A Tudományos Osztály tagja: Takács Róbert

 
Takács Róbert (1978)

PhD, tudományos munkatárs, a Múltunk felelős szerkesztője

 
Történész, a Múltunk politikatörténeti folyóirat felelős szerkesztője. Az ELTE BTK történelem (2002) és politikaelmélet (2003) szakán végzett. 2011-ben az ELTE BTK Új- és jelenkori magyar történelem Doktori Programon szerzett doktori (PhD) fokozatot. 2003-tól dolgozik a Politikatörténeti Intézetben, 2012-től politikai munkatársként. 2012-ben négy hónapig a jénai Friedrich Schiller Egyetem mellett működő Imre Kertesz Kolleg ösztöndíjasa volt. 2013 őszétől az OTKA által támogatott A megnyíló ország: kulturális transzferek és Kelet-Nyugat kulturális csere és Magyarország a hidegháborúban (1953–1975) című projekten dolgozott. 2014 és 2017 között elnyerte az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíját. 2017 novemberétől a Nyugati hatások és transzferek a magyar kultúrában és társadalomtudományokban az 1970-es és 1980-as években című OTKA FK, fiatal kutató által kezdeményezett témapályázatának kutatócsoportját vezeti.

Fő kutatási területei: 1945 utáni magyar történelem, média és sajtótörténet, kulturális transzferek és kulturális kapcsolatok, politikai humor. Eddig megjelent monográfiái: Politikai újságírás a Kádár-korban (2012); A származási megkülönböztetés megszüntetése 1962–1963 (2008).

 
Saját oldal az academia.edu kutatói portálon
 

Közleményjegyzék

 
Lásd: Magyar Tudományos Művek Tára
 

Önálló kötetek

 
A származási megkülönböztetés megszüntetése, 1962–1963
. Napvilág Kiadó, Budapest, 2008.

Politikai újságírás a Kádár-korban. Hatalom és újságírás viszonya, 1956–1988. Napvilág Kiadó, Budapest, 2012.
 

Olvasható, letölthető tanulmányok

 
Lásd: academia.edu
 

In English