A TO ny. tagja: Földes György

Földes György (1952)

az MTA doktora, az Intézet volt főigazgatója


1977-ben szerzett diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara (ELTE BTK) történelem–szociológia szakán. 1979-ben védte meg egyetemi doktori disszertációját, amelynek címe Az újpesti munkásmozgalom 1929–1944. 1981-ben politikai gazdaságtan továbbképző tanfolyamot végzett az akkori Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen. 1989-ben jelent meg a Hatalom és mozgalom 1956–1989 című monográfiája, amely kísérletet tett a Kádár-korszak kritikai elemzésére.  1995-ben kandidátusi fokozatot szerzett, disszertációját a gazdaságpolitikai és gazdaságirányítási kutatásai alapján Az eladósodás politikatörténete 1957–1986 címmel védte meg. 2010–ben MTA doktori címet szerzett a Magyarország, Románia és a nemzeti kérdés 1956–1989 című monográfiájával. 2012-ben habilitált az ELTE BTK-án A Kádár-rendszer hivatalos nemzetfelfogásának változásai 19561988 című eladásával. Jelenlegi kutatásai középpontjában Kádár János politikai életpályája, a magyar-szovjet kapcsolatok és a Kádár-korszak átfogó, általános kérdései állnak. Legutóbbi, kétkötetes monográfiája Kádár János külpolitikája és nemzetközi tárgyalásai I-II. címmel 2015-ben jelent meg.

Az egyetem elvégzése után 1977 és 1989 között a Párttörténeti Intézet tudományos munkatársa. 1990-től a Politikatörténeti Intézetben dolgozik, előbb tudományos munkatársként, 1991-től igazgatóként, majd 2015 végéig főigazgatóként. 1986 óta rendszeresen folytat oktatói tevékenységet. 1998-tól 2011-ig az ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszékének docense, 2003-tól az ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskola Új- és Jelenkori Magyar Történelem Doktori Programjának előadója. 2012-től a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának vendégoktatója. A Magyar Történelmi Társulat választmányi tagja.

Közleményjegyzék

Magyar Tudományos Művek Tára

Önálló kötetek

Kádár János külpolitikája és nemzetközi tárgyalásai I-II. Napvilág Kiadó, Budapest, 2015.

Magyarország, Románia és a nemzeti kérdés, 1956–1989. Napvilág Kiadó, Budapest, 2007.

Rendszer – hatalom és baloldal Magyarországon 1994 után. Napvilág Kiadó, Budapest, 1998.

Az eladósodás politikatörténete, 1957–1986. Maecenas, Budapest, 1995.

Hatalom és mozgalom 1956–1989. Társadalmi-politikai erőviszonyok Magyarországon. Budapest, Reform-Kossuth, 1989.

Olvasható, letölthető tanulmányok

Olvasható, letölthető tanulmányok

In: Múltunk, 2012. (57. évf.) 2. sz. 192–214.

In: Múltunk, 2011. (56. évf.) 1. sz. 206–215.

In: Múltunk, 2006. (51. évf.) 4. sz. 26–41.

A román nemzetiségpolitikai hátraarc és az állandósuló konfliktus. Korunk, 2007. (18. évf.) 12. sz. 82–92.

Magyarország, Románia és a nemzeti kérdés 1956–1989. Korunk, 2007. (18. évf.) 10. sz. 84–94.

„A hetedik te magad légy!”: József Attila és a proletariátus. Eszmélet, 2005. (17. évf.) 65. sz. 164–179.

A Kádár-rendszer és a munkásság. 1993. (5. évf.) 18–19. sz. 57–73.

Cikkek az Egyenlítő folyóiratban

Száz év magány. 2012. (10. évf.) 5. sz.

In English