Események betöltése

« Összes Események

Kritikus szembenézés: A kelet-közép-európai rendszerváltások

2019. július 8. - 2019. július 9.

Esemény kategóriák:
Kategória:

 

FELHÍVÁS

Politikatörténeti Intézet Társadalomelméleti Műhely

Nyári egyeTEM

 

2019. július 8-9.

 

Helyszín: Politikatörténeti Intézet, 1054 Budapest, Alkotmány u. 2.

 

Jelentkezési határidő: 2019. május 31.

 

Facebook-esemény:

https://www.facebook.com/events/379780459282940/

 

 

Koncepció

 

30 éves távlatból visszatekintve a magyar és a kelet-közép-európai rendszerváltásokra megállapíthatjuk, hogy a liberális demokrácia és a kapitalista világgazdaságba való integrálódás jelentősen megterhelte a rendszerváltó társadalmakat. Amennyire magától értetődőnek és megkérdőjelezhetetlennek tűnt az 1980-as évek második felétől kezdve a liberális hegemónia, annyira erős és mindent elsöprő volt a rendszerváltás eszményeiből való kiábrándulás. A 2000-es évektől kezdve a populista jobboldal egyre erőteljesebben használta ki és fel ezt az ellentmondást saját politikai narratívája felépítéséhez és 2010 után létrehozott egy olyan politikai rendszert, amely szinte minden ponton szemben áll 1989-cel. A politikai baloldalnak is számot kell vetnie a rendszerváltás kudarcaival, az ezek nyomán kifejezésre jutott társadalmi igényekkel, és azzal hogy az 1989-ban még meghaladhatatlannak hitt útfüggőségi kényszerek és a rájuk épülő politika, a globális kapitalizmus érdemi kritikája nélküli integráció maga is hozzájárult a liberális demokrácia rendszerváltó programjának kudarcához.

A Politikatörténeti Intézet Társadalomelméleti Műhelye (TEM) ezért célul tűzte ki, hogy a soron következő, 2019-es nyári egyetemét – amely illeszkedik az Intézet által szervezett, rendszerváltással foglalkozó évadba – a kelet-közép-európai rendszerváltások kritikai értékelésének szenteli, méghozzá négy súlyponti téma mentén: demokratizálódás és autoriter fordulat; a rendszerváltások és a kialakult új rendszerek politikai gazdaságtani elemzése; baloldali alternatívák a rendszerváltáskor; „a velünk élő kádárizmus”.

 

 

Tervezett szekciók

 

(1) Demokratizálódás és autoriter fordulat
A blokk a rendszerváltáskori demokratizációs paradigmák kritikai elemzésével foglalkozna, s azt vizsgálná, hogy a liberális demokrácia társadalmasítása hogyan siklott félre a rendszerváltások után. Fontos vizsgálati szempont továbbá a nemzetközi antidemokratikus hullám, a populista és autoriter rezsimek kibontakozásának vizsgálata.

 

(2) A kelet-közép-európai rendszerváltások politikai gazdaságtani elemzése
Ez a blokk egy komplex politikai gazdaságtani keretrendszerben vizsgálná a régiós rendszerváltásokat. A fő kérdés az, hogy a centrum-periféria viszonyrendszerben a rendszerváltó országok milyen lehetőségek és kényszerek előtt álltak.

 

(3) Baloldali alternatívák a rendszerváláskor
A blokk azt járná körül, hogy a rendszerváltás meghatározó liberális paradigmájához képest milyen alternatív, baloldali programok bontakoztak ki a 1980-as évek második felében és az 1990-es években.

 

(4) „A velünk élő kádárizmus”
A blokkban szociológiai szempontból járjuk körbe azt, hogy milyen politikai, kulturális lenyomatot hagyott a magyar társadalmon a több mint harminc év „kádárizmus” és az hogyan illeszkedik a magyar történelem évszázados társadalmi folyamataiba, hosszabb távon érvényesülő mintákba és mentalitásokba. Kitérünk arra, hogy mindez hogyan határozta meg a rendszerváltás után a politikai, társadalmi mintázatokat.

 

A tervezett előadók és meghívottak névsora később kerül meghirdetésre.

 

 

Határidők

 

2019. május 31. – A jelentkezési határidő lejárata.
2019. június 7. – A résztvevők értesítése.
2019. június 18. – A részvételi díj befizetésének határideje.
2019. június 25. – A részletes program, háttéranyagok, olvasnivaló megküldése.

 

 

Jelentkezés

 

A nyári egyetemre elsősorban társadalomelméleti, -kritikai érdeklődésű egyetemi hallgatókat, fiatal szakembereket várunk, akiknek pályája, kutatása szempontjából fontos lehet a rendszerváltás kritikai vizsgálata és vállalják az aktív részvételt. A jelentkezés azonban nyitott mindenki számára. A rendezvényre kb. 30 résztvevő jelentkezését tudjuk elfogadni, akiket a szervezők választanak ki a jelentkezők közül.

 

A jelentkezés módja: kérjük, töltse le az alábbi jelentkezési lapot, majd a megfelelő adatokkal kitöltve küldje el 2019. május 31-ig az címre:

PTI TEM Nyári Egyetem jelentkezési lap – 2019

Kérjük, az elektronikus levélben a következőt jelölje meg tárgyként: Nyári Egyetem + a résztvevő neve

 

A részvétel feltétele az, hogy a szervezők elfogadják a jelentkezést (erről 2019. június 7-ig értesítést küldünk), és a jelentkező előzetesen befizesse a részvételi díjat (2019. június 18-ig).

 

 

Részvételi díj

 

A nyári egyetem részvételi díja 4000 forint, amelynek befizetéséről a fenti jelentkezési lapon talál bővebb felvilágosítást. Ennek fejében a résztvevők számára biztosítjuk két napra az ebédet és napközbeni frissítőket, a szakmai programot és a háttéranyagokat, valamint a tervezett közösségi programot.

A részvételi díj befizetése nélkül nem áll módunkban véglegesíteni a jelentkezést.

 

Az Intézet elkötelezett a társadalmi és nemi esélyegyenlőség mellett, és mindenkit bátorít a jelentkezésre, abban az esetben is, ha valaki úgy érzi, hogy nem mindenben felel meg a fenti feltételeknek.

 

 

Részletek

Kezdés:
2019. július 8.
Vége:
2019. július 9.
Esemény kategóriák:
,