Történelmi vetélkedők középiskolásoknak

Intézetünk a történettudomány követelményeinek eleget téve igyekszik árnyaltan, ellentmondásaival együtt bemutatni a magyar történelmet, minél alaposabban feltárva a nemzeti hagyományokat, értékeket. Tudományos funkcióinkon túl lényeges közművelődési feladatunknak tekintjük, hogy segítsük a történelem oktatását a középiskolákban és felsőoktatás történelem szakos képzésében, továbbá hogy a történelem iránt érdeklődő szélesebb olvasóközönséghez közvetítsük a történetírás legújabb eredményeit.

A fenti feladatok közül a középiskolás korosztály történelmi ismereteinek elmélyítése, a múlt örökségének élőbbé tétele kapott kiemelt szerepet azáltal, hogy 2008-2018 között szinte évente szerveztünk komplex középiskolai történelemversenyeket magyarországi és határon túli iskolák számára.

A versenyek formája csapatverseny volt: a középiskolás korosztályból (a gimnáziumok és szakközépiskolák 9-12/13. évfolyamából) négyfős csapatok jelentkezését vártuk Magyarországról és a határon túli magyar iskolákból. A verseny három írásbeli fordulóból és egy szóbeli döntőből állt. A Budapesten megrendezett döntőben az addigi fordulókon legtöbb pontot szerzett hat csapat mérhette össze tudását.

 

VERSENYEINK:

2017/2018-as tanév
A társadalmi szerepek változásai a 20. században

2016/2017-es tanév
“Nagy-Magyarország végnapjai”. Forradalmak és békerendszerek az első világháború után

2015/2016-os tanév
Magyarország az I. világháborúban – a riporter szemével

2014/2015-ös tanév
Hadszíntér és hátország – Magyarország az I. világháborúban

2012/2013-as tanév
Magyarország története a két világháború között

2011/2012-es tanév
A hátország Budapestje – Az első világháború színe és fonákja

2010/2011-es tanév
A hosszú hatvanas évek Budapestje

2009/2010-es tanév
A Boldog Békeidők Budapestje, 1873-1914

2008-as vetélkedőnk
1968 és hatvanas évek története