A Tudományos Osztály tagja: Ignácz Károly

 
Ignácz Károly (1976)

PhD, tudományos munkatárs, a Tudományos Osztály koordinátora


 
Történész, választáskutató. Az ELTE BTK történelem (2001) és politikaelmélet (2002) szakán végzett. 2012-ben az ELTE BTK Új- és jelenkori magyar történelem Doktori Programon szerzett doktori (PhD) fokozatot, disszertációjának átdolgozott változata Budapest választ címmel jelent meg 2013-ban. 2003-tól a Politikatörténeti Intézet intézeti titkára és Tudományos Osztályának tagja, 2013-tól tudományos munkatársa, 2017-től egyben a Tudományos Osztály koordinátora. Fő kutatási területe Magyarország választástörténete 1920-tól napjainkig.

2002 és 2016 között a Zsigmond Király Főiskolán tanított történeti és politológiai tárgyakat, itt 2013-ban címzetes főiskolai docens címet kapott. 2016-ban az ELTE BTK-n tartott történeti szemináriumokat. 2015-től a Múltunk politikatörténeti folyóirat szerkesztőbizottságának tagja.

2018 óta a NEPOSTRANS ERC CoG Projekt kutatója.
 

Saját oldal az academia.edu kutatói portálon
 

Közleményjegyzék

 
Lásd: Magyar Tudományos Művek Tára
 

Önálló kötet

 
Budapest választ. Parlamenti és törvényhatósági választások a fővárosban, 1920–1945. Napvilág Kiadó, Budapest, 2013. 200 p.

Budapest választás honlap
 

In English