Szabó Ágnes (1922–2001)

(Budapest, 1922. augusztus 27. – Budapest, 2001. október 1.)

Tudományos fokozat: a történettudományok kandidátusa

Iskoláit Budapesten végezte, 1940-ben érettségizett. 1945 és 1948 között tisztviselőként dolgozott, majd 1949.februárjától haláláig a Munkásmozgalmi Intézet, illetve annak 1957-es utódintézményében a Párttörténeti Intézet munkatársa. 1989 után nyugdíjasként a Politikatörténeti Intézethez kötődött.

Az Intézet tudományos osztálya munkatársaként először a kronológiai részlegen dolgozott, majd részt vett forráskiadványok összeállításában is (pl. Lenin Magyarországról I. kiadás). Közreműködött az Intézet által rendezett kiállítások, múzeumok munkálataiban, mint a Párizsi Kommün, a KMP sajtótörténete, Marx és Engels élete, stb. Önálló tudományos munkát az ötvenes évek elejétől folytatott. Egyetemi tanulmányait 1950 és 1954 között az Eötvös Lorand Tudományegyetem Történettudományi Karán történelem szakon, esti tagozaton végezte. 1954-ben középiskolai tanári oklevelet szerzett.

Intézeti munkája során foglalkozott 1918-1919 történetével, majd a Horhty-korszak munkásmozgalmával. 1960-tól a tudományos osztály II. szekciójának vezetője, tudományos főmunkatárs. 1955-től folyamatosan tanított a Budapesti Pártbizottság Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetemén magyar és nemzetközi munkásmozgalmat. A magyar munkásmozgalom történetét tárgyaló kétéves szakosító tanfolyam tanára.

 
Szabó Ágnes műveinek bibliográfiája
 

Olvasható, letölthető tanulmányok

 
Mónus Illés (1888–1944)

In: Pártélet, 1988/3. 92–94.

A Magyar Kommunista Párt az illegalitás szorításában
In: Társadalmi Szemle, 1986/6. 42–52.

Levélváltás Thomas Mann és Lukács György között
In: Kritika, 1986/1. 9.

Szántó Zoltán (1893–1977)
In: Pártélet, 1983/12. 86–88.

Landler Jenő, az „Öreg”
In: Kritika, 1977/11. 10–11.