A PTI által használt épületről szóló tárgyalás és jogvita dokumentumai

 

Aki követi a Politikatörténeti Intézet tevékenységét, az tisztában van vele, hogy a kormány évek óta megpróbálja ellehetetleníteni annak működését. Az ország egyik elismert, nemzetközi szinten is jegyzett, európai pályázati források bevonásában kiemelkedően sikeres tudományos műhelye 2010 óta nem kapott állami támogatást. Levéltárunk jelentős részét kártalanítás nélkül államosították, majd jogtalan használattal vádolva, még az intézet létét is tagadva ki akartak és akarnak rakni az épületből, amit a Kúria 2018. november 26-i ítélete alapján is jogszerűen használunk.

Tudományos munkánkat régóta elismeri a hazai történész szakma, és már tagadhatatlanul európai szinten is ismertnek számít. Az intézet keretei közt folyó ERC projekt az első világháború végéről, annak következményeiről szinte bizonyosan a legnagyobb hatású lesz az ország határain kívül. A Társadalomelméleti Műhely fiatal baloldali társadalomkutató közössége fontos munkákkal járul hozzá a mai Magyarország társadalmának és politikai rendszerének megértéséhez, egy baloldali kibontakozás alapját is kínálva. Levéltárunk a magyar nemzeti emlékezet egyedi értékeit őrzi.

Mindezt úgy értük el, hogy a kormány csakis akadályozni próbált minket, és sohasem támogatta a nemzeti emlékezetet ápoló, alakító, a történelmi ismereteket gyarapító munkánkat. Aki azonban elolvassa az évek óta húzódó jogvita honlapunkon most közzétett dokumentumait, az ennél többet is láthat. Amíg kezdetben legalább jogi érvek csatájáról szólt az ügyünk, az elmúlt évben az obskúrus történelmi hitek kinyilatkoztatásának eszközévé vált, egészen odáig, hogy a Magyar Szocialista Párt nem is a Magyar Szocialista Munkáspárt jogutódja; a Politikatörténeti Intézet valójában nem is létezik; és Trianont is a Politikatörténeti Intézet kilakoltatása orvosolná. A mellékelt dokumentumokból az is látható, hogy a békés rendezés lehetőségét rendre az állam akadályozta azzal, hogy az általa kezdeményezett egyeztetéseket indoklás és értesítés nélkül megszakította.

 

2019. január 11.

 


 
A dokumentumok kronológiai rendben (2012–2019)

 

2012. március 1.
A Jó Állam Fejlesztési Koncepció Végrehajtásának Összehangolásáért Felelős kormánybiztos (dr. Gál András Levente) levele a Politikatörténeti Intézet levéltárával és elhelyezésével kapcsolatos kérdésekről

 

2012. március 7.
A PTI főigazgatójának válasza Gál András levelére

 

2012. március 28.
Gál András ajánlata március 8-i egyeztetés alapján

 

2012. április 13.
A PTI főigazgatójának válasza az ajánlatra

 

2013. március 26.
Együttműködési megállapodás a Néprajzi Múzeum, a PTI, a Kúria, és az Országos Bírósági Hivatal között a Kúria átköltözésének előkészítéséhez szükséges munkák végzésére

 

2016. május 30.
Fővárosi Törvényszék idéző végzése 2016. május 30. napjára – a Magyar Állam és társa felpereseknek a PTI és társa alperesek ellen használati jog törlése iránt indított perében + felperesi hiánypótlás és előkészítő irat + keresetkiegészítés + előkészítő irat + keresetlevél

 

2016. május 30.
Fővárosi törvényszék jegyzőkönyve nyilvánosan tartott tárgyalásról, PTI és társa alperesek részvétele hiányában a tárgyalás elhalasztásáról

 

2016. június 3.
Fővárosi törvényszék idéző végzése használati jog törlése iránt indított per új tárgyalási napjáról

 

2016. június 30.
Magyar Állam és társa felperesek hiánypótlása és keresetkiegészítése

 

