Nyugati hatások és transzferek…

 
Nyugati hatások és transzferek a magyar kultúrában és társadalomtudományokban az 1970-es és 1980-as években

 
A fiatal kutatók részére kiírt OTKA/NKFIH pályázaton nyertes négyéves project célja, hogy feltárja a kulturális és társadalomtudományos szférában a hetvenes és nyolcvanas évek folyamatait. A kutatás mindenekelőtt a késő Kádár-kor kulturális érintkezéseire és transzfereire koncentrál. Kiindulópontja, hogy e folyamatok nemzetközi keretben értelmezendők: ugyanakkor a jelenséget nem csupán a hidegháborús keretbe helyezi, hanem egyúttal a modernizációs folyamat, a tudományos és technikai forradalom és a globalizáció keretébe is. A kultúrában és művészetben a magas és tömegkultúra konfliktusa, illetve az európai és amerikai kultúra szembenállása szintén fontos elemzési szempont.

A kutatás ideológiai szempontból érzékeny területeket – (poszt)modern kulturális és művészeti törekvések, szociológia, politikatudomány, történettudomány, közgazdaságtan – vesz górcső alá egy olyan időszakban, amikor a kulturális és tudományos érintkezések, az 1950-es évek közepén kezdődő desztalinizációs folyamat következtében alapjaiban helyreálltak. A projekt az 1970-as évek és a rendszerváltás közötti időszak részletes elemzését vállalja fel egy továbbra is erős ideológiai ellenőrzés alatt tartott területen. E területek elemzése hozzájárulhat ahhoz, hogy jobban megértsük, milyen mélyen befolyásolták a kulturális és tudományos szférák működését az ideológiai korlátok, milyen mértékben határozta meg a politikai és gazdasági alrendszerek működése azokat, illetve vajon a kultúra és a tudomány kivívta-e legalább részleges autonómiáját, sőt képes volt-e visszahatni az ideológiai életre?

Központi kérdése: a tudományos és kulturális transzferek milyen mértékben voltak függvényei a világpolitika, külpolitika és belpolitika alakulásának? Hogyan befolyásolta e függő helyzet a kulturális és tudományos transzfereket, illetve másrészről hogyan hatottak vissza a kulturális és tudományos területek transzferei az ideológiai életre? Összességében a transzferek és tudományos érintkezések a szocialista rendszert gyengítették vagy éppen ellenkezőleg hozzájárultak a reform- és megújulási képességének növeléséhez? Milyen kulturális és tudományos hálózatok jöttek létre, és milyen szerepet töltöttek be a más szocialista országokon keresztül érkező indirekt transzferek?

 
A kutatásban részt vevő kutatók és az általuk vizsgált területek:

Takács Róbert (kutatásvezető) – kulturális és művészeti élet, kultúrpolitika, kulturális transzferek
Antal Attila – a magyarországi politikatudomány kialakulása
Csunderlik Péter – a magyar és a nyugati történetírás kapcsolatai és transzferei
Földes György – ideológia, Kelet és Nyugat ideológiai szembenállása, a reform körüli ideológiai viták
Pinkasz András – közgazdaságtan, nyugati közgazdasági elméletek és módszerek transzferei
Takács Erzsébet – szociológia, szociológiai viták és transzferek

 

ESEMÉNYEK:

 

Openness and Closedness
Culture and Science in Hungary and the Soviet Bloc after Helsinki

International Scientific Conference

Date: 12th June 2019
Venue: Institute of Political History (1054 Budapest, Alkotmány str. 2.)
Language: English

Facebook event