A PTI által használt épületről szóló tárgyalás és jogvita dokumentumai

A dokumentumok kronológiai rendben (2010–2021)

 

 

2010

 

2010. március 25.
A Politikatörténeti Intézet Közhasznú Nonprofit Kft. használati jogának bejegyzése névváltozás miatt

 

2010. december 15.
Az Alkotmány u. 2. szám alatti épület eredeti tulajdoni lapjának másolata

 

 

2012

 

2012. március 1.
A Jó Állam Fejlesztési Koncepció Végrehajtásának Összehangolásáért Felelős kormánybiztos (dr. Gál András Levente) levele a Politikatörténeti Intézet levéltárával és elhelyezésével kapcsolatos kérdésekről

 

2012. március 7.
A Politikatörténeti Intézet főigazgatójának (Földes György) válasza Gál András levelére

 

2012. március 24.
Megkeresés az Alkotmány utcai ingatlan bejárásával kapcsolatban, a Kúria későbbi esetleges elhelyezése érdekében

 

2012. március 28.
Gál András Levente levele, az Intézet elhelyezésével kapcsolatos javaslatok egy esetlegesen elhúzódó pereskedés megelőzése érdekében 

 

2012. április 13.
A Politikatörténeti Intézet főigazgatójának válasza a Gál András Levente ajánlatára

 

2012. április 27.
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének (Handó Tünde) köszönőlevele az ingatlan bejárásának lehetővé tételéért

 

2012. május 24.
Gál András Levente levele, (ajánlat a PTI elhelyezésére, figyelembe véve a levéltár iratmennyiségének várható nagymértékű csökkenését)

 

 

2013

 

2013. március 26.
Együttműködési megállapodás a Néprajzi Múzeum, a PTI, a Kúria, és az Országos Bírósági Hivatal között a Kúria átköltözésének előkészítéséhez szükséges munkák végzésére

 

 

2016

 

2016. február 11.
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. keresete a Fővárosi Törvényszékhez a használati jog törlése kapcsán

 

2016. március 7.
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. keresetlevele a Fővárosi Törvényszékhez (előkészítő irat)

 

2016. április 12.
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. hiánypótlása és előkészítő irata a Fővárosi Törvényszékhez

 

2016. május 11.
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. kereset kiegészítése a Fővárosi Törvényszékhez

 

2016. május 30.
A Fővárosi Törvényszék idéző végzése a Politikatörténeti Intézet számára 2016. május 30. napjára, amely ugyanaznap érkezett az Intézethez 16:30 órakor

 

2016. május 30.
A Fővárosi törvényszék jegyzőkönyve nyilvánosan tartott tárgyalásról

 

2016. június 3.
A Fővárosi Törvényszék idéző végzése a használati jog törlése iránt indított per új tárgyalási napjáról

 

2016. június 30.
Magyar Állam és társa felperesek hiánypótlása és keresetkiegészítése

 

2016. július 7.
A Politikatörténeti Intézet alperesi ellenkérelme a Fővárosi Törvényszékhez

 

2016. július 12.
A Fővárosi Törvényszék jegyzőkönyve nyilvánosan tartott tárgyalásról

 

2016. július 30.
A Fővárosi Törvényszék végzése a 2016. szeptember 8-i tárgyalás halasztásáról

 

2016. augusztus 22.
A Magyar Vagyonkezelő Zrt. felperesi előkészítő irata

 

2016. szeptember 22.
A Fővárosi Törvényszék idéző végzése a 2016. október 13-i tárgyalásra

 

2016. október 24.
A Politikatörténeti Intézet által a Fővárosi Törvényszékhez eljuttatott iratok, a Magyar Állam felperes újabb előkészítő irata

 

2016. október 28.
Az Magyar Szocialista Párt mint II. rendű alperes által a Fővárosi Törvényszékhez beadott előkészítő irat

 

2016. november 7.
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. előkészítő irata

 

2016. november 14.
A Politikatörténeti Intézet észrevételei a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felperes előkészítő iratára

 

2016. november 24.
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. előkészítő irata a Fővárosi Törvényszékhez

 

2016. december 6.
A Fővárosi Törvényszék jegyzőkönyve nyilvánosan tartott tárgyalásról

 

2016. december 20.
A Fővárosi Törvényszék ítélete a Magyar Állam és társa mint I-II. felperes kérelmének elutasításáról

 

 

2017

 

2017. február 13.
A Fővárosi Ítélőtábla idézése a 2017. március 17-i tárgyalásra, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. fellebbezése a Fővárosi Törvényszék ítéletével kapcsolatban

 

2017. február 27.
A Politikatörténeti Intézet fellebbezési ellenkérelme az Ítélőtáblához az I. fokú bíróság ítéletének jóváhagyásáról

 

2017. március 6.
A Politikatörténeti Intézet fellebbezési ellenkérelmének kiegészítése

 

2017. április 18.
A Fővárosi Ítélőtábla végzése, amelyben a használati jog törlése iránti pert visszautalja az I. fokon eljáró hatósághoz újabb tárgyalásra és újabb határozat hozatalára

 

2017. április 24.
A Politikatörténeti Intézet ajánlata az épület használati jogával és az Intézet elhelyezésével kapcsolatban

 

2017. május 2.
A Fővárosi Törvényszék idézése a használati jog törlésével kapcsolatos perben 2016. június 6-ra

 

2017. május 24.
Emlékeztető a Politikatörténeti Intézet és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. közötti egyeztető megbeszélésről

 

2017. május 31.
A Fővárosi Törvényszék végzése a peres felek közös kérésére a per szüneteltetésével kapcsolatban

 

2017. november 11.
A Fővárosi Törvényszék idéző végzése 2017. december 11-re (tárgyalás folytatására)

 

 

2018

 

2018. január 11.
Földes György levele Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatójához (Szivek Norbert) megegyezés tárgyában + Szivek Norbert válasza

 

2018. január 29.
A Politikatörténeti Intézet mint alperes ellenkérelme a Fővárosi Törvényszékhez

 

2018. február 22.
A Fővárosi Törvényszék ítélete megismételt eljárásban, amelyben a Magyar Állam és társa felperesek keresetét elutasítja

 

2018. április 18.
A Fővárosi Ítélőtábla idéző végzése + a Magyar Állam mint felperes fellebbezése

 

2018. június 12.
A Politikatörténeti Intézet mint alperes fellebbezési ellenkérelme a Fővárosi Ítélőtáblához

 

2018. június 28.
A Magyar Szocialista Párt mint II. rendű alperes fellebbezési ellenkérelme

 

2018. július 6.
A Fővárosi Ítélőtábla ítélete, amely az I. fokú hatóság ítéletét helybenhagyja

 

2018. szeptember 20.
A Kúria végzése Magyar Állam és társa felülvizsgálati kérelmével kapcsolatban + felülvizsgálati kérelem

 

2018. szeptember 24.
A Kúria idéző végzése 2018. november 26-i tárgyalásra

 

2018. október 24.
A Politikatörténeti Intézet felülvizsgálati ellenkérelme a Kúriához

 

2018. november 21.
A Magyar Állam és társa felperesek előkészítő irata

 

2018. november 22.
A Politikatörténeti Intézet észrevételei a Kúriához

 

2018. november 26.
A Kúria ítélete a Politikatörténeti Intézet használati jogának törléséről, amely szerint az Intézet jogszerűen használja az épületet

 

 

2019

 

2019. január 3.
A Magyar Állam és a MNV Zrt. jogi képviselőjének levele a PTI korlátlan, ingyenes használati jogviszonyának felmondásáról

 

2019. január 8.
A Magyar Vagyonkezelő Zrt. ügyvédjének felszólító levele a használati jog 15 napra felmondásáról, valamint felszólítás az ingatlan 30 napon belüli kiürítésére

 

2019. január 15.
A Politikatörténeti Intézet ügyvédjének válasza a Magyar Vagyonkezelő Zrt. ügyvédjének levelére

 

2019. január 22.
A Kúria ítélete értelmében hozott határozat a Politikatörténeti Intézet használati jogának törléséről

 

2019. január 22.
Kereset-tervezet a Fővárosi Törvényszékhez a 2019. január 3-i felmondás törvénysértő és ezért semmis voltának megállapítására

 

2019. január 24.
A Magyar Vagyonkezelő Zrt. keresete a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz az épület kiürítéséről

 

2019. január 24.
A Politikatörténeti Intézet fellebbezése a használati jog törlésével kapcsolatban

 

2019. január 24.
A Politikatörténeti Intézet keresete a Fővárosi Törvényszékhez

 

2019. január 24.
A fenti kereset mellékletei (I. és II. fokú ítéletek)

 

2019. január 24.
A fenti kereset mellékletei (a Kúria ítélete, értékbecslői szakvélemény a használati jog értékének megállapításához)

 

2019. január 29.
A Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiumának visszautasító végzése a felmondás érvénytelenségének megállapításáról

 

2019. január 31.
Perújítási kérelem a Fővárosi Törvényszékhez a Kúria ítéletének hatályon kívül helyezéséről

 

2019. február 4.
A Pesti Központi Kerületi Bíróság végzése az ingatlan kiürítési perben

 

2019. február 4.
A Politikatörténeti Intézet és az Magyar Szocialista Párt alkotmányjogi panasza

 

2019. február 6.
A Politikatörténeti Intézet perújítási kérelme a Fővárosi Törvényszékhez a használati jog törléséről szóló perben

 

2019. február 26.
A Pesti Központi Kerületi Bíróág végzése

 

2019. március 5.
A Politikatörténeti Intézet és az Magyar Szocialista Párt alkotmányjogi panaszának nyilvántartásba vétele

 

2019. március 6.
A Fővárosi Törvényszék idézése 2019. március 9-re

 

2019. március 6.
A Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiumának végzése ingatlan kiürítési perben

 

2019. március 13.
A Politikatörténeti Intézet mint végrehajtást kérő szervezet fellebbezése a Fővárosi Ítélőtáblához

 

2019. március 13.
A Politikatörténeti Intézet fellebbezése Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési Távérzékelési és Földhivatali Főosztályához a használati jog bejegyzésének változatlan formában történő fenntartásáról

 

2019. március 19.
A Magyar Vagyonkezelő Zrt. perújítási ellenkérelme

 

2019. április 1.
A Magyar Vagyonkezelő Zrt. új (ismételt) keresete a Fővárosi törvényszékhez az ingatlan kiürítéséről

 

2019. április 4.
Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési Távérzékelési és Földhivatali Főosztály határozata az I. fokú határozat (használati jog törlése az ingatlan-nyilvántartásból) helybenhagyásáról

 

2019. április 9.
Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. ker. Hivatalának végzése eljárás felfüggesztése iránti kérelem visszautasításáról

 

2019. április 15.
A Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiumának végzése és a Magyar Vagyonkezelő Zrt. írásbeli ellenkérelme

 

2019. április 15.
A Magyar Vagyonkezelő Zrt. ismételt keresete a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz az épület kiürítéséről

 

2019. április 15.
A Fővárosi Törvényszék jegyzőkönyve perújítási tárgyalásról

 

2019. április 16.
A Politikatörténeti Intézet kérelme a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiumához perfelvételi tárgyalás kitűzéséről

 

2019. április 18.
A Magyar Vagyonkezelő Zrt. 2019. április 1-i (ismételt) kereseti kérelme Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiumához ingatlan kiürítése és átadása kapcsán

 

2019. április 18.
A Politikatörténeti Intézet fellebbezése a Fővárosi Ítélőtáblához

 

2019. április 24.
A Politikatörténeti Intézet fellebbezése a használati jog törlésével kapcsolatban

 

2019. április 30.
A Politikatörténeti Intézet írásbeli ellenkérelme a Fővárosi Törvényszékhez a Magyar Vagyonkezelő Zrt. keresetének elutasításáról

 

2019. június 4.
A Fővárosi Törvényszék végzése a perfelvetétel lezárásáról

 

2019. június 4.
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. fellebbezési észrevételei a Fővárosi Törvényszékhez a perújítással kapcsolatban

 

2019. június 5.
A Fővárosi Törvényszék ítélete a Politikatörténeti Intézet keresetének elutasításáról

 

2019. június 12.
A Fővárosi Ítélőtábla végzése a használati jog törléséről

 

2019. július 19.
A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság végzése a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. perbelépésének elfogadásáról a Fővárosi Kormányhivatal elleni perben

 

2019. június 20.
A Politikatörténeti Intézet fellebbezése a Fővárosi Ítélőtáblához

 

2019. július 24.
A Fővárosi Ítélőtábla idéző végzése a felmondás érvénytelenségének megállapításáról szóló perben a Politikatörténeti Intézet fellebbezése okán

 

2019. július 25.
A Politikatörténeti Intézet egyezségi kísérletének benyújtása Fővárosi Törvényszékhez a kereset beadása előtt

 

2019. július 25.
A Politikatörténeti Intézet kereset-tervezete arra az esetre, ha az egyezségi kísérlet eredménytelen lenne

 

2019. augusztus 26.
A Munkaügyi Bíróság végzése a szeptember 6-i tárgyalás halasztásáról

 

2019. augusztus 27.
A Politikatörténeti Intézet egyezségi kísérlete, kereset-tervezete és ezek mellékletei a Fővárosi Törvényszékhez

 

2019. augusztus 29.
A Politikatörténeti Intézet fellebbezése az I. fokú döntés ellen a Fővárosi Törvényszékhez

 

2019. augusztus 29.
A Fővárosi Munkaügyi bíróság a Politikatörténeti Intézet azonnali jogvédelem iránti perében meghozott végzése a kérelem elutasításáról

 

2019. szeptember 5.
A Politikatörténeti Intézet észrevételei a kiürítési perben

 

2019. szeptember 5.
A Politikatörténeti Intézet észrevételei a Fővárosi Ítélőtáblának a felmondás érvénytelenségének megállapításáról

 

2019. szeptember 19.
A Fővárosi Ítélőtábla II. fokú ítélete a felmondás érvénytelenségének megállapításáról

 

2019. október 1.
A Fővárosi Törvényszék idézése és tájékoztatója peren kívüli egyezségi kísérletről

 

2019. október 8.
A Fővárosi Ítélőtábla végzése a kiürítési perben az eljárás felfüggesztéséről

 

2019. október 10.
A Politikatörténeti Intézet keresete a Fővárosi Törvényszékhez használati jog megfizetése és egyéb költségek megtérítése tárgyában

 

2019. november 11.
A Kúria végzése a Politikatörténeti Intézet perújítási kérelmének elutasításáról

 

2019. december 18.
A Fővárosi Törvényszék I. fokú ítélete az ingatlan kiürítési perben

 

 

2020

 

2020. január 6.
A Politikatörténeti Intézet új keresete a Fővárosi Törvényszékhez a használati jog megtérítése ügyben

 

2020. január 6.
A Fővárosi Törvényszék végzése a felszámolási eljárás megszüntetéséről és végzés a jogerőre emelkedésről

 

2020. január 13.
A Politikatörténeti Intézet fellebbezése a Fővárosi Ítélőtáblához az ingatlan kiürítési perben

 

2020. február 7.
A Fővárosi Törvényszék végzése a PTI használati jog megtérítésével kapcsolatos keresetének ismételt elutasításáról

 

2020. február 13.
A Fővárosi Ítélőtábla végzése, amelyben a Politikatörténeti Intézet magyarázatát kéri a fellebbezés néhány pontjához az ingatlan kiürítési perben

 

2020. február 26.
A Politikatörténeti Intézet részletes válasza a Fővárosi Ítélőtáblának

 

2020. március 17.
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. fellebbezési ellenkérelme a Fővárosi Ítélőtáblához

 

2020. április 20.
A Politikatörténeti Intézet észrevételei a kiürítési perben a Fővárosi Ítélőtáblához a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. fellebbezési ellenkérelmével kapcsolatban

 

2020. április 22.
A Fővárosi Ítélőtábla idéző végzése a 2020. május 13-i tárgyalásra az ingatlan kiürítési per kapcsán

 

2020. április 29.
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. észrevétele a Fővárosi Ítélőtáblához ingatlan kiürítési perhez kapcsolódóan

 

2020. május 7.
A Politikatörténeti Intézet részletes válasza az előző végzésben feltett kérdésekre a kiürítési perrel kapcsolatosan

 

2020. június 2.
A Politikatörténeti Intézet észrevételei a Fővárosi Ítélőtáblához a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 2020. április 29-i észrevételeihez az ingatlan kiürítési per kapcsán

 

2020. június 9.
A Fővárosi Ítélőtábla ítélete az I. fokú ítélet helybenhagyása az ingatlan kiürítési perben

 

2020. június 9.
A Fővárosi Ítélőtábla végzése, amelyben elutasítja a Politikatörténeti Intézet ellenkérelmében felhozott indokokat elutasítja

 

2020. július 22.
A Politikatörténeti Intézet felülvizsgálati kérelme a Kúriához az ingatlan kiürítési per kapcsán

 

2020. augusztus 6.
A Politikatörténeti Intézet átirata MNV vezérigazgatójának

 

2020. augusztus 12.
A Politikatörténeti Intézet átirata a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. ügyvédjének

 

2020. augusztus 19.
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. ügyvédjének válasza a Politikatörténeti Intézetnek

 

2020. augusztus 24.
Átirat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatójának az épületből történő kiköltözés kapcsán

 

2020. szeptember 9.
A Kúria végzése a Politikatörténeti Intézet felülvizsgálati kérelmének elutasításáról az ingatlan kiürítési per kapcsán

 

2020. szeptember 21.
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. ellenkérelme beruházási költségek megtérítéséről a Politikatörténeti Intézet részére

 

2020. október 1.
A Fővárosi Törvényszék végzése a beruházási perhez kapcsolódóan

 

2020. november 19.
A Fővárosi Törvényszék végzése perfelvételi tárgyalásról a beruházások megtérítéséről szóló perben

 

2020. november 23.
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. beszámítást tartalmazó irata a Fővárosi Törvényszékhez

 

2020. november 26.
Alkotmányjogi panasz a használati jog elutasításáról szóló végzéssel kapcsolatban

 

2020. november 26.
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. viszontválasza a Fővárosi Törvényszékhez

 

2020. december 17.
Végrehajtó felhívása az ingatlan kiürítésére

 

2020. december 21.
A Politikatörténeti Intézet ügyvédjének levele a végrehajtónak a Politikatörténeti Intézet kiköltözésével kapcsolatosan

 

2020. december 22.
A Politikatörténeti Intézet ügyvédjének beadványa a Fővárosi Törvényszékhez a végrehajtás felfüggesztésére a folyamatban levő perek (beruházási költségek, felelős őrzés költségei) befejezéséig

 

 

2021

 

2021. január 14.
A 2021. január 14-i perfelvételi tárgyalás jegyzőkönyve a beruházási költségek megtérítésével kapcsolatban

 

2021. január 19.
Átirat Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatójának az ingatlan kiürítésével kapcsolatban

 

2021. január 20.
Birtokátruházási jegyzőkönyv a Politikatörténeti Intézet és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. között

 

2021. január 21.
A Politikatörténeti Intézet és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. beszámítási kérelmének észrevételezése

 

2021. február 24.
Az Alkotmánybíróság végzése a Kúria – használati jogi perben hozott – ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt visszautasításáról