2016. július 7.
PTI mint a I. rendű alperes ellenkérelme

 

2016. július 12.
Fővárosi törvényszék jegyzőkönyve nyilvánosan tartott tárgyalásról

 

2016. augusztus 22.
Magyar Állam és társa felperes előkészítő irata

 

2016. szeptember 22.
PTI és társa alperes észrevételei az előkészítő irattal kapcsolatban

 

2016. szeptember 22.
Fővárosi Törvényszék idéző végzése

 

2016. október 24.
A PTI által a Fővárosi Törvényszékhez eljuttatott iratok, a Magyar Állam felperes újabb előkészítő irata

 

2016. október 28.
Az MSZP, mint II. rendű alperes által a Fővárosi Törvényszékhez beadott előkészítő irat

 

2016. november 7.
Magyar Állam, felperes előkészítő irata

 

2016. november 14.
PTI észrevételei a Magyar Állam felperes előkészítő iratára

 

2016. december 6.
Fővárosi Törvényszék jegyzőkönyve nyilvánosan tartott tárgyalásról

 

2016. december 20.
Fővárosi Törvényszék ítélete, a Magyar Állam és társa, mint I-II. felperes kérelmének elutasítása

 

2017. február 13.
Főváros Ítélőtábla idézése – a Fővárosi Törvényszék ítéletével szemben a Magyar Állam fellebbezése miatt + fellebbezés

 

2017. április 18.
Fővárosi Ítélőtábla végzése – a használati jog törlése iránti pert visszautalja az I. fokon eljáró hatósághoz újabb tárgyalásra és újabb határozat hozatalára

 

2017. április 24.
A PTI ajánlata az épület használati jogával és az Intézet elhelyezésével kapcsolatban

 

2017. május 2.
Fővárosi Törvényszék idézése

 

2017. május 24.
Emlékeztető a PTI és a MNV Zrt. közötti egyeztető megbeszélésről

 

2017. május 31.
Fővárosi Törvényszék végzése, peres felek közös kérésére a per szüneteltetésével kapcsolatban

 

2017. október 4.
Fővárosi Törvényszék végzése + Munkáspárt beadványa (Magyar Állam felperes mellett beavatkozóként) + PTI nyilatkozata a beadványra

 

2017. november 11.
Magyar Állam felperes előkészítő irata + Fővárosi Törvényszék idéző végzése

 

2018. január 4.
Fővárosi Törvényszék végzése Munkáspárt beavatkozási kérelmének elutasításáról

 

2018. január 11.
Földes György levele MNV Zrt. vezérigazgatójához megegyezés tárgyában + Szivek Norbert válasza

 

2018. január 29.
PTI alperes ellenkérelme a Fővárosi Törvényszékhez

 

2018. február 22.
Fővárosi törvényszék ítélete megismételt eljárásban – Magyar Állam és társa felperesek keresetének elutasítása

 

2018. április 18.
Fővárosi Ítélőtábla idéző végzése + Magyar Állam felperes fellebbezése

 

2018. június 12.
PTI, mint alperes fellebbezési ellenkérelme

 

2018. június 28.
MSZP, mint II. rendű alperes fellebbezési ellenkérelme

 

2018. július 6.
Fővárosi Ítélőtábla ítélete – I. fokú hatóság ítéletét helybenhagyja

 

2018. szeptember 20.
Kúria végzése Magyar Állam és társa felülvizsgálati kérelmével kapcsolatban + felülvizsgálati kérelem

 

2018. szeptember 24.
Kúria idéző végzése

 

2018. október 24.
PTI felülvizsgálati ellenkérelme a Kúriához

 

2018. november 21.
Magyar Állam és társa felperesek előkészítő irata

 

2018. november 22.
PTI észrevételei a Kúriához

 

2018. november 26.
A Kúria ítélete – PTI használati jogának törlése, de jogszerűen használja az épületet

 

2019. január 3.
A Magyar Állam és a MNV Zrt. jogi képviselőjének levele a PTI korlátlan, ingyenes használati jogviszonyának felmondásáról