Budapest-történeti Műhely

A Politikatörténeti Intézet Budapest-történeti Műhelye

 

LÉTREHOZÁS

 
A Budapest-történeti kutatás 1999-ben indult, a Budapest-történeti Műhely 2000-ben jött létre és első projektként megkezdte Budapest Politikai Adattárának létrehozását, egyrészt a választási adattár, másrészt a könyvtárban a Politikai Röpirattár megteremtésével. A műhely irányítója mindvégig Feitl István volt, az intézet főigazgató-helyettese, a Budapesti Választási Adattár és Atlasz gazdája Ignácz Károly.

 

EREDMÉNYEK

 

1. Történeti dokumentáció

 

a) Választási Adattár és választási térképe

 
Budapest választ oldal: http://bpvalaszt.hu/

A főváros 1920 és 1945 közötti parlamenti és önkormányzati (törvényhatósági) választásait mutatja be (térképek, táblázatok, rövid történeti összefoglalók, pártjegyzék, kapcsolódó tanulmányok).

A szavazási eredmények publikálása a lehető legrészletesebb, szavazóköri bontásban és a szavazási eredmények megjelenítése a térben, színes választási kartogramokon (térképeken).

 

b) Politikai Röpirattár

 
Könyvtárunkon belül az elmúlt évtizedben szisztematikusan folyt a fővárosi politikai röpiratok gyűjtése a rendszerváltásig visszamenőleg. Mára keresett gyűjteménnyel rendelkezünk.

A gyűjteményeinkben – levéltárában és könyvtárában – megtalálható, választásokkal kapcsolatos anyagokból (röplap, plakát, sajtóanyag) válogattunk a valasztasiroplap.hu honlapunkra.

2. Történeti kutatás

 
Az intézet profiljának megfelelően a főváros 1867, de még inkább 1873 utáni egyesítését követő időszak politikatörténetére összpontosítottunk, de több társadalomtörténeti kutatásnak is helyet adtunk. Eddig 19 könyvet adtunk ki. E mellett egy sor szaktanulmány is készült és került publikálásra a műhely keretein belül.

 
Megjelent könyvek:

 
2003:
Izsák Éva: A városfejlődés természeti és társadalmi tényezői Budapesten és környékén

2004:
Feitl István – Sipos András (szerk.): Iskolák, diákok, oktatáspolitika a 19-20. században

2006:
Kocsis János Balázs: Területfejlesztés Budapesten 1950 és 1985 között

2008:

Egresi Katalin: Szociálpolitika Magyarországon

Feitl István (szerk.): A főváros élén. Budapest főpolgármesterei és polgármesterei 1873–1950

Gyáni Gábor: Budapest – túl jón és rosszon. A nagyvárosi múlt, mint tapasztalat

Umbrai Laura: A szociális kislakásépítés története Budapesten 1970–1948

2009:
Feitl István (szerk.): Budapest az 1960-as években

Kocsis János Balázs: Városfejlesztés és városfejlõdés Budapesten, 1930-1985

2010:
Feitl István: A hosszú hatvanas évek 1957–1970

Feitl István: A Szent Lőrinc (KISZ) lakótelep története

Barta Györgyi – Keresztély Krisztina – Sipos András (szerk.): A „világváros” Budapest – két századfordulón

Feitl István – Ignácz Károly (szerk.): Önkormányzati választások Budapesten 1867–2010

2011:
Feitl István: Mikrotörténetek – 1956. Pestszentlőrincről, Pestszentimréről

Sipos András: A jövő Budapestje 1930–1960. Városfejlesztési programok és rendezési tervek

Varsányi Erika: A Szociáldemokrata Párt várospolitikája a két világháború között

2012:
Horváth Sándor: Két emelet boldogság. Mindennapi szociálpolitika Budapesten a Kádár-korban

2013:
Ignácz Károly: Budapest választ. Parlamenti és törvényhatósági választások a fővárosban, 1920–1945

Kondor Attila Csaba: Iparpolitika és Budapest a Kádár-korszakban. „A mechanizmus fojtogat bennünket.”

2014:
Umbrai Laura: Így szemeteltek Budapesten. A hulladékgazdálkodás múltja a fővárosban

2017:
Pál István – Szabó Csaba: A budapesti közlekedés fejlesztése a politika napirendjén 1957–1990

2018:

Perényi Roland: A nyomor felfedezése Bécsben és Budapesten. Szociális riportok a 19–20. század fordulóján

Pál István – Szabó Csaba: A budapesti közlekedés fejlesztése a politika napirendjén 1957–1990 (Második, bővített kiadás)

 

PREZENTÁCIÓ, TUDOMÁNYOS KÖZÉLET

 

1. Tudományos konferenciák:

 
Az első Budapest történeti konferenciára 2004. szeptember 29-én került sor két témában: várostervezés, városépítés, városfejlődés, illetve választáskutatás.

2005. október 6-án Budapest történetével foglalkozó egész napos tudományos konferenciát szerveztünk Budapest önkormányzata 1920–1949 címmel.

2008. május 14-én Budapest a hatvanas években címmel tartottunk egész napos tudományos konferenciát.

 

2. Kiállítások:

 
2004:
– Parlamenti választások Magyarországon 1920–2004
– A Budai Rajziskola fotó-szakos hallgatóinak legjobb művei

2005:
Budapest választási térképei – múlt és jelen (1925–2002)
A kislakásépítés története Budapesten (1873–1948)

2008:
Budapest a hatvanas években (a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fotótárával)

2014:
Budapest választ 1920–2014
Plakátok, röplapok, kékcédulák a választási kampányok történetéből. Kiállítás a Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltár gyűjteményéből

 

3. Komplex középiskolai vetélkedők:

 
2009–2010-es tanév: Boldog Békeidők Budapestje, 1873–1914

2010–2011-es tanév: A hosszú hatvanas évek Budapestje

2011–2012-es tanév: A hátország Budapestje – Az első világháború színe és fonákja

 

4. Műhelybeszélgetések

 

Nagy-Budapest létrehozásának 70. évfordulója kapcsán 2020. február 26-án Budapest Főváros Levéltárával közösen szerveztünk műhelybeszélgetést, amelyen Budapest és városi térségének régi és mai kapcsolatát elemeztük:

 

A jobboldali uralom múltja Budapesten címmel a főváros Horthy-kori helyzetéről beszélgettünk 2019. november 13-án, Horthy Miklós és a Nemzeti Hadsereg Budapestre történt bevonulásának 100. évfordulója alkalmából Egry Gábor, Gyáni Gábor és Ignácz Károly részvételével:

 

5. Rádiófelvételek

 

100 évvel ezelőtt, 1919. november 16-án vonult be Horthy Miklós és a Nemzeti Hadsereg Budapestre, amely szimbolikus eseménye volt az ellenforradalmi fordulatnak Magyarországon és a fővárosban. Ennek apropóján a Klubrádió Szabad a pálya című adásában 2019. november 15-én Takács Róbert, a Múltunk főszerkesztője beszélgetett a témával foglalkozó történészekkel, Ignácz Károllyal és Paksa Rudolffal:

 

A budapesti közlekedés fejlesztésének 1956 utáni történetéről  Kiss Viktor, a Politikatörténeti Intézet munkatársa beszélgetett a témáról szóló kötet két szerzőjével, Pál Istvánnal és Szabó Csabával a Klubrádió Szabad a pálya című műsorában 2018. október 12-én:

1. rész:

2. rész: