próbálták újradefiniálni szerepüket, társadalmi funkciójukat, hogyan küzdenek saját közönségük kialakításáért, megtartásáért, illetve hogy a változó strukturális feltételek közepette hogyan próbálnak kialkudni maguknak valamilyen stabilitást. Az intézményi lehetőségek bemutatásával ugyanakkor nemcsak a folytonosságokat és a változást elemezhetjük, hanem az egyéni életutak és a létrejövő kulturális alkotások területét is megpróbáljuk feltérképezni.

 

 

Program

 

2019. július 8.

9.30-10.00 Regisztráció
10.00-10.15 Megnyitó (Egry Gábor, Antal Attila)
10.15-12.15 Panel 1. Demokratizálódás és autoriter fordulat

Moderátor: Antal Attila

10.15-10.35 Unger Anna: Kirakatdemokrácia vagy választási autokrácia?
10.35-10.55 Szűcs Zoltán Gábor: Politikai szenvedélyek: hol vannak, amikor szükség van rájuk?
10.55-11.15 Kiss Viktor: Demokrácia, populizmus, hegemónia
11.15-12.15 Vita
12.15-13.15 Szendvicsebéd
13.15-15.30 Panel 2. A közép-kelet-európai rendszerváltások politikai gazdaságtani elemzése
Workshop 1.: A magyar rendszerváltás a globális nyugat, kelet és dél történelmi viszonyában Workshop 2.: The Political Economy of Post-Communist Transition: From East/West Crises to the “End of History”, and Back Again

(English panel)

Helyzet Műhely:

Gerőcs Tamás, Pinkasz András, Ginelli Zoltán

Polányi Központ (Polányi Center):

Kyle Shybunko

19.00-20.30 Közéleti kerekasztal: Rendszerváltások a kultúrában

Helyszín: Gólya Presszó

Budapest, Bókay János u. 34., 1083

Facebook-esemény

Moderátor: Patakfalvi Ágnes

Beszélgetőpartnerek:

Szemere Anna, Huth Júliusz, Frazon Zsófia

 

2019. július 9.

9.30-10.00 Regisztráció
10.00-12.00 Panel 3.: Baloldali alternatívák a rendszerváláskor

Moderátor: Antal Attila

Beszélgetőpartnerek: Földes György és Krausz Tamás
12.00-13.00 Szendvicsebéd
13.00-15.00 Panel 4.: „A velünk élő kádárizmus”
Workshop 1.: A kádári kisember mítosza? Veszteségek és nyereségek a rendszerváltás folyamatában. Workshop 2.: “Ne szólj szám, nem fáj fejem…” A politikai részvétel és a társadalmi magatartás 1989 előtt és után
Gerő Márton Valuch Tibor

 

Részletek

Kezdés:
2019. július 8. 09:30
Vége:
2019. július 9. 15:00
Esemény kategória: