Érdekegyeztetés 1900–1945

 
Ebben a korszakban csak erős keretek között beszélhetünk érdekegyeztetésről. Az Egresi Katalin által összeállított anyag egyik része a könyvtári források jegyzékét tartalmazza:

Irodalmi tájékoztató 1900-1945

A második együttes levéltári forrásokat közöl a korszakból:

Levéltári források 1925-1926

A levéltári együttes tartalma:

„A BÁNYATÖRVÉNY ALÁ ESŐ ÜZEMEKBEN ÉS AZ EZZEL KAPCSOLATOS IPARI ÜZEMEKBEN DOLGOZÓ MUNKÁSOK ÉS ALTISZTEK, VALAMINT CSALÁDTAGJAIK NYUGBÉRBIZTOSÍTÁSA” TÁRGYÁBAN KELETKEZETT IRATOK
1925. XXXVI. TC. TÁRGYALÁSA

A Keresztényszocialista Bánya- és Kohómunkások Országos Szövetségének határozatai (I–II–III) a nyugbérbiztosítási törvényjavaslatról (1925. november 26.)

  • Határozat I. A bányatársládák reformjának ügyében
  • Határozat II. A bányatársládák reformjának ügyében
  • Határozat III. A bányatársládák reformja ügyében

A Keresztényszocialista Bánya- és Kohómunkások Országos Szövetségének levele Vass József népjóléti és munkaügyi miniszterhez (1925)
A Keresztényszocialista Bánya- és Kohómunkások Országos Szövetségének levele Vass József népjóléti és munkaügyi miniszterhez (1925)

A Népjóléti Minisztériumban 1926. október 7-én tartott miniszteri ankét jegyzőkönyve a bányamunkások nyugbérbiztosítása tárgyában

A Magyar Bánya- és Kohóvállalatok Egyesületének álláspontja a népjóléti és munkaügyi miniszternek az 1925. évi törvénytervezetről
A Magyar Bánya- és Kohóvállalatok Egyesületének álláspontja a 4.400/1926. NMM rendelet tárgyában
A Magyar Bánya- és Kohóvállalatok Egyesületének álláspontja a bányanyugbérbiztosítási eljárásról

A Keresztényszocialista Bánya- és Kohómunkások Országos Szövetségének 1927. november 20-i országos közgyűlésének határozata a 4.400/1926. N.M.M. rendelet tárgyában

 
A MUNKANÉLKÜLISÉG ESETÉRE SZÓLÓ BIZTOSÍTÁS TÖRVÉNYJAVASLATÁNAK LEVÉLTÁRI ANYAGA

A Szakszervezeti Tanács javaslata a munkanélküliség elleni biztosítás tárgyában

Keresztényszocialista Magántisztviselők Országos Szövetségének álláspontja a munkanélküliség elleni biztosítás törvényjavaslatáról

A Népjóléti Minisztériumban tartott ankétok jegyzőkönyve 1926. május 10. (+ jelenléti ív)
A Népjóléti Minisztériumban tartott ankétok jegyzőkönyve 1926. május 14.
A Népjóléti Minisztériumban tartott ankétok jegyzőkönyve 1926. május 17.
A Népjóléti Minisztériumban tartott ankétok jegyzőkönyve 1926. május 21. (+ jelenléti ív